Phần mềm kế toán miễn phí tốt nhất

Phần mềm kế toán miễn phí - SIS OPEN là phiên bản được S.I.S Việt Nam thiết kế với nhiều tính năng nổi trội, tiện ích mới, đồng thời cập nhật đầy đủ thông tư, quyết định của Bộ Tài Chính. Đây là bước đột phá trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và phần mềm kế toán doanh nghiệp nói riêng.

Tại sao phần mềm kế toán tiện ích như vậy được miễn phí bản quyền?

Chúng tôi đã nghiên cứu, khảo sát trong suốt thời gian triển khai phần mềm cho nhiều doanh nghiệp và  đúc kết được một số lý do để S.I.S cung cấp phần mềm miễn phí 100% bản quyền, cụ thể:

 1. Phần mềm kế toán mà một số doanh nghiệp đang sử dụng hiện nay là trôi nổi, copy – không có bản quyền sử dụng chính thức, lạc hậu – không update thông tư, quyết định mới, không update tính năng tiện ích phục vụ yêu cầu quản lý thay đổi, thậm chí có doanh nghiệp dùng thủ công - Excel)…
 2. 70-80% là thời gian của cán bộ kế toán các doanh nghiệp (DN) đang tiêu tốn thực hiện công việc kế toán thuế, trong khi đó việc điều hành quản trị hàng ngày của DN, Ban Giám Đốc là kế toán quản trị chỉ được quan tâm và dành thời gian khoảng 20-30%. Đó là mâu thuẫn lớn cần giải pháp khắc phục.
 3. Các Doanh nghiệp đang bị mất niềm tin nghiêm trọng vào dịch vụ sau bán của các nhà cung cấp. Do vậy, các DN có thể cần sử dụng một sản phẩm, sử dụng một dịch vụ đáng tin cậy trước khi có nhu cầu dùng dịch vụ chính thức.
 4. DN nhỏ, vừa đến siêu nhỏ cách hạch toán đơn giản, ít nhân sự, vốn đầu tư cho phần mềm không nhiều nhất là trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. S.I.S Việt nam đã và sẽ hỗ trợ các DN này có một công cụ hạch toán, quản lý kế toán hiệu quả.
 5. Thuê ngoài đang là một xu hướng tất yếu của thế giới, trong đó thuê ngoài dịch vụ kế toán - thuế thay vì đầu tư cả một đội ngũ kế toán, thuế tại DN là tất yếu. Các cá nhân nhận làm sổ sách kế toán, các đại lý tư vấn thuế, các công ty dịch vụ kế toán… đang trăn trở cho mình một công cụ làm việc vừa hiệu quả, giảm sai sót, tuân thủ theo luật vừa giảm thời gian công sức là một thực tế.

Từ những cơ sở thực tế đó, SIS đã chính thức tặng miễn phí bản quyền phần mềm, tặng cả đào tạo tập trung, tặng bảo trì/hỗ trợ phần mềm. Tính đến hiện tại, đã có hàng ngàn doanh nghiệp download, cài đặt & sử dụng phục vụ công việc hàng ngày của mình.

Phần mềm kế toán miễn phí tốt nhất - SIS OPEN

Phần mềm kế toán miễn phí tốt nhất - SIS OPEN

Các module chính của phần mềm kế toán miễn phí SIS OPEN

Phần mềm kế toán Miễn Phí SIS OPEN bao gồm 10 phân hệ chính:

1. Kế toán vốn bằng tiền

Quản lý, lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng. Truy xuất ngân quỹ tức thời, báo cáo dòng tiền, quản lý thu -  chi, hạch toán và theo dõi ngoại tệ, tự động hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, in toàn bộ chứng từ tiền mặt và chứng từ ngân hàng bằng máy, theo dõi thanh toán theo từng hóa đơn, hợp đồng. Tính toán và theo dõi lãi vay; Hạch toán, ghi nhận toàn bộ các thông tin thuế đầu ra, đầu vào.

Kế toán Vốn bằng tiền liên kết với phân hệ mua hàng, bán hàng, kế toán thuế và kế toán tổng hợp.

2. Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Phân hệ này sẽ theo dõi toàn bộ tình hình nhập mua hàng, phân tích hàng nhập mua theo số lượng và giá trị. Đồng thời theo dõi tình hình thanh toán công nợ với nhà cung cấp như theo hoá đơn, hợp đồng, hạn thanh toán; theo dõi hàng hoá nhập khẩu, tính và phân bổ tự động chi phí mua hàng, khai báo thuế đầu vào v.v.

Phân hệ này được liên kết với Phân hệ Vật tư hàng hóa, Kế toán vốn bằng tiền và Kế toán thuế.

3. Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Theo dõi, phân tích tình hình bán hàng theo nhiều chỉ tiêu như theo mặt hàng, thị trường, thời gian, hợp đồng, nhân viên bán hàng v.v. Đồng thời theo dõi chi tiết tình trạng công nợ của khách hàng như tuổi nợ, hoá đơn, hợp đồng; Khai báo thuế đầu ra.

Phân hệ này được liên kết với Phân hệ Vật tư hàng hóa, Kế toán vốn bằng tiền và Kế toán thuế.

4. Kế toán kho, hàng hoá vật tư 

Theo dõi tình hình xuất – nhập – tồn hàng hóa, vật tư cả số lượng và giá trị. Tự động áp giá vốn hàng xuất kho; các phương pháp tính giá vốn chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa: NTXT, TB tháng, TB di động, Đích danh ; theo dõi hàng hóa theo nhiều đơn vị tính quy đổi như Thùng – Cái, Kg – Mét v.v ; quản lý vỏ vật tư;  cho phép xuất âm kho nhằm mềm dẻo linh hoạt trong công việc, xuất điều chuyển kho thao tác đơn giản.

Phân hệ kế toán kho, hàng hóa vật tư được liên kết với các phân hệ Mua hàng, Bán hàng, Giá thành và Kế toán tổng hợp.

5. Kế toán tài sản cố định & công cụ dụng cụ 

Theo dõi, quản lý chi tiết thông tin về TSCĐ, CCDC như giá trị, khấu hao, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng, theo dõi xuất xứ nguồn gốc tài sản; theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định; hỗ trợ công tác kiểm kê TSCĐ. Tính toán và phân bổ khấu hao TSCĐ theo nhiều chiều như bộ phận sử dụng, theo nguồn hình thành, đồng thời cho phép điều chỉnh khấu hao theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế; lên các bảng khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản theo quy định của BTC.

Phân hệ Kế toán Tài sản được liên kết với Phân hệ mua hàng, chi phí giá thành và Kế toán tổng hợp.

6. Kế toán chi phí và giá thành sản phẩm 

Theo dõi, tập hợp chi phí đến từng sản phẩm, công trình, kể cả các sản phẩm vụ việc là dịch vụ, phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố. Tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp như hệ số, giản đơn, phân bước, đơn hàng, công trình xây dựng, hợp đồng hay định mức.

Tập hợp và phân bổ các chi phí sản xuất như nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí máy thi công công trình, chi phí quản lý, chi phí bán hàng – giao dịch...Tiêu thức phân bổ tự động hoặc theo chủ quan của người quản lý rất đa dạng tùy thuộc vào đặc thù của đối tượng được sản xuất và tính giá thành sản phẩm như phân bổ theo hệ số, theo một tiêu thức đã khai báo (chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, doanh số, giá trị hợp đồng...).

Báo cáo chi phí giá thành đầy đủ phục vụ công tác quản trị sản xuất kinh doanh: tập hợp, phân tích bóc tách từng yếu tố chi phí của mỗi sản phẩm, vụ việc ở từng công đoạn hay sản phẩm cuối cùng, so sánh chi phí thực tế và chi phí định mức, kế hoạch...

Phân hệ này tiếp nhận thông tin từ các phân hệ khác như vốn bằng tiền, tổng hợp, kho, tài sản...sau khi xử lý tính toán giá vốn sẽ cập nhật vào các phiếu nhập kho cũng như vào phân hệ kế toán tổng hợp.

7. Phân hệ báo cáo thuế  

Khai báo thuế đầu vào, đầu ra từ các phân hệ kế toán Mua hàng, Bán hàng và Vốn bằng tiền để lên các báo cáo, bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai thuế, các khoản phải nộp ngân sách, các sổ theo dõi thuế được hoàn lại, được miễn giảm, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn v.v.

8. Phân hệ kế toán tổng hợp  

Phân hệ này được liên kết chặt chẽ với toàn bộ hệ thống các phân hệ kế toán trong SIS INNOVA OPEN 2017, thực hiện tiếp nhận thông tin từ các phần hành trên sau đó thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển tự động và kết sinh lên các báo cáo tài chính, thuế và sổ sách kế toán.

9. Báo cáo tài chính 

Các báo cáo tài chính kế toán được thiết kế theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính. Thường xuyên cập nhật các Thông tư, Quyết định mới nhất của BTC như: Quyết định 48/QĐ-BTC (TT138), Quyết định 15/QĐ-BTC (TT244), Thông tư 128/TT-BTC, Thông tư 23/TT-BTC, Thông tư 105/2003/TT-BTC...

10. Quản trị hệ thống

Quản lý, phân quyền sử dụng cho mỗi người dùng tương ứng với mỗi công việc được giao, phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác.

Khả năng bảo mật & an toàn dữ liệu cao đặc biệt với hệ thống kế toán nhiều người cùng truy cập, sử dụng và khai thác dữ liệu. Cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu chính xác và đơn giản.

Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, đa dạng, linh hoạt.

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm kế toán theo hotline: 0912.210.210 hoặc đăng ký tại:

«  DÙNG THỬ MIỄN PHÍ » 

 

Xem thêm các bài viết khác
 • SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHẦN MỀM ERP TRONG NƯỚC VÀ ERP NƯỚC NGOÀI
 • Các phương pháp kế toán hàng tồn kho và cách tính giá hàng tồn kho
 • CHI TIẾT: Nghị định mới về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023
 • Chính thức sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử từ ngày 1/7/2022
 • Ý kiến đóng góp của bạn

  Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?