Phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp
Phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp
Phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp
Phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp

Phần mềm Kế toán Quản trị Doanh nghiệp là gì?

Phần mềm kế toán quản lý và ghi lại các giao dịch tài chính hàng ngày của một tổ chức, bao gồm quản lý tài sản cố định, quản lý chi phí, quản lý doanh thu, tài khoản phải thu, tài khoản phải trả, kế toán sổ cái phụ, báo cáo và phân tích. Một hệ thống kế toán hoàn chỉnh sẽ theo dõi tài sản, nợ phải trả, doanh thu và chi phí của tổ chức. Các giao dịch này sau đó sẽ được điền vào sổ cái chung theo thời gian thực, cung cấp cho các CFO, thủ quỹ và kiểm soát viên quyền truy cập ngay vào dữ liệu tài chính chính xác, theo thời gian thực. Nó cũng cho phép chủ sở hữu P&L nhìn thấy được hiệu suất của họ ở cấp độ hoạt động.

Việc ghi chép một cách có hệ thống các giao dịch tài chính này cho phép lập báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo vốn chủ sở hữu của cổ đông. Phần mềm kế toán là thành phần chính của hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP).

Bằng cách sử dụng giải pháp phần mềm phù hợp, tất cả các lịch trình này không chỉ có thể được thực hiện dưới dạng điện tử mà một phần đáng kể trong số đó có thể được tự động hóa.

Hệ thống phần mềm Kế toán Quản trị Doanh nghiệp
giúp ích gì cho công ty của bạn?

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Việc 70% các quy trình tự động mà bạn không còn phải xử lý nữa, có thể loại bỏ hầu hết các công việc thủ công liên quan đến lịch trình thường ngày của bạn, điều này sẽ cho phép nhân viên tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn trong công việc.

Tự động hóa, vận hành hàng loạt

Phần mềm kế toán quản trị cung cấp các báo cáo và phân tích nâng cao. Doanh nghiệp có được cái nhìn toàn diện về hiệu suất tài chính của tổ chức và hiểu rõ hơn về lợi nhuận, chi phí, doanh thu bằng cách tiến hành các phân tích xu hướng thông qua các số liệu có sẵnv.v.

Tăng công suất

Hệ thống phần mềm kế toán quản trị giúp  xử lý nhiều nghiệp vụ hơn và nhanh hơn so với việc mọi thứ được thực hiện thủ công. Điều này cho phép công ty của bạn tăng lợi nhuận và giải phóng thời gian để xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
 

Hệ thống phần mềm Kế toán Quản trị Doanh nghiệp
phù hợp với các doanh nghiệp nào?

Phần mềm kế toán quản trị giúp các doanh nghiệp mới thành lập theo dõi và cập nhật toàn bộ, kịp thời các hoạt động mà họ không còn có thể quản lý bằng các phương pháp truyền thống (ví dụ: MS Excel hoặc chứng từ giấy). SIS MAC sẽ phát triển cùng với công ty và sẽ không cản trở việc mở rộng trong tương lai.

Sổ sách kế toán có thể mất một lượng thời gian đáng kể, đặc biệt là với một hệ thống thủ công. Nếu bạn sử dụng sổ sách kế toán kép, bạn có thể thấy mình thực hiện các nhiệm vụ tương tự lặp đi lặp lại trong một vòng lặp dường như vô tận. Phần mềm kế toán có thể tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại đó, cho phép bạn tái đầu tư thời gian đó vào các sáng kiến kinh doanh quan trọng hơn.

Hay khi bạn cần phải di chuyển qua các nhiệm vụ kế toán một cách nhanh chóng để bạn có thể tập trung vào công việc kinh doanh. Bạn thậm chí có thể không tự làm sổ sách kế toán nữa, vì vậy một hệ thống chậm buộc bạn phải trả tiền cho ai đó hàng giờ để chờ phần mềm. Đó là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc.

Ngược lại, một hệ thống phần mềm kế toán mạnh mẽ có thể xử lý khối lượng lớn nhiệm vụ một cách nhanh chóng, hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn và tiết kiệm thời gian cho bạn và nhân viên của bạn.

Khi nhân viên của bạn phát triển, nhu cầu trả lương của bạn cũng tăng lên. Ngay cả khi bạn đã thiết lập một hệ thống kế toán cho phép bạn chạy bảng lương, nó có thể giới hạn số lượng nhân viên bạn có thể xử lý hàng tháng.

Một số giải pháp tính lương chỉ cho phép tối đa 50 nhân viên. Trong những trường hợp như thế này, đã đến lúc áp dụng một giải pháp phần mềm kế toán phát triển cùng bạn. Ngoài việc hỏi, "Tôi có cần phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ của mình không", hãy xác định nền tảng phần mềm nào phù hợp nhất với quy trình kinh doanh của bạn.

Có báo cáo tiện dụng là điều cần thiết cho sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào. Tùy chỉnh báo cáo để bạn có thể xem lại dữ liệu theo một cách cụ thể trở nên quan trọng hơn khi bạn phát triển.

Tích hợp là một phần quan trọng của phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay. Ví dụ, một chương trình kế toán sẽ có thể dễ dàng nhập dữ liệu từ các ứng dụng theo dõi chi phí và xử lý nó một cách hữu ích.

Khi các chương trình phần mềm có tích hợp, bạn tiết kiệm hàng giờ so với việc chuyển dữ liệu theo cách thủ công từ các ứng dụng bên ngoài. Giải pháp phần mềm phù hợp mang lại lợi ích của việc tích hợp mà không tốn chi phí bảo trì. Có nghĩa là, các giải pháp kế toán trên cùng một nền tảng với các công cụ kinh doanh khác của bạn sẽ được kết nối trong nền mà không cần tích hợp tốn kém.

Bạn có cần phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ của bạn ngoài một kế toán thuế thuê ngoài? Nó có ý nghĩa để sử dụng cả phần mềm kế toán và một chuyên gia kế toán con người để điều hành công ty của bạn. Một kế toán giỏi sẽ giúp bạn báo cáo và phân tích dữ liệu mà một giải pháp phần mềm mạnh mẽ cung cấp

Hầu hết các kế toán bên ngoài muốn bạn sử dụng phần mềm kế toán có bản quyền để đảm bảo dữ liệu của bạn là chính xác và cập nhật. Khi tìm cách thuê một kế toán bên ngoài, sau đây là một số khía cạnh cần lưu ý:

 

Vấn đề an ninh

Bạn có thể thiết lập một kế toán viên với thông tin đăng nhập của riêng họ để đăng nhập và làm việc phần mềm. Điều quan trọng là đảm bảo kế toán thành thạo phần mềm bạn chọn, để họ có thể thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả.

 

Chi phí thấp hơn

Thuê một kế toán bên ngoài có thể giúp giảm chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ với các quy trình kế toán tương đối đơn giản. Các công ty lớn hơn một chút với doanh thu nhiều hơn sẽ được hưởng lợi từ một kế toán nội bộ. Trong cả hai trường hợp, lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất sẽ giúp kế toán nội bộ hoặc bên ngoài dễ dàng xử lý các chi tiết tốt, giải phóng nhiều thời gian hơn cho các nhiệm vụ có giá trị cao hơn.

 

Customization

Một kế toán viên bên ngoài có thể thực hiện các nhiệm vụ kế toán như chạy báo cáo hàng quý và hàng năm, xử lý bảng lương, nộp thuế và đối chiếu báo cáo ngân hàng. Các nhiệm vụ khác như quản lý hàng tồn kho vẫn có thể được xử lý tốt nhất trong nhà. Nếu cần, hầu hết các kế toán viên có thể tùy chỉnh phần mềm kế toán của công ty để đảm bảo các nhiệm vụ phù hợp được hoàn thành nhanh chóng và chính xác.

Các Modul chính trên phần mềm
Kế toán Quản trị Doanh nghiệp SIS MAC

 

Quản lý tiền

Khả năng quản lý tiền trong phần mềm kế toán cung cấp thông tin chính xác các giao dịch tiền mặt và tiền ngân hàng. Từ đây cũng cho phép các công ty đưa ra các quyết định đầu tư, vay mượn và các khoản chi tiền mặt khác kịp thời bằng cách dự báo tiền mặt tự động dựa trên các khoản phải trả, phải thu, bảng lương phụ và các giao dịch bên ngoài. 

Các khoản phải trả và phải thu

Phần mềm kế toán quản trị giúp các tổ chức giảm bớt sự dư thừa hồ sơ, đưa ra dự báo và ngân sách tốt hơn, đồng thời cho phép quản lý chi phí được phân loại kỹ lưỡng và hợp lý. Ngoài ra, nó còn cung cấp khả năng tích hợp liền mạch vào hệ thống ngân hàng, cho phép kiểm toán chính xác hơn và lưu giữ hồ sơ theo dõi chi tiết về tất cả tài sản và nợ phải trả.

Giá thành sản phẩm

Modul sản xuất giúp các nhà sản xuất lập kế hoạch sản xuất và đảm bảo rằng họ có mọi thứ họ cần cho các hoạt động sản xuất theo kế hoạch, như nguyên vật liệu và công suất máy móc, nhân công. Trong quá trình sản xuất, nó có thể cập nhật Tình trạng hàng hóa đang tiến hành và giúp các công ty theo dõi sản lượng thực tế so với dự báo Sản xuất. Nó cũng cung cấp một hệ thống báo cáo chi phí và giá thành sản phẩm sản xuất rõ nét nhất.

Quản lý hàng hóa và doanh thu

Modul này cho phép kiểm soát hàng tồn kho bằng cách theo dõi số lượng mặt hàng  riêng lẻ. Cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về không chỉ hàng tồn kho hiện tại mà cả hàng tồn kho nhập, xuất.  Quản lý chi phí hàng tồn kho, đảm bảo họ có đủ hàng tồn kho phù hợp. Đưa phương án bán hàng với Sản phẩm có sẵn để giúp các công ty đưa ra quyết định sáng suốt giúp tăng lợi nhuận và tăng vòng quay hàng tồn kho. Nó có thể giúp ngăn chặn tình trạng hết hàng và chậm trễ, giúp tăng cường dịch vụ khách hàng.Quản lý doanh thu chi tiết và tổng hợp nhiều chiều

Quản lý tài sản và công cụ dụng cụ

Modul Quản lý tài sản và công cụ dụng cụ giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ chu trình tài chính của tài sản, CCDC bao gồm mua mới, tăng giảm nguyên giá, khấu hao và thanh lý. Các báo cáo chi tiết và tổng hợp về TSCĐ và CCDC hiển thị đầy đủ này giúp doanh nghiệp nhận đầy đủ và kịp thời số liệu phục vục báo cáo tài chính một cách chính xác liên quan đến việc tăng giá và khấu hao tài sản.

Tổng hợp và phân tích

Phần mềm kế toán quản trị không chỉ ghi lại các giao dịch tài chính mà còn bao gồm khả năng báo cáo và phân tích. Những bảng thông tin dựng sẵn này giúp các nhà lãnh đạo hiểu được tình hình tài chính của tổ chức của họ. Các bảng thông tin này đo lường các KPI tài chính quan trọng theo thời gian thực, bao gồm tỷ lệ thanh toán hiện thời, tỷ lệ thanh toán nhanh, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, vốn lưu động ròng và vòng quay hàng tồn kho
 
 
Các tiện ích nổi bật của phần mềm SIS MAC là gì?
Cảnh báo nợ
Quản lý công nợ khách hàng là một khả năng quan trọng của phần mềm kế toán. Với tính năng quản lý thu nợ toàn diện, việc xếp hạng khách hàng, thiết lập chiến lược thu nợ, quản lý thanh toán thu nợ và bắt đầu thu nợ giai đoạn cuối đối với khách hàng phá sản sẽ dễ dàng hơn hàng
Kết nối hệ thống
Kết nối với ngân hàng theo dõi các thông số khoản vay (ngày đáo hạn, thay đổi lãi suất và gốc trong thời gian hợp đồng, chấm dứt trước hạn, v.v.), tính phí, kết nối ngân hàng để nhận thanh toán. Kết nối hóa đơn điện tử, HTKK, Bảo hiểm xã hội và thuế TNCN
Quản lý tài khoản

Quản lý truy cập trái phép của người dùng được tích hợp sẵn trên tính năng bảo mật, phân quyền, quản lý rủi ro và kiểm soát. Các biện pháp kiểm soát nội bộ và phân chia nhiệm vụ giúp người dùng tuân thủ các quy định và cung cấp cho doanh nghiệp của bạn một nguồn dữ liệu đáng tin cậy, an toàn duy nhất.

Báo cáo
Theo dõi dòng tiền, báo cáo riêng lẻ và hàng loạt về tương tác bán hàng, phân tích lợi nhuận hợp đồng, chấm điểm tín dụng, trực quan hóa sự tăng trưởng của công ty và quản lý rủi ro.
 
Các câu hỏi thường gặpvới
phần mềm kế toán quản trị ?

Chức năng tải dữ liệu hàng loạt ( bảng kê) giảm thiểu công việc nhập liệu và tăng độ chính xác cho dữ liệu được cập nhật.

Theo dõi các giao dịch, đính kèm tài liệu, hồ sơ, trên từng giao dịch, không giới hạn dung lượng

Hệ thống báo cáo quản trị đa chiều, cập nhật liên tục về hàng, tiền, và công nợ

Các hóa đơn đầu vào, ra được tự động cập nhật vào phần mêm kế toán thông qua tính năng đồng bộ dữ liệu với tổng cục thuế và nhà cung cấp hóa đơn điện tử. Việc của kế toán lúc này chỉ cần kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của hồ sơ mà thôi.

SIS MAC đồng bộ hóa với CRM cho phép xem dữ liệu chăm sóc khách hàng liên tục và tức thời. Hoặc kết nối tốt với HRM, máy chấm công để cập nhật công, lương phục vụ lên bảng lương tổng hợp và thanh toán lương trực tiếp cho nhân viên

Một khía cạnh quan trọng của bảo mật là mã hóa - tiêu chuẩn đảm bảo dữ liệu được bảo vệ cả khi truyền và lưu.
Điều quan trọng nữa là phần mềm có cài đặt kiểm soát quyền truy cập của người dùng, cũng như cập nhật update thường xuyên giải quyết các lỗ hổng bảo mật.

Kiến thức cơ bản bao gồm hiểu thu nhập, chi tiêu, tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Với phần mềm kế toán, chủ doanh nghiệp nhỏ có thể dễ dàng theo dõi dòng tiền và tạo báo cáo, bảng cân đối kế toán. SIS MAC làm cho việc quản lý tài chính thuận tiện, hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa phần mềm kế toán, điều quan trọng là phải học cách sử dụng nó một cách chính xác.

Phần mềm kế toán trả phí thường cung cấp một bộ công cụ toàn diện hơn, bao gồm báo cáo nâng cao, quản lý hàng tồn kho, dịch vụ tính lương và tích hợp với các công cụ kinh doanh khác. Ngoài ra, các phiên bản trả phí thường cung cấp hỗ trợ khách hàng vượt trội và cập nhật thường xuyên. Sự lựa chọn giữa phần mềm miễn phí và trả phí phần lớn phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể và hạn chế ngân sách của doanh nghiệp.
Liên hệ tư vấn từ S.I.S Vietnam

Hơn 20.000 khách hàng hài lòng

chúng tôi đang cung cấp phần mềm cho Doanh nghiệp nhỏ trong hơn 20 năm
... bạn có một lựa chọn phần mềm mới cho công việc của bạn ngay bây giờ ...

Khách hàng với S.I.S

Anh Đức – CEO Công ty Dịch vụ kế toán Đức An
Anh Đức – CEO Công ty Dịch vụ kế toán Đức An
“Chính xác, nhanh chóng, kịp thời, phù hợp, tiết kiệm” là những gì mà chúng tôi nhận được khi sử dụng phần mềm của SIS Việt Nam. Nó có các tùy chọn tốt để tạo báo giá, hóa đơn. Các công việc thường ngày của chúng tôi đều được tối ưu theo quy trình rõ ràng, cụ thể và tiết kiệm thời gian, công sức rất nhiều. Đặc biệt, phần mềm của SIS thân thiện, dễ dàng vận hành. Chúng tôi đã có một trải nghiệm hài lòng với SIS Việt Nam, chắc chắn trong tương lai chúng tôi vẫn sẽ sử dụng phần mềm của SIS, bởi nó thật sự có hiệu quả.
Chị Hoa – Chủ hộ kinh doanh
Chị Hoa – Chủ hộ kinh doanh
Mặc dù quy mô kinh doanh của tôi không quá lớn, thế nhưng tôi đã từng mất rất rất nhiều thời gian cho việc làm hóa đơn. Việc cập nhật dữ liệu cùng các quy định liên quan với tôi là một thách thức lớn. Những khó khăn trong quá trình lập hóa đơn hàng ngày khiến cho tôi mệt mỏi, chán nản. Nhưng, kể từ ngày tôi biết và sử dụng SIS OPEN, báo giá hóa đơn giờ đây chỉ cần một cú nhấp chuột, tiết kiệm ít nhất 80% tổng thời gian làm việc của tôi. 9 tháng qua thật tuyệt vời, tôi chắc chắn mình sẽ tiếp tục sử dụng phần mềm này của SIS. Cảm ơn SIS Việt Nam!
Chị Liên – Công ty Sách và Văn hóa hà nội
Chị Liên – Công ty Sách và Văn hóa hà nội
Chúng tôi đang hoạt động trong ngành dịch vụ, đây là ngành có tính chất khá phức tạp, nhất là khâu quản lý dữ liệu và báo cáo. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi cũng đã thử nhiều phần mềm khác nhau nhưng đều không có hiệu quả. Nó còn khiến cho công việc của người thực hiện phức tạp hơn. Thế nhưng, kể từ khi sử dụng SIS OPEN, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Phần mềm của SIS cung cấp quy trình rõ ràng, quản lý dữ liệu chi tiết theo thời gian thực và đặc biệt các công đoạn thủ công của chúng tôi gần như biến mất kể từ khi có SIS. Có thể nói, SIS OPEN là sản phẩm tốt nhất từ trước đến nay mà chúng tôi đã sử dụng.