ĐÀO TẠO, TRIỂN KHAI, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Dịch vụ

ĐÀO TẠO, TRIỂN KHAI, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

  1. Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm

  • Giới thiệu tổng quát về Phần mềm, các thao tác chung khi sử dụng phần mềm SIS
  • Hướng dẫn người sử dụng khai báo các tham số hệ thống của chương trình.
  • Hướng dẫn người sử dụng thực hiện công việc hàng ngày: Nhập dữ liệu, tạo danh mục, tính toán, xem báo cáo liên quan.
  • Kiểm tra tính đúng đắn của việc nhập dữ liệu.
  • Hướng dẫn thực hiện công việc cuối kỳ: tính khấu hao, tính giá thành, tính giá vốn…
  • Hướng dẫn cách thức lên báo cáo và lấy số liệu từ phần mềm.
  • Hướng dẫn thực hiện các thao tác cuối kỳ/năm trên phần mềm (khóa sổ, kết chuyển dữ liệu, sao lưu – bảo mật dữ liệu…).
  • Kết thúc khóa đào tạo, hướng dẫn sử dụng hai bên cùng tiến hành xác nhận biên bản đào tạo.

   

  2. Hỗ trợ sử dụng phần mềm

  • Sau đào tạo, giới thiệu chung về phần mềm, người dùng sẽ trực tiếp sử dụng chương trình đã được cài đặt vào công việc cụ thể của mình. Lúc này cán bộ triển khai SIS sẽ luôn đồng hành và trực tiếp hỗ trợ để giải quyết các vấn đề vướng mắc khi phát sinh.
  • Các hình thức hỗ trợ cơ bản gồm: Hướng dẫn qua điện thoại, zalo, Email; hỗ trợ xử lý thông qua chương trình truy cập từ xa, hoặc trực tiếp tại khách hàng
  • Ngoài ra suốt quá trình sử dụng người dùng có thể thường xuyên trao đổi với nhân.

   

  3. Nghiệm thu tổng thể phần mềm

  Sau quá trình chuyển giao giải pháp phần mềm theo hợp đồng đã được hai bên ký kết, bao gồm:

  • Cài đặt phần mềm vào hệ thống tại khách hàng và đáp ứng sử dụng theo yêu cầu
  • Cấp bản quyền phần mềm theo hợp đồng ký kết 2 bên ký kết
  • Cùng khách hàng nghiệm thu cài đặt chương trình và cấp bản quyền sử dụng
  • Đào tạo hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ sử dụng chi tiết

Hotline : 0912 210 210

Phòng DVKH

Hotline Kỹ thuật: 0868 070 600

Hotline CSKH: 0917 44 77 85