HỖ TRỢ SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN PHẦN MỀM

Dịch vụ

HỖ TRỢ SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN PHẦN MỀM

  Nhằm giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả và nhanh chóng, SIS Việt Nam luôn có bộ phận hỗ trợ sử dụng, hỗ trợ nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Bên cạnh việc xử lý và hỗ trợ theo các vụ việc phát sinh theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi duy trì hoạt động CSKH định kỳ và theo đặt hàng, chăm sóc đến từng đối tượng khách hàng cụ thể. Dịch vụ cá nhân hóa khách hàng, đảm bảo khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất, phù hợp nhất, hiệu quả nhất khi tham gia làm việc trên phần mềm SIS cùng đội ngũ Support của chúng tôi.

  1. Dịch vụ hỗ trợ vụ việc phát sinh

  Khi có vụ việc phát sinh (như khiếu nại của khách hàng, báo lỗi phần mềm, …) nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

  • Phân loại và Phản ánh toàn bộ nội dung khách hàng phát sinh lên hệ thống phần mềm Quản lý khách hàng của SIS Việt Nam
  • Sau phân loại nhanh yêu cầu được chuyển đến bộ phận chuyên môn phụ trách tiếp nhận và xử lý ngay
  • Quản lý bộ phận kiểm tra và giám sát toàn bộ quá trình thực hiện trên phần mềm và trao đổi với khách hàng
  • Lấy ý kiến khách hàng và xác nhận kết quả thực hiện

  2. Dịch vụ Chăm sóc định kỳ

  Theo quy định về đặc điểm, quy mô và đặc tính hoạt động của các khách hàng đã phân loại, SIS Việt nam thực hiện các hoạt động hỏi thăm, viếng thăm khách hàng để ghi nhận các ý kiến phản ánh, khó khăn cần hỗ trợ và yêu cầu gia tăng … từ đó phân loại và đưa phương án sử lý, tư vấn, hỗ trợ triệt để. Các bước được thực hiện như

  • Liên lạc và làm việc với khách hàng qua các kênh online hoặc trực tiếp tại Khách hàng.
  • Lấy ý kiến khách hàng, từ đó phân loại và chuyển cho các bộ phận chuyên môn xử lý.
  • Xác nhận thời gian thực hiện và hẹn khách hàng thời gian hoàn thành công việc.
  • Kiểm tra tiến độ và kết quả công việc đã hẹn với khách hàng.
  • Xác nhận hoàn thành công việc đã xử lý với khách hàng
  • Lấy ý kiến đánh giá của khách hàng vào phần mềm Quản lý khách hàng.

Phòng DVKH

Hotline Kỹ thuật: 0868 070 600

Hotline CSKH: 0917 44 77 85