Hỗ trợ sử dụng thường xuyên Phần mềm

Dịch vụ

Hỗ trợ sử dụng thường xuyên Phần mềm

  • Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ cho khách hàng đang sử dụng phần mềm SIS
  • Tư vấn, hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật
  • Tư vấn kỹ thuật sản phẩm
  • Tư vấn khai thác tính năng, báo cáo, tiện ích trên phần mềm SIS

Phòng DVKH

Hotline Kỹ thuật: 098 7570 068

Hotline CSKH: 0917 44 77 85