Phân hệ tài sản cố định trong phần mềm kế toán SIS MAC

Phân hệ Tài sản cố định (TSCĐ) trên phần mềm kế toán SIS MAC sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các nghiệp vụ kế toán TSCĐ, quy trình lập kế hoạch để có thể quản lý tài sản một cách dễ dàng. Từ đó, các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí và thời gian để quản lý tài sản một cách bài bản và có hệ thống.

Phân hệ tài sản cố định trong phần mềm kế toán SIS MAC
Phân hệ tài sản cố định trong phần mềm kế toán SIS MAC

Phân hệ tài sản cố định trong phần mềm kế toán SIS MAC có gì?

Phần mềm kế toán SIS MAC được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu quản lý của DN cũng như tuân thủ theo các quy định mới nhất của BTC. Phân hệ này cho phép lưu giữ các thông tin cần thiết về một tài sản từ khi mua đến khi thanh lý:

Thứ nhất, thông tin về tài sản cố định

 • Không giới hạn số lượng danh điểm tài sản cố định 
 • Theo dõi các thông tin liên quan đến tài sản cố định như: nguyên giá, giá trị hao mòn còn lại, nguồn vốn hình thành, số năm khấu hao/giá trị khấu hao hàng năm, bộ phận sử dụng,...
 • SIS MAC còn cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (khấu hao, chi phí) để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán bút toán phân bổ khấu hao
 • Có các trường dùng để phân loại tài sản cố định theo các tiêu chí khác nhau và các trường tự do để người dùng tự sử dụng để quản lý tài sản cố định theo yêu cầu đặc thù.

Thứ hai, Theo dõi các thay đổi liên quan đến tài sản cố định

 • Tăng/ giảm nguyên giá của tài sản 
 • Thay đổi bộ phận sử dụng
 • Thôi tính khấu hao tài sản
 • Giảm tài sản 
 • Hỗ trợ việc theo dõi thanh lý và tạm dừng sử dụng tài sản 

Thứ ba, Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

 • Tự động tính khấu hao tài sản theo số năm sử dụng hoặc tỷ lệ khấu hao; cho phép sửa lại giá trị khấu hao hàng tháng theo yêu cầu
 • Lựa chọn phương pháp tính khấu hao TSCĐ theo yêu cầu
 • Lên bảng phân bổ khấu hao theo bộ phận sử dụng , nguồn vốn, loại tài sản 
 • Phần mềm kế toán SIS MAC còn lưu giữ quá trình khấu hao của mọi tài sản

Thứ tư, Báo cáo kiểm kê về tài sản cố định 

 •   Danh sách tài sản cố định
 • Báo cáo kiểm kê tài sản cố định theo nguồn vốn, bộ phận sử dụng, loại tài sản
 • Thẻ tài sản cố định
 • Báo cáo tài sản đã khấu hao hết
 • Báo cáo tài sản thanh lý

Thứ năm, Báo cáo tăng/giảm tài sản cố định

 • Báo cáo khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản cố định
 • Bảng tính khấu hao tài sản và phân bổ khấu hao tài sản cố định
 • Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng và tống số
 • Báo cáo tài sản tính khấu hao

Thứ sáu, Kết nối với các phân hệ khác

 • Tạo bút toán phân bổ khấu hao và chuyển sang số cái

Hiểu được những vấn đề trong việc quản lý sản và nguồn vốn, phần mềm kế toán SIS MAC luôn cập nhật, thay đổi và phát triển nhằm giúp giải bài toán cho doanh nghiệp về những vấn đề xoay quanh việc báo cáo và quản lý tình hình hiện trạng của tài sản. Phân hệ tài sản cố định của SIS MAC là một trong những công cụ tuyệt vời giúp các doanh nghiệp theo dõi  hiệu quả tình hình tài chính của công ty.

Dù doanh nghiệp của bạn có quy mô như thế nào và khả năng đầu tư của bạn đến đâu, chúng tôi cũng sẵn sàng có các dòng sản phẩm phù hợp để đáp ứng yêu cầu quản trị của doanh nghiệp bạn.

Nếu doanh nghiệp bạn đang tìm đến một giải pháp phần mềm kế toán thì hãy liên hệ ngay cho SIS theo các phương thức:

Xem thêm các bài viết khác
 • Quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, tiền thuê đất năm 2022
 • Các phương pháp kế toán hàng tồn kho và cách tính giá hàng tồn kho
 • DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 • Bài toán thiếu thông tin của doanh nghiệp kinh doanh phân phối dược, giải quyết ra sao?
 • Ý kiến đóng góp của bạn

  Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?