Hotline: 024.35 117 785

Tuyển dụng Cán bộ tư vấn triển khai phần mềm

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm tại Việt nam với các dòng sản phẩm phần mềm theo yêu cầu: Phần mềm kế toán, Phần mềm quản trị tổng thể DN – ERP, Phần mềm Nhân sự tiền lương, Phần mềm kế toán & […]

7 Tháng Tư, 2020 30 0 0

Tuyển dụng NV Kinh doanh

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm tại Việt nam với các dòng sản phẩm phần mềm theo yêu cầu: Phần mềm kế toán, Phần mềm quản trị tổng thể DN – ERP, Phần mềm Nhân sự tiền lương, Phần mềm kế toán & […]

7 Tháng Tư, 2020 17 0 0

Tuyển dụng Lập trình viên

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm tại Việt nam với các dòng sản phẩm phần mềm theo yêu cầu: Phần mềm kế toán, Phần mềm quản trị tổng thể DN – ERP, Phần mềm Nhân sự tiền lương, Phần mềm kế toán & […]

5 Tháng Tư, 2020 66 0 0

Tuyển dụng Cán bộ IT phần cứng

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm tại Việt nam với các dòng sản phẩm phần mềm theo yêu cầu: Phần mềm kế toán, Phần mềm quản trị tổng thể DN – ERP, Phần mềm Nhân sự tiền lương, Phần mềm kế toán & […]

3 Tháng Tư, 2020 24 0 0

Demo sản phẩm SAS INVOICE 2020

Mỗi sản phẩm phần mềm của S.I.S Việt Nam đều là kết quả của quá trình quan sát và nghiên cứu thị trường, nắm bắt tâm lý và nhu cầu người sử dụng. Hơn hết, nó còn chứa đựng trí tuệ, tâm huyết và nỗ lực của toàn bộ đội ngũ. Với gần 20 năm […]

3 Tháng Tư, 2020 126 0 4

Gọi ngay