Các nhóm dịch vụ của S.I.S chúng tôi

Chi tiết các gói dịch vụ tại S.I.S

1

Tư vấn khảo sát Các giải pháp phần mềm doanh nghiệp

  • Khảo sát hệ thống hiện trạng doanh nghiệp
  • Khảo sát hạ tầng hạ tầng kỹ thuật
  • Khảo sát nhu cầu sử dụng các giải pháp phần mềm trong doanh nghiệp
  • Tư vấn phương án chuyển đổi số từng bước đến tổng thể
  • Tư vấn tối ưu phương án và lộ trình triển khai giải pháp phần mềm
  • Khảo sát hệ thống hiện trạng doanh nghiệp
  • Khảo sát hạ tầng hạ tầng kỹ thuật
  • Khảo sát nhu cầu sử dụng các giải pháp phần mềm trong doanh nghiệp
  • Tư vấn phương án chuyển đổi số từng bước đến tổng thể
  • Tư vấn tối ưu phương án và lộ trình triển khai giải pháp phần mềm
  • Khảo sát hệ thống hiện trạng doanh nghiệp
  • Khảo sát hạ tầng hạ tầng kỹ thuật
  • Khảo sát nhu cầu sử dụng các giải pháp phần mềm trong doanh nghiệp
  • Tư vấn phương án chuyển đổi số từng bước đến tổng thể
  • Tư vấn tối ưu phương án và lộ trình triển khai giải pháp phần mềm

Hotline: 0912 210 210

2

Cài đặt (từ xa, trực tiếp) Phần mềm

  • Cài đặt phần mềm thông qua Ứng dụng Internet
  • Cài đặt phần mềm trực tiếp tại văn phòng, trụ sở, điểm làm việc của khách hàng

Hotline: 0912 210 210

3

Đào tạo, triển khai, hướng dẫn sử dụng Phần mềm

  • Đào tạo tập trung tại các cơ sở đào tạo (online/ofline)
  • Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại trụ sở Khách hàng
  • Phân tích, xây dựng, tối ưu bài toán thực tế của Khách hàng

Hotline : 0912 210 210

Phòng DVKH

Hotline Kỹ thuật: 0868 070 600

Hotline CSKH: 0917 44 77 85

4

Hỗ trợ sử dụng thường xuyên Phần mềm

  • Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ cho khách hàng đang sử dụng phần mềm SIS
  • Tư vấn, hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật
  • Tư vấn kỹ thuật sản phẩm
  • Tư vấn khai thác tính năng, báo cáo, tiện ích trên phần mềm SIS

Phòng DVKH

Hotline Kỹ thuật: 0868 070 600

Hotline CSKH: 0917 44 77 85

5

Tư vấn nâng cấp, mở rộng

  • Tư vấn nâng cấp phần mềm theo nhu cầu thực tế
  • Tư vấn mở rộng phần mềm theo quy mô hoạt động của doanh nghiệp

Phòng Kinh Doanh

Hotline Kinh doanh: 0912 210 210

Phòng DVKH

Hotline Kỹ thuật: 0868 070 600

Hotline CSKH: 0917 44 77 85

6

Bảo hành, bảo trì sản phẩm

  • Bảo hành lỗi phát sinh liên quan đến sản phẩm phần mềm SIS
  • Bảo trì thường xuyên, định kỳ, cao cấp hệ thống phần mềm SIS

Phòng DVKH

Hotline Kỹ thuật: 0868 070 600

Hotline CSKH: 0917 44 77 85