Hợp tác cùng S.I.S bạn nhận được

Hoa hồng
chia sẻ lên tới 35%
Phân phối sản phẩm uy tín,
đạt nhiều giải thưởng
Trở thành nhân viên
chính thức của S.I.S

Cách thức áp dụng

Đối tượng áp dụng

Cộng tác viên (có đăng ký làm Cộng tác viên)

Cá nhân không phải là Cộng tác viên

Cách thức và thời điểm trả hoa hồng

Nếu một khách hàng có nhiều cộng tác viên giới thiệu thì Hoa hồng được tính cho cộng tác viên giới thiệu trước.

Hiệu lực của đầu mối từ khi giới thiệu tới S.I.S là 45 ngày, nếu sau 45 ngày đầu mối đó không ký được hợp đồng thì sẽ hết hiệu lực và ưu tiên cho người tiếp theo.

Hoa hồng sẽ được trả sau khi hợp đồng kinh tế được thanh toán

Giá trị tính hoa hồng

Tiền hoa hồng = % Hoa hồng Cộng tác viên x Giá trị NET HĐKT.

Bộ công cụ hỗ trợ Sale kit

S.I.S cung cấp đầy đủ công cụ (bộ cài, tài liệu giới thiệu sản phẩm, tài liệu hướng dẫn sử dụng) hỗ trợ Cộng tác viên mang lại giải pháp phần mềm tốt nhất cho khách hàng.

Vòng kết nối

Cùng nhau chia sẻ sức mạnh: Bạn kết nối đến khách hàng, S.I.S Việt Nam mang lại giá trị công nghệ cho khách hàng. Khi bạn và S.I.S Việt Nam cùng kết hợp sẽ mang lại giải pháp tối ưu đến cho khách hàng.

Hỗ trợ tư vấn

Đội ngũ tư vấn, hỗ trợ tâm huyết và nhiệt tình cho cộng tác viên cũng như khách hàng trong suốt quá trình làm việc, sử dụng.

Công khai minh bạch

Cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng đầu mối mà Cộng tác viên đã giới thiệu.

uploads/doi-tac/2.png
uploads/doi-tac/lien doanh - von dau tu nuoc ngoai/34.png
uploads/doi-tac/lien doanh - von dau tu nuoc ngoai/23.png
uploads/doi-tac/lien doanh - von dau tu nuoc ngoai/24.png
uploads/doi-tac/lien doanh - von dau tu nuoc ngoai/26.png
uploads/doi-tac/lien doanh - von dau tu nuoc ngoai/28.png
uploads/doi-tac/lien doanh - von dau tu nuoc ngoai/29.png
uploads/doi-tac/lien doanh - von dau tu nuoc ngoai/30.png
uploads/doi-tac/lien doanh - von dau tu nuoc ngoai/33.png
uploads/doi-tac/Dich-vu/22.png
uploads/doi-tac/Dich-vu/21.png
uploads/doi-tac/Dich-vu/20.png
uploads/doi-tac/Dich-vu/19.png
uploads/doi-tac/Dich-vu/18.png
uploads/doi-tac/Dich-vu/17.png