Tổng hợp các công việc và nghiệp vụ quan trọng của kế toán vốn bằng tiền

Thực hiện tốt công tác kế toán vốn bằng tiền sẽ giúp nhà quản trị đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn, sử dụng vốn hiệu quả nhằm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Bìa viết dưới đây sẽ trình bày những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền.

Tổng hợp các công việc và nghiệp vụ quan trọng của kế toán vốn bằng tiền

Tổng hợp các công việc và nghiệp vụ quan trọng của kế toán vốn bằng tiền

1. Khái niệm kế toán vốn bằng tiền

Kế toán vốn bằng tiền là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các tài sản dưới hình thái tiền tệ của doanh nghiệp. Trong đó, có hệ thống các tài khoản sau: 

 • Tiền mặt - TK111
 • Tiền gửi ngân hàng - TK112
 • Tiền đang chuyển - TK113

Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động trong doanh nghiệp, tồn tại trực tiếp dưới hình thức tiền tệ, có tính thanh khoản cao nhất, bao gồm tiền mặt tại quỹ doanh nghiệp, tiền gửi tại ngân hàng, và các khoản tiền đang chuyển. 

Khi đó kế toán sẽ có nhiệm vụ lập chứng từ phát sinh của nghiệp vụ này (gồm phiếu thu, phiếu chi, viết séc, lập uỷ nhiệm chi), từ những chứng từ này, kế toán tiến hành ghi sổ, và theo dõi những biến động trên tài khoản này.

>>>Chi tiết về nghiệp vụ kế toán tổng hợp

2. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền

 • Theo dõi tiền thu - chi của tiền mặt (TK 111); tình hình tăng giảm của tiền gửi ngân hàng (TK 112). Nhằm điều chỉnh kịp thời khi có chênh lệch giữa sổ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với sổ của thủ quỹ và sổ phụ ngân hàng.
 • Kiểm soát tốt các chứng từ đầu vào sao cho hợp lệ, hợp pháp, hợp lý, để tính chi phí hợp lý.
 • Hướng dẫn cho các phòng ban về quy định hoá đơn, chứng từ, cũng như cách lập các biểu mẫu.
 • Lập báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tiền gửi ngân hàng hằng ngày để gửi theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
 • Liên hệ trực tiếp với ngân hàng để làm việc về những vấn đề: rút tiền, trả tiền, lấy sổ phụ ngân hàng và các chứng từ liên quan đến ngân hàng.
 • Thực hiện đúng theo nguyên tắc bất kiêm nhiệm, kế toán vốn bằng tiền không nên kiêm thủ quỹ.
 • Phải tổ chức theo dõi tiền gửi ngân hàng tại từng ngân hàng theo tiền việt nam và theo ngoại tệ.

>>> Tham khảo thêm: Nghiệp vụ của kế toán giá thành trong doanh nghiệp

3. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền 

Căn cứ vào Điều 11 Thông tư 200/2014/TT-BTC, khi hạch toán tiền, kế toán viên phải tuân thủ một số quy định sau:

 • Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.
 • Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp.
 • Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.
 • Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:

+ Bên Nợ: các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế

+ Bên Có: các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.

 • Đối với vàng tiền tệ khi tăng ghi theo giá giao dịch thực tế, khi xuất vàng áp dụng 1 trong 3 phương pháp: nhập trước, xuất trước (FIFO); bình quân gia quyền hoặc thực tế đích danh.
 • Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ (theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng) và vàng tiền tệ (theo giá mua trên thị trường trong nước).

4. Nội dung kế toán vốn bằng tiền cần lưu ý

 • Để tổng hợp các loại vốn bằng tiền, hạch toán kế toán phải sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ là Đồng Việt Nam (VNĐ). Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ, vàng tiền tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo quy định để ghi sổ kế toán.
 • Tránh trường hợp kế toán vốn bằng tiền mặt đồng thời là thủ quỹ, chứng từ kế toán xếp chung với chứng từ quỹ, sổ quỹ và sổ kế toán không tách biệt.
 • Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.
 • Tổ chức theo dõi tiền gửi ngân hàng tại từng ngân hàng có tài khoản của doanh nghiệp theo Đồng Việt Nam, theo ngoại tệ và vàng tiền tệ.

Hy vọng qua bài viết này của S.I.S, bạn đọc có cái nhìn chi tiết hơn về kế toán vốn bằng tiền. Phần mềm kế toán SIS MAC là giải pháp giúp các kế toán viên thực hiện nghiệp vụ một cách đơn giản và thông minh; các nhà quản trị có thể kiểm soát được các vấn đề liên quan đến tài chính trong doanh nghiệp

 Đăng ký trải nghiệm dùng thử phần mềm kế toán SIS MAC TẠI ĐÂY.

Xem thêm các bài viết khác
 • Gián đoạn chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp ngành thương mại phân phối
 • Phần mềm quản lý doanh nghiệp ngành may mặc
 • Nâng cao hiệu quả kiểm soát & quản lý hàng tồn kho trong ngành sản xuất nhôm, kim loại
 • TỔNG CHI PHÍ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ERP
 • Ý kiến đóng góp của bạn

  Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?