Các phương pháp kế toán hàng tồn kho và cách tính giá hàng tồn kho

Việc lựa chọn phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng tại doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất, số lượng,...

Xem chi tiết

Tin tức - sự kiện mới nhất

Các phương pháp kế toán hàng tồn kho và cách tính giá hàng tồn kho

Việc lựa chọn phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng tại doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất, số lượng,...

Xem chi tiết

Chi tiết cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm

Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm như thế nào?. Thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh giảm là nghiệp vụ mà...

Xem chi tiết

Kế toán quản trị là gì? có vai trò gì đối với doanh nghiệp

Trong Kế toán có nhiều vị trí kế toán khác nhau, kế toán quản trị là một trong những vị trí quan trọng. Tuy nhiên,...

Xem chi tiết

Hướng dẫn chi tiết cách làm báo cáo thuế hàng tháng

Báo cáo thuế không còn xa lạ gì đối với các kế toán viên, nó là một nghiệp vụ vụ quan trọng được thực...

Xem chi tiết

Các loại báo cáo thuế nào phải nộp năm 2022

Nghiệp vụ báo cáo thuế là nghiệp vụ kế toán xảy ra thường xuyên và định kỳ ở mỗi doanh nghiệp. Đây là nghĩa vụ...

Xem chi tiết

Top 5 sai lầm trong việc đào tạo nhân sự mới

Đào tạo nhân sự mới là một trong những khâu quan trọng quyết định liệu doanh nghiệp có thể giữ chân được nhân viên...

Xem chi tiết