CÀI ĐẶT PHẦN MỀM (Từ xa, trực tiếp)

Dịch vụ

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM (Từ xa, trực tiếp)

  Là một dịch vụ tiên quyết trong quá trình cung cấp giải pháp phần mềm tới khách hàng, vì vậy chúng tôi xây dựng quy trình chuẩn nhằm đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm chi phí, thời gian, tiện dụng khi sử dụng tới khách hàng. Chúng tôi sẽ trực tiếp làm việc với IT hoặc quản trị hệ thống, người quản lý chung của khách hàng tại thời điểm này.

  Các công việc trong giai đoạn này đảm bảo:

  1. Khảo sát và tư vấn hệ thống và hạ tầng, quy trình

  • Trên cơ sở các thông tin của hợp đồng và khách hàng được tiếp nhận từ Bộ phận kinh doanh. Kiểm tra thông tin và khảo sát chi tiết hiện trạng của khách hàng.
  • Tư vấn và đưa ra các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, quy trình thực hiện, phân cấp, phân quyền, phương pháp hạch toán… để xử lý và giải quyết các bài toán quản lý của khách hàng triệt để.
  • Thống nhất với khách hàng về thời gian cài đặt phần mềm.
  • Hai bên tiến hành xác nhận biên bản khảo sát và thống nhất lập kế hoạch triển khai dự án

   

  2. Thực hiện cài đặt phần mềm

  • Sau khi Khảo sát kỹ thuật chi tiết hiện trạng của khách hàng, chạy test.
  • Lập phương án thiết kế và hiệu chỉnh phần mềm trên cơ sở các nội dung về: Cấu trúc dữ liệu, cấu trúc chương trình, giao diện sử dụng nhập liệu, các tính năng, tiện ích và báo cáo hiển thị
  • Kiểm tra tính đúng đắn của việc thiết kế phần mềm.
  • Cài đặt phần mềm vào hệ thống máy tính của khách hàng
  • Hai bên xác nhận biên bản nghiệm thu cài đặt phần mềm tại khách hàng

   

Hotline: 0912 210 210