ERP tổng thể

Quản lý bán lẻ , chuỗi bán lẻ (POS)

Xem chi tiết

Quản lý tài sản là một trong những phần quan trọng của giải pháp ERP cho doanh nghiệp. Số hóa quy trình quản lý tài sản trên cùng một hệ thống quản trị sẽ giúp doanh nghiệp có thể kiểm soát, chủ động trong sản xuất, kinh doanh và khai thác tối đa tiềm năng của mỗi loại tài sản. Từ đó, giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận.

Xem chi tiết

Phần mềm ERP Quản lý kho vận giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư, tránh thiệt hại trong lưu trữ. Lập và kiểm soát phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông.

Xem chi tiết

Phần mềm quản lý sản xuất là giải pháp đáp ứng toàn diện nhu cầu quản trị sản xuất của doanh nghiệp. Hệ thống được xây dựng dựa trên quy trình khép kín từ khi thiết lập đơn hàng, nhu cầu sản xuất tiếp tới lập kế hoạch sản xuất, hoạch định,...

Xem chi tiết

Thông qua các chức năng của ứng dụng quản lý dự án của SIS, người dùng có thể tối ưu việc vận hành dự án của mình.

Xem chi tiết

SIS HRM – GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ LƯƠNG

Xem chi tiết

Quản lý Tài chính - Kế toán – Nghĩa vụ với nhà nước

Xem chi tiết