TƯ VẤN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG PHẦN MỀM

Dịch vụ

TƯ VẤN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG PHẦN MỀM

    Cùng với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, các yêu cầu về quản trị sẽ luôn thay đổi. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải thay quy trình quản trị, phân cấp quản lý và thay đổi việc ứng dụng phần mềm để phù hợp với thực tế công việc. Khi nhận được các yêu cầu này của doanh nghiệp, S.I.S Việt Nam sẽ cử các CBNV tư vấn, kỹ thuật có kinh nghiệm của mình đến trực tiếp làm việc cùng khách hàng. Trên cơ sở đó, S.I.S Việt Nam sẽ tiến hành phân tích bài toán nhằm đưa ra phương án tối ưu, phù hợp nhất cho doanh nghiệp trong việc điều chỉnh mở rộng này.

Phòng Kinh Doanh

Hotline Kinh doanh: 0912 210 210

Phòng DVKH

Hotline Kỹ thuật: 0868 070 600

Hotline CSKH: 0917 44 77 85