Phần Mềm Quản Lý Khách Hàng

Bạn có biết: Chi tiêu trên toàn thế giới cho CRM dự kiến ​​sẽ đạt 114,4 tỷ USD vào năm 2027. Thị trường CRM được định giá 52,4 tỷ USD vào năm 2021 và...

Xem chi tiết

Hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp hưởng lợi gì khi tích hợp hóa đơn điện tử với phần mềm ERP

Việc tích hợp hóa đơn điện tử với phần mềm ERP đang được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tăng cường hiệu quả trong quy trình quản...

Xem chi tiết

4 khó khăn cản trở doanh nghiệp tích hợp hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán

Tích hợp hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán là giải pháp nhiều doanh nghiệp ứng dụng hiện nay để đồng bộ hệ thống dữ...

Xem chi tiết

Giải pháp tích hợp phần mềm SIS với các phần mềm quản lý Hóa đơn điện tử

Tích hợp hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán và phần mềm ERP tạo ra một hệ sinh thái làm việc đầy đủ, chính...

Xem chi tiết

Kiểm soát hóa đơn đầu vào hiệu quả: Tăng cường quản lý tài chính cho doanh nghiệp

Điều gì làm hóa đơn đầu vào trở thành vấn đề quan trọng trong doanh nghiệp? Hóa đơn đầu vào liên quan đến việc...

Xem chi tiết

Thông báo Kế hoạch Giảm 2% thuế GTGT năm 2023 từ Tổng cục Thuế

Kế hoạch giảm 2% thuế GTGT từ ngày 01/7/2023 được Tổng cục Thuế gửi Thông báo số 426/TB-TCT ngày 16/6/2023. Theo đó, được thực hiện...

Xem chi tiết

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và những lưu ý cần biết

Việc triển khai các thủ tục hành chính về thuế đều được thực hiện qua hóa đơn điện tử (HĐĐT). Tiếp đó, ngành Thuế ban...

Xem chi tiết

Trường hợp nào ngừng sử dụng hóa đơn điện tử?

Trong một số trường hợp đặc biệt, tổ chức,cá nhân kinh doanh sẽ phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy các trường hợp nào...

Xem chi tiết

Quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo thông tư 78

Từ ngày 1/7/2022, ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử là một trong những nội dung mới được đưa ra trong Thông tư số 78/2021/TT-BTC do Bộ...

Xem chi tiết

4 lưu ý về hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và nghị định 123

Những nội dung mới quan trọng về hóa đơn điện tử được Bộ Tài chính đã chính thức ban hành cụ thể qua Thông tư...

Xem chi tiết

Các bước chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 & Nghị định 123

Để áp dụng chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, kế toán phải chuẩn bị...

Xem chi tiết