Tại sao doanh nghiệp cần phải áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS tại Việt Nam trước năm 2025?

Với nền kinh tế phát triển và hội nhập quốc tế ngày một mở rộng, việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc...

Xem chi tiết

Hóa đơn điện tử

HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78 VIẾT SAI

Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì quy...

Xem chi tiết

CÁC LOẠI HÓA ĐƠN THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Hóa đơn là một trong những chủ đề doanh nghiệp quan tâm. Hiện nay đã có những quy định thay đổi về hóa đơn, chứng từ. Trong...

Xem chi tiết

Tìm hiểu những quy định mới nhất năm 2021 về hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là một trong những hình thức kinh doanh đơn giản và phổ biến nhất trong các loại hình kinh doanh tại Việt Nam....

Xem chi tiết