Tự động hóa các nghiệp vụ kế toán thuế phải thực hiện trên phần mềm kế toán SIS MAC

Việc nắm vững các nghiệp vụ kế toán thuế cơ bản phát sinh hàng ngày giúp kế toán viên giải quyết nhanh, gọn và hiệu quả công việc kế toán tại doanh nghiệp. Cùng Phần mềm kế toán SIS Việt Nam tìm hiểu xung quanh vấn đề này nhé.

Nghiệp vụ kế toán thuế trong doanh nghiệp

Nghiệp vụ kế toán thuế trong doanh nghiệp

1. Nghiệp vụ kế toán là gì?

Các nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp mà kế toán thực hiện hàng ngày bao gồm các công việc như: nghiệp vụ kế toán thuế, thu/chi tiền bán hàng hóa, nhập/xuất quỹ tiền mặt, bút toán báo cáo tài chính…Nghiệp vụ kế toán cần thiết và vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp nên bắt buộc kế toán nào cũng phải nắm vững.

>>>Những nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định mà kế toán cần biết

2. Các nghiệp vụ kế toán thuế

Thực hiện nghiệp vụ kế toán thuế là công việc quan trọng hàng đầu của mỗi doanh nghiệp và đòi hỏi cần phải làm đúng và đủ. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của một tổ chức khi sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Khi thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế, kế toán viên cần thực hiện các công việc như sau:

2.1. Nghiệp vụ kế toán thuế hàng ngày

 • Tiến hành thu thập, xử lý hóa đơn, chứng từ kế toán và lưu trữ.
 • Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, pháp lý của các chứng từ, hóa đơn.
 • Đảm bảo cất giữ hóa đơn, chứng từ cẩn thận, không để bị hư, rách. Đảm bảo cẩn thận để hóa đơn, chứng từ được cơ quan thuế chấp nhận.

2.2. Nghiệp vụ kế toán thuế mỗi tháng

Nghiệp vụ kế toán thuế mỗi tháng sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Thực hiện lập khai các loại thuế GTGT, TNCN hàng tháng
 • Theo dõi và lập báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn mỗi tháng.

Lưu ý: Trường hợp phát sinh số thuế phải nộp trong quá trình lập tờ khai thuế thì hạn nộp tiền thuế cũng là hạn nộp tờ khai thuế

2.3. Nghiệp vụ kế toán thuế hàng quý

 • Lập tờ khai thuế tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng quý
 • Lập báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn theo từng quý
 • Thực hiện lập tờ khai thuế TNCN, GTGT hàng quý

2.4. Nghiệp vụ kế toán thuế đầu năm và cuối năm

Đầu năm

Bộ phận kế toán thuế cần lập bảng kê khai nộp thuế môn bài và thời hạn nộp là ngày 31/01. Tiến hành thực hiện nộp tờ khai thuế TNCN và GTGT vào quý 4 hoặc tháng 12.

Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 4. Kiểm tra và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 của doanh nghiệp, thời hạn nộp là ngày 31/01.

Cuối năm

Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp năm, sau đó thực hiện lập báo cáo tài chính năm.

>>>Tổng hợp nghiệp vụ liên quan đến mua hàng và bán hàng

3. Phần mềm kế toán SIS MAC tự động hóa các nghiệp vụ kế toán thuế

3.1. Chức năng tự động định khoản, tự động input dữ liệu

Thông qua chức năng tự động định khoản, tự động input dữ liệu từ phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm bán lẻ, máy chấm công, máy quản lý kho hàng hoặc từ Excel và các bảng kê, báo cáo liên quan. Phần mềm kế toán SIS MAC giúp tự động hóa hoàn toàn các nghiệp vụ kế toán hàng ngày của mỗi doanh nghiệp.

 • Hạch toán nghiệp vụ mua hàng – công nợ phải trả
 • Hạch toán nghiệp vụ bán hàng – công nợ phải thu
 • Các nghiệp vụ kế toán công cụ, dụng cụ, NVL và thành phẩm
 • Hạch toán nghiệp vụ Tài sản cố định
 • Các nghiệp vụ kế toán tiền lương và những khoản tiền trích theo lương
 • Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm

3.2. Chức năng kết chuyển, phân bổ tự động cuối mỗi tháng, quý

Các chức năng kết chuyển, phân bổ tự động cuối mỗi tháng được thực hiện tự động thông qua các thao tác đơn giản, tiện dụng, nhanh chóng và chính xác ở phần mềm kế toán SIS MAC.

Tương tự bút toán cuối tháng, các chức năng kết chuyển, phân bổ tự động cũng được thực hiện hàng quý. Kết quả của những bút toán kết chuyển phân bổ quý là báo cáo được kết xuất trực tiếp ra file. XLM hoặc kết nối trực tiếp lên dữ liệu của HTKK thuế phục vụ công tác lập báo cáo, nộp báo cáo thuế theo quy định hiện hành.

3.3. Đối với nghiệp vụ kế toán đầu năm và cuối năm

Toàn bộ hệ thống các nghiệp vụ được xác định thực hiện đầu năm và cuối năm đều được tự động hóa nhằm tối ưu công việc của Phòng kế toán tài chính của một doanh nghiệp. Phục vụ công tác thiết lập hệ thống đầu năm và ra báo cáo tổng hợp cuối năm đảm bảo đúng tiến độ.

Việc chuyển số dư, lũy kế, chi tiết, tổng hợp của toàn bộ các nội dung kế toán tự động từ kỳ trước sang kỳ sau thông qua.

Những bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ (tháng, Quý, Năm)

 • Doanh thu thuần từ các hoạt động sản xuất kinh doanh: Nợ TK 511, Có TK 911
 • Doanh thu thuần từ các hoạt động đầu tư tài chính: Nợ TK 515, Có TK 911
 • Doanh thu thuần từ hoạt động khác: Nợ TK 711, Có TK 911
 • Giá vốn hàng bán: Nợ TK 911, Có TK 632
 • Chi phí bán hàng: Nợ TK 911, Có TK 641
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 911, Có TK 642
 • Chi phí khác: Nợ TK 911, Có TK 811
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý nếu có lãi: Nợ TK 821, Có TK 3334
 • Kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp: Nợ TK 911, Có TK 821
 • Xác định lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp:
  • Trường hợp doanh nghiệp lãi: Nợ TK 911, Có TK 421
  • Trường hợp doanh nghiệp lỗ: Nợ TK 421, Có TK 911
 • Quy trình tính lợi nhuận:
  • Tập hợp chi phí: Nợ TK 154; Có TK 621, 622. 627; Có TK 155
  • Xác định giá vốn hàng bán: Nợ TK  632, Nợ TK  635, Nợ TK  641, Nợ TK  642, Có TK 911

Số liệu sau khi lên báo cáo tổng hợp: báo cáo tài chính năm sẽ thực hiện kết chuyển số dư sang năm sau.

Trên đây là thông tin về các nghiệp vụ kế toán thuế trong doanh nghiệp được tự động hóa trên phần mềm kế toán SIS MAC. Các công việc liên quan đến nghiệp vụ thuế của kế toán viên sẽ trở nên dễ dàng và tiết kiệm được thời gian và chi phí, từ đó nâng cao năng suất làm việc.

Liên hệ ngay với S.I.S để được tư vấn và mua phần mềm kế toán theo các phương thức sau:

Xem thêm các bài viết khác
 • Nợ ngắn hạn là gì? Chi tiết các khoản mục nợ ngắn hạn
 • Các bước chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 & Nghị định 123
 • 6 Xu hướng phát triển ERP trong tương lai
 • Quy định mới về hóa đơn điện tử: Những điều Doanh nghiệp cần biết về TT78
 • Ý kiến đóng góp của bạn

  Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?