Những điều cần biết về vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động là một chỉ tiêu cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài chính. Nó được sử dụng để đánh giá khả năng thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn hay không của một doanh nghiệp. Vậy, vòng quay vốn lưu động là gì? biện pháp quản lý hiệu quả như thế nào? Tất cả sẽ được S.I.S chia sẻ chi tiết dưới đây.

1. Vòng quay vốn lưu động được hiểu như thế nào?

Vòng quay vốn lưu động là chỉ số thể hiện mối quan hệ giữa các khoản vốn đầu tư đang được sử dụng cho công ty và doanh số thu được của công ty đó. Nói cách khác, nó là một tỷ số đo lường mức độ hiệu quả của một công ty đang sử dụng vốn lưu động để hỗ trợ bán hàng và tăng trưởng.

Chỉ số vòng quay vốn lưu động cao chứng tỏ doanh nghiệp đang hoạt động ổn định và có thể sử dụng vốn lưu động đạt hiệu quả cao. Ngược lại, nếu chỉ số này thấp, chứng tỏ chu kỳ kinh doanh có thể kéo dài do các hiện tượng hàng tồn kho… và doanh nghiệp đang không hoạt động hiệu quả.

Những điều cần biết về vòng quay vốn lưu động

Những điều cần biết về vòng quay vốn lưu động

2. Công thức tính vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động được tính bằng công thức sau:

Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần/ Vốn lưu động bình quân

Trong đó:

Doanh thu thuần là chỉ tiêu phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác đã trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại) trong kỳ báo cáo, làm căn cứ tính kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Vốn lưu động bình quân được xác định bằng công thức: 

Vốn lưu động bình quân = Tổng Vốn lưu động của 12 tháng / 12.

Chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động thường được sử dụng đồng thời với chỉ tiêu kỳ luân chuyển vốn lưu động hay còn gọi là số ngày một vòng quay vốn lưu động

Kỳ luân chuyển vốn lưu động = Số ngày trong kỳ / Số vòng quay vốn lưu động

Chỉ tiêu kỳ luân chuyển vốn lưu động cho biết khoảng thời gian cần thiết để vốn lưu động hoàn thành một vòng quay. Kỳ luân chuyển vốn lưu động càng ngắn, tốc độ quay vòng vốn lưu động càng cao và ngược lại.

Kỳ luân chuyển vốn lưu động càng ngắn, tốc độ quay vòng vốn lưu động càng cao và ngược lại

3. Ý nghĩa của vòng quay vốn lưu động

Dựa vào kết quả của việc tính vòng quay vốn lưu động, doanh nghiệp có thể xác định được mình đang kinh doanh có hiệu quả hay không? 

Chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động càng cao có thể mang lại lợi thế cạnh tranh trong ngành bởi điều đó có nghĩa là doanh thu thuần đang tăng trưởng, hoặc hiệu suất sử dụng vốn lưu động càng cao, vốn lưu động cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh luân chuyển nhanh hơn và tạo ra cho doanh nghiệp nhiều doanh thu hơn, nhiều tiền hơn.

Tuy nhiên, bạn cũng nên cần xem xét nếu vòng quay vốn lưu động quá cao, nó sẽ không hoàn toàn tốt cho doanh nghiệp. Điều đó có thể là vốn lưu động của doanh nghiệp đang thấp một cách đang nguy hiểm, thậm chí tài sản ngắn hạn chỉ xấp xỉ nợ ngắn hạn. Điều này có có thể dẫn tới rủi ro mất khả năng thanh toán trong ngắn hạn, và xa hơn là mất khả năng thanh toán trong dài hạn.

Nếu, chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động càng thấp, cho thấy doanh thu thuần đang bị giảm hoặc hiệu suất sử dụng vốn lưu động đang bị thấp, dẫn đến vốn lưu động cần thiết cho hoạt động sản xuất luân chuyển rất chậm, dòng tiền của doanh nghiệp tạo ra doanh thu chậm từ đó lợi nhuận sẽ ít đi. Các sản phẩm có vòng quay vốn lưu động thấp, sẽ không hiệu quả, và trường hợp thị trường có biến động mạnh, sẽ không có tính linh hoạt để thay đổi kịp.

Vậy, nên để vòng quay vốn bao nhiêu ở mức bao nhiêu thì có hiệu quả cho doanh nghiệp?

Ý nghĩa của vòng quay vốn lưu động

4. Vòng quay vốn bao nhiêu là hợp lý?

Nếu tỷ lệ < 1, có nghĩa doanh thu ròng sẽ nhỏ hơn vốn lưu động bình quân. Có thể coi đây là dấu hiệu của một số vấn đề về mức độ lưu động tiềm ẩn trong tương lai gần. Trong khi đó, nếu vòng quay vốn lưu động có giá trị từ 1,5 đến 2 => ta có thể đánh giá đó là một doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc.

Mặt khác, tỷ lệ càng cao (lớn hơn 2) cũng chưa chắc tốt. Như đã đề cập ở trên, thì tỷ lệ quá cao càng thể hiện công ty chưa sử dụng hiệu quả vốn đầu tư để sinh lời. 

5. Cách quản lý vòng quay vốn hiệu quả

Như đã trình bày về ý nghĩa của vòng quay vốn lưu động, thì doanh nghiệp đang có vòng quay vốn lưu động thấp cần tìm cách để tăng chỉ tiêu này lên. Dưới đây là một số cách nếu doanh nghiệp quản lý tốt, doanh nghiệp đã có thể tự mình làm chủ được nguồn vốn lưu động.

Quản lý tiền mặt

Đây là bước quan trọng trong việc quản lý vốn. Cần xác định được số tiền mặt hiện có trong tài khoản của doanh nghiệp là bao nhiêu? Và trong đó, bao nhiêu tiền được sử dụng phục vụ cho mục đích kinh doanh hay tất cả đều có thể được sử dụng khi cần thiết.

Việc quản lý tiền mặt giúp doanh nghiệp kiểm soát và có kế hoạch sử dụng chi phí kinh doanh một cách hiệu quả nhất.

Quản lý hàng tồn kho

Nếu tình trạng hàng tồn kho quá nhiều, dẫn đến quá trình thu hồi vốn chậm, gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và việc quản lý vốn lưu động. Cần hạn chế hàng tồn kho bằng cách giảm việc sản xuất tràn lan, sản xuất không có đơn hàng.

Quản lý nợ tồn đọng

Đây là công việc của bộ phận công nợ và góp một phần không nhỏ vào việc quản lý vốn lưu động. Việc thu hồi nợ tốt giúp doanh nghiệp có nhiều tiền mặt hơn để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh.

Xác định hợp lý nhu cầu dự trữ hàng tồn kho và tăng cường quản lý hàng tồn kho. Giảm tình trạng hàng hóa vật tư mua về tồn đọng lâu ngày không được sử dụng, tránh việc ứ đọng vốn tại hàng tồn kho, cũng giảm rủi ro phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, làm giảm giá trị tài sản của doanh nghiệp.

Hy vọng những thông tin hữu ích về vòng quay vốn lưu động mà S.I.S cung cấp, bạn đã hiểu rõ về vòng quay vốn lưu động. Phần mềm SIS MAC*HRM - hỗ trợ doanh nghiệp trong việc theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu về tài chính - kế toán hiệu quả nhất. Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0912.210.210 hoặc đăng ký nhận tư vấn.

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

Xem thêm các bài viết khác
  • Vấn đề quản lý kho hàng của doanh nghiệp sản xuất bao bì xử lý ra sao?
  • Chi phí sản xuất chung là gì? Hướng dẫn phân bổ chi phí sản xuất chung
  • Cách hủy hóa đơn còn tồn cũ khi chuyển sang hóa đơn điện tử theo nghị định 123
  • Tại sao cần sao lưu dữ liệu? Các phương pháp sao lưu hiệu quả
  • Ý kiến đóng góp của bạn

    Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?