Các loại báo cáo thuế nào phải nộp năm 2022

Nghiệp vụ báo cáo thuế là nghiệp vụ kế toán xảy ra thường xuyên và định kỳ ở mỗi doanh nghiệp. Đây là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định của pháp luật cần phải tuân theo khi cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh. Cùng tìm hiểu xem các loại báo cáo thuế nào phải nộp trong năm 2022 và thời hạn nộp.

1. Lý do các doanh nghiệp phải nộp báo cáo thuế

Thứ nhất, báo cáo thuế là một nghĩa vụ mang tính bắt buộc của mọi doanh nghiệp. Vì vậy, nếu không chấp hành đúng bổn phận, doanh nghiệp có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, thậm chí là tước đi quyền kinh doanh.

Thứ hai, báo cáo thuế là một phương thức giúp doanh nghiệp xem lại toàn bộ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của mình. Căn cứ vào đó, doanh nghiệp sẽ đưa ra biện pháp để điều chỉnh, cải thiện hoặc phát huy nhằm thúc đẩy doanh thu tăng trưởng.

Thứ ba, báo cáo thuế giúp nhà nước, cơ quan cấp cao kiểm soát và theo dõi thực trạng của từng doanh nghiệp ở mỗi địa phương tốt hơn, đảm bảo và duy trì sự ổn định của nền kinh tế đất nước.

Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ các loại báo cáo thuế phải nộp năm 2022 để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

2. Các loại báo cáo thuế phải nộp năm 2022

Báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Tờ khai thuế GTGTbáo cáo thuế GTGT mà mọi doanh nghiệp đều có nghĩa vụ hoàn thành để nộp lên cơ quan thuế theo tháng hoặc quý. 

Trong kỳ hoạt động, dù có phát sinh thuế GTGT hay không thì bạn vẫn phải nộp báo cáo thuế GTGT đầy đủ. Khi nộp báo cáo thuế GTGT, doanh nghiệp được lựa chọn 2 phương thức:

 • Kê khai theo phương pháp trực tiếp 
 • Kê khai theo phương pháp khấu trừ.

Trường hợp kê khai trực tiếp cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Bảng kê khai hóa đơn và tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT
 • Bảng kê khai hóa đơn theo theo mẫu số 04-1/GTGT và tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 04/GTGT

Đối với kê khai theo phương pháp khấu trừ, hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT và bảng kê khai hóa đơn
 • Các bảng phụ lục khác (nếu có)

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân cũng là một trong các loại báo cáo thuế phải nộp năm 2022. Khi báo cáo thuế TNCN, doanh nghiệp sẽ dựa trên thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ để kê khai theo tháng hoặc theo quý.

 • Đối với những doanh nghiệp phát sinh thuế TNCN < 50 triệu đồng sẽ kê khai theo quý. 
 • Đối với những doanh nghiệp phát sinh thuế TNCN > 50 triệu đồng, sẽ kê khai theo tháng.

Lưu ý: Doanh nghiệp kê khai thuế TNCN dựa trên mẫu 05/KK-TNCN.

Doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán Thuế TNCN thay cho các cá nhân có uỷ quyền (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.)

Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Mỗi quý, căn cứ vào số hóa đơn, chứng từ và sổ sách kế toán của doanh nghiệp, bộ phận kế toán có nhiệm vụ tạm tính thuế TNDN phải nộp. Trong trường hợp phát sinh thêm thuế TNDN trong quý, bạn chỉ cần đến cơ quan quản lý thuế để nộp số tiền theo quy định mà không cần phải kê khai.

Nếu số tiền thuế TNDN tạm nộp hàng quý thấp hơn số tiền thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán năm từ 20% trở lên, thì doanh nghiệp sẽ bị phạt vì chậm nộp tiền thuế.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cũng nằm trong báo cáo quan trọng trong các loại báo cáo thuế phải nộp năm 2022. Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 4, Điều 29 và Điều 38 Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

Chỉ doanh nghiệp mua hoá đơn của Cơ quan thuế thì mới phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Trường hợp doanh nghiệp được chấp thuận sử dụng hoá đơn điện tử (không mua hoá đơn của Cơ quan thuế) thì không cần nộp Báo cáo.

Với những đơn vị thuộc trường hợp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cần lưu ý:

 • Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế, Hộ, cá nhân kinh doanh.
 • Cơ quan nhận báo cáo: Cục Thuế/Chi cục Thuế (Nhận qua cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế)
 • Tần suất thực hiện báo cáo: theo tháng và theo quý

Báo cáo tài chính (BCTC)

Báo cáo tài chính là loại báo cáo quá quen thuộc ở mỗi doanh nghiệp và tầm quan trọng cũng không nhỏ. Nó giúp cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. 

Theo pháp luật, tất cả các doanh nghiệp trực thuộc ngành, thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày BCTC năm. Điều 16 thông tư 151/2014/TT-BTC đã quy định rõ về những giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị để kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

 • Báo cáo tài chính năm: Doanh nghiệp có thể lựa chọn chế độ kế toán phù hợp tùy thuộc vào quy mô. Doanh nghiệp có thể áp dụng theo Thông tư 133 nếu thuộc dạng vừa và nhỏ, doanh nghiệp có thể áp dụng Thông tư 200 nếu có quy mô lớn
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và một số phụ lục đi kèm trong tờ khai quyết toán thuế TNDN, tùy thuộc vào doanh nghiệp phát sinh những gì sẽ có giấy tờ đi kèm đúng theo các thông tư đã quy định.

>>>Những lưu ý quan trọng trong quyết toán thuế

Tờ khai lệ phí môn bài

Tờ khai lệ phí môn bài là loại tờ khai doanh nghiệp chỉ nộp một lần khi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập và chỉ khi có sự thay đổi về mức đóng lệ phí môn bài mới phải nộp lại. 

Hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm: Cách xác định doanh thu tính lệ phí môn bài chi tiết nhất

3. Thời hạn nộp báo cáo thuế

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN năm 2022

 • Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo
 • Theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau (ngày 30 hoặc 31 tháng đầu quý sau) 
 • Thời hạn nộp thuế TNDN theo quý: Không phải nộp tờ khai, chỉ cần tạm tính ra số tiền phải nộp (Ngày 30 hoặc 31 tháng đầu quý sau).

Thời hạn nộp tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 • Đối với những doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP thì không phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Đối với doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC thì thời hạn nộp:
  • Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 tháng sau
  • Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 tháng đầu quý sau

Thời hạn nộp BCTC quyết toán thuế (TNDN,TNCN) 

Nộp theo năm: Chậm nhất vào ngày 31/3.

Thời hạn nộp thuế môn bài: 

Theo năm chậm nhất là ngày 30/1.

Ví dụ: Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý thì Tờ khai thuế GTGT của quý 4/2021:

 • Bắt đầu nộp Tờ khai thuế GTGT từ ngày: 01/01/2022
 • Thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT của quý 4/2021 là ngày 31/01/2022

Nếu nộp Tờ khai thuế GTGT của quý 4/2021 từ ngày 01/02/2021 trở đi thì được gọi là nộp chậm vì quá thời hạn.

Lưu ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế trùng với ngày nghỉ thì thời hạn sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

4. Chi tiết lịch nộp báo cáo thuế năm 2022

Dưới đây là lịch nộp báo cáo thuế năm 2022:

Tháng

Loại tờ khai theo tháng

Loại tờ khai theo quý và năm

Thời hạn nộp

1

Tờ khai thuế GTGT/TNCN (nếu có) của tháng 12/2021

 

20/1/2022

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý 4 năm 2021

07/02/2022

(ngày 30/01/2022 là ngày nghỉ)

 

Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2021

 

Nộp tiền lệ phí môn bài năm 2022

2

 

Tờ khai thuế GTGT/TNCN quý 4/2021

07/02/2022

Tờ khai thuế GTGT/TNCN (nếu có)

 

21/02/2022 

Tờ khai thuế GTGT/TNCN (nếu có) của tháng 2/2022

 

21/3/2022 

3

 

- Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN/TNCN năm 2021

- Báo Cáo Tài Chính năm 2021

31/03/2022

4

Tờ khai Thuế GTGT/TNCN T3/2022

 

20/04/2022

5

 

- Tờ khai thuế GTGT/TNCN/BCTHSDHĐ của quý 1/2022

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 1/2022

04/05/2022

Tờ khai thuế GTGT/TNCN tháng 4/2022

 

20/5/2022

6

Tờ khai Thuế GTGT/TNCN  T5/2022

 

20/06/2022

7

Tờ khai Thuế GTGT/TNCN  T6/2022

 

20/7/2022

 

- BCTHSDHĐ của quý 2/2022


- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 2/2022

01/08/2022

8

 

Tờ khai thuế GTGT/TNCN quý 2/2022

 

Tờ khai Thuế GTGT/TNCN  T7/2022

 

22/08/2022

9

Tờ khai Thuế GTGT/TNCN  T8/2022

 

20/09/2022

10

Tờ khai Thuế GTGT/TNCN  T9/2022

 

20/10/2022

11

 

- BCTHSDHĐ của quý 3/2022

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 3/2022

- Tờ khai thuế GTGT/TNCN quý 3/2022

01/11/2022

Tờ khai Thuế GTGT/TNCN  T10/2022

 

22/11/2022

12

Tờ khai Thuế GTGT/TNCN  T11/2022

 

20/12/2022

 

Lưu ý: Nếu quá thời hạn trên mà doanh nghiệp chưa nộp báo cáo thuế sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số quy định về các loại báo cáo thuế phải nộp năm 2022 và thời hạn nộp báo cáo thuế cho doanh nghiệp. Các đơn vị kinh doanh và kế toán viên cần nắm rõ để tránh nộp báo cáo quá hạn và bị xử phạt. Nhoài ra, phần mềm SIS MAC*HRM sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc giải quyết các loại thuế, chứng từ, các nghiệp vụ của kế toán viên. Ưu điểm nổi bật của phần mềm:

 • Không giới hạn lựa chọn cơ sở dữ liệu
 • Tích hợp 2 chiều Hóa đơn điện tử của hầu hết các nhà cung cấp khác nhau
 • Phần mềm đáp ứng đầy đủ NĐ 123 về chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
 • Giải quyết được hầu hết các bài toán giá thành của bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào.

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn muốn được tư vấn thêm về phần mềm theo hotline: 0912.210.210 hoặc đăng ký nhận hỗ trợ:

« TƯ VẤN MIỄN PHÍ »
Xem thêm các bài viết khác
 • Một số lưu ý quan trọng về thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022
 • 5 yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số doanh nghiệp
 • HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78 VIẾT SAI
 • THỐNG KÊ NHỮNG MẶT HÀNG KHÔNG CẦN HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO KHI MUA
 • Ý kiến đóng góp của bạn

  Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?