Quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, tiền thuê đất năm 2022

Theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022. Bài viết dưới đây, SIS sẽ cung cấp đến bạn đọc thông tin về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất mới nhất.

Quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, tiền thuê đất mới nhất năm 2022

Quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, tiền thuê đất mới nhất năm 2022

1. Đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất năm 2022 được quy định tại Điều 3 Nghị định 34/2022: gồm 5 nhóm đối tượng tương tự như Nghị định 52/2021/NĐ-CP.

Dưới đây là 5 nhóm đối tượng: doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế.

Nhóm 1

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; dệt; sản xuất trang phục; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy;

- Sản xuất kim loại; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; gia công cơ khí; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

- Xây dựng; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt động xuất bản;

- Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (trừ thuế TNDN của dầu thô, khí thiên nhiên, condensate thu theo hiệp định, hợp đồng);

- Sản xuất đồ uống; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị; in, sao chép bản ghi các loại.

- Thoát nước và xử lý nước thải.

Nhóm 2

- Dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; vận tải kho bãi; hoạt động kinh doanh bất động sản; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội;

- Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, quảng bá và tổ chức tua du lịch;

- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác;

- Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, tư vấn và hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

Nhóm 3

Doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm, xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP và Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018.

Nhóm 4

 Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ xác định theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhóm 5

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Lưu ý: Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp , tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2021 hoặc 2022.

2. Thời hạn gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất năm 2022

Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định 34/2022/NĐ-CP, thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được quy định:

2.1.  Gia hạn thời hạn với thuế GTGT

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế như sau:

 • Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022 (trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) 
 • kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2022 (trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý).

Thời gian gia hạn cụ thể:

- 06 tháng đối với số thuế từ tháng 3 - 5/2022 và quý I năm 2022;

- 05 tháng đối với số thuế của tháng 6/2022 và quý II năm 2022;

- 04 tháng đối với số thuế của tháng 7/2022;

- 03 tháng đối với số thuế của tháng 8/2022.

-> Thời gian gia hạn này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Lưu ý: Các doanh nghiệp hay tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế GTGT đã kê khai.

Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau:

 • Kỳ tính thuế tháng 3/2022, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20/10/2022
 • Kỳ tính thuế tháng 4, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20/11/2022
 • Kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20/12/2022
 • Kỳ tính thuế Quý I, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30/10/2022
 • Kỳ tính thuế Quý II, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31/12/2022

2.2. Đối với thuế TNDN

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế năm 2022. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định về quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị định này có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

2.3. Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2022.

Đọc thêm: Hướng dẫn cách tính thuế khoán hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

2.4. Đối với tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phải nộp năm 2022. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2022 - 30/11/2022. Quy định áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nhiều quyết định, hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh được quy định tại khoản 1, khoản 2, 3 và 5 Điều 3 Nghị định này.

3. Trình tự, thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế

Căn cứ tại Điều 5 Nghị định 34/2022/NĐ-CP quy định:

Người nộp thuế nộp Giấy đề nghị gia hạn bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp/gửi qua dịch vụ bưu chính tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp.  Người nộp thuế chỉ cần nộp Giấy đề nghị cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp 01 lần cho toàn bộ số thuế và tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng/quý theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc quý thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2022. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/9/2022 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

Trên đây là thông tin tổng hợp quy định về gia hạn thời hạn nộp các loại thuế mà mỗi doanh nghiệp cần lưu ý. Hy vọng qua bài viết bạn đã nắm được về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất.

Nếu doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ mua phần mềm kế toán, phần mềm quản trị, hãy liên hệ với chúng tôi theo các phương thức:

Xem thêm các bài viết khác
 • Doanh nghiệp hưởng lợi gì khi tích hợp hóa đơn điện tử với phần mềm ERP
 • Tìm hiểu chi phí bảo trì và nâng cấp phần mềm ERP
 • Tích hợp quản lý khế ước vay đầu tiên trên phần mềm kế toán
 • Khi nào doanh nghiệp cần ứng dụng phần mềm ERP
 • Ý kiến đóng góp của bạn

  Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?