Phân hệ dự án công trình trong phần mềm kế toán SIS MAC

Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm kế toán SIS MAC thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình để tính giá thành, lên các báo lãi lỗ theo dự án, công trình cho từng giai đoạn hoặc lũy kế từ khi khởi công.

Điểm nổi bật của phân hệ quản lý dự án, công trình

Phân hệ dự án công trình thực hiện tập hợp các chi phí liên quan đến từng dự án, công trình, lên các báo cáo giá thành cũng như báo cáo lãi lỗ, các báo cáo so sánh giữa số dự toán và số thực tế. Các số liệu được theo dõi gồm số phát sinh trong kỳ, số lũy kế từ đầu năm và từ khi khởi công. Ở Phần mềm kế toán SIS MAC việc phân bổ chi phí và kết chuyển giá vốn được khai báo linh hoạt, bao quát nhiều trường hợp, đáp ứng yêu cầu đa dạng trên thực tế. Cho phép theo dõi tồn kho, công nợ ở từng dự án, công trình. Có thể theo dõi tồn kho, công nợ ở từng dự án, công trình.

Giao diện dự án công trình trong phần mềm kế toán SIS MAC
Giao diện dự án công trình trong phần mềm kế toán SIS MAC

Cập nhật và xử lý số liệu:

 • Cập nhật số dư đầu kỳ của dự án, công trình
 • Chuyển số dư trường tự do sang năm sau
 • Cập nhật danh mục nhóm, danh mục từ điển dự án, công trình
 • Cập nhật danh mục giai đoạn dự án, công trình
 • Cập nhật bảng giá thành dự toán, các văn bản của dự án, công trìn
 • Cập nhật giá trị nghiệm thu theo giai đoạn

Phần mềm kế toán SIS MAC

 • cho phép phân bổ , kết chuyển các chi phí cho dự án
 • Tính giá thành dự án, công trình

 Báo cáo trong phân hệ dự án, công trình 

 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết chi phí vật tư theo dự án, công trình
 • Bảng kê chứng từ NVL, tổng hợp lãi, so sánh dự toán theo dự án, công trình
 • Báo cáo tổng hợp phát sinh theo từng dự án
 • Báo cáo tổng hợp/chi tiết công nợ phát sinh theo dự án, công trình
 • Báo cáo doanh thu giá thành dự án
 • Báo cáo chi phí đầu tư, tổng hợp thực hiện cho chủ đầu tư

S.I.S Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu cung cấp các phần mềm quản trị cho các doanh nghiệp theo yêu cầu.

Dù doanh nghiệp của bạn có quy mô như thế nào và khả năng đầu tư của bạn đến đâu, chúng tôi cũng sẵn sàng có các dòng sản phẩm phù hợp để đáp ứng yêu cầu quản trị của doanh nghiệp bạn.

Nếu Doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ mua phần mềm kế toán, phần mềm quản trị, hãy liên hệ với chúng tôi theo các phương thức:

Xem thêm các bài viết khác
 • Các phương pháp kế toán hàng tồn kho và cách tính giá hàng tồn kho
 • Chi phí sản xuất là gì? Mối quan hệ với giá thành sản phẩm
 • Những điều cần biết về vòng quay vốn lưu động
 • Nghiệp vụ của kế toán giá thành trong doanh nghiệp
 • Ý kiến đóng góp của bạn

  Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?