Quy định về nguyên tắc lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Bài viết dưới đây, S.I.S Việt Nam xin được tổng hợp những nội dung quy định về nguyên tắc lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP. 

nguyên tắc lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Nguyên tắc lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Về nguyên tắc lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Khoản 2, Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có nêu nội dung về nguyên tắc lập và sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử như sau:

Khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, khi thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức khấu trừ thuế, tổ chức thu phí, lệ phí, tổ chức thu thuế phải lập chứng từ khấu trừ thuế, biên lai thu thuế, phí, lệ phí giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp thuế, nộp phí, lệ phí và phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 32 Nghị định này. Trường hợp sử dụng biên lai điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được lựa chọn cấp chứng từ khấu trừ thuế cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế. Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

Định dạng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Tại Khoản 2 và 3, Điều 33 Nghị định số 123 ngày 19/10/2022 của Chính Phủ có quy định rõ về định dạng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như sau:

Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định này theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này.

Chứng từ điện tử, biên lai điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

>>> Xem thêmQuy định về thời hạn áp dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN

SIS MAC *HRM là phần mềm kế toán duy nhất giải quyết mọi loại thuế cho kế toán. Phần mềm đáp ứng đầy đủ Nghị Định 123 về chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử. Phần mềm giúp cho các công việc của kế toán trở nên dễ dàng, nhất là trong công việc kê khai thuế.

Để được tư vấn, hỗ trợ mua phần mềm kế toán SIS MAC*HRM, hãy liên hệ với chúng tôi theo các phương thức:

 

Xem thêm các bài viết khác
  • Biên bản bàn giao công việc là gì? Nội dung bao gồm những gì?
  • Vì sao doanh nghiệp cần lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp
  • Giải pháp quản lý chất lượng cho ngành in ấn
  • Giải thưởng Sao Khuê 2023: Phần mềm SIS vinh dự nhận được giải thưởng danh giá
  • Ý kiến đóng góp của bạn

    Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?