Nội dung bắt buộc có trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

SIS MAC*HRM xin được gửi tới quý bạn đọc những quy định về nội dung cần có trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP. 

Các nội dung bắt buộc cần có trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Các nội dung bắt buộc cần có trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử 

Nội dung cần có trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử cần có những nội dung bắt buộc sau:

Điều 32. Nội dung chứng từ

Chứng từ khấu trừ thuế có các nội dung sau:

a) Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế, số thứ tự chứng từ khấu trừ thuế;

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số thuế);

d) Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam);

đ) Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận;

e) Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế;

g) Họ tên, chữ ký của người trả thu nhập.”

Trường hợp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử thì chữ ký trên chứng từ điện tử là chữ ký số.

Định dạng chứng từ

Theo quy định tại khoản 2,3 Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Chứng từ điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

Nếu bạn đang tìm một giải pháp phần mềm được tích hợp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định từ ngày 01/7/2022 thì phần mềm SIS MAC*HRM chính là lựa chọn phù hợp cho bạn.

S.I.S Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu cung cấp các phần mềm quản trị cho các doanh nghiệp theo yêu cầu.

Phần mềm kế toán SIS MAC*HRM -  Phần mềm duy nhất giải quyết mọi loại thuế cho kế toán. Nếu Doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ mua phần mềm kế toán SIS MAC*HRM, hãy liên hệ với chúng tôi theo các phương thức:

Xem thêm các bài viết khác
  • Các phương pháp kế toán hàng tồn kho và cách tính giá hàng tồn kho
  • Sổ sách kế toán và những lưu ý quan trọng cần biết
  • Những lợi ích không thể bỏ qua của số hóa doanh nghiệp
  • Giải quyết vấn đề báo cáo tài chính cho doanh nghiệp thương mại và phân phối
  • Ý kiến đóng góp của bạn

    Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?