ERP tổng thể

Quản lý khách hàng

Ghi nhận thông tin và xác nhận nhu cầu khách hàng . Quản lý giao dịch và Chăm sóc khách hàng: hệ thống tự động lọc dữ liệu theo các tiêu chí được cài đặt sẵn sau đó hệ thống tự động gửi email, SMS (tin nhắn điện thoại, zalo) nhắc khách hàng đến hạn sử dụng dịch vụ, ...

Quản lý khách hàng
Thông tin sản phẩm

Quản lý khách hàng ( CRM)

  • Ghi nhận thông tin và xác nhận nhu cầu khách hàng
  • Quản lý giao dịch và Chăm sóc khách hàng: hệ thống tự động lọc dữ liệu theo các tiêu chí được cài đặt sẵn sau đó hệ thống tự động gửi email, SMS (tin nhắn điện thoại, zalo) nhắc khách hàng đến hạn sử dụng dịch vụ, chúc mừng sinh nhật, thông báo giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới, chính sách giảm giá, khuyến mãi
  • Kết nối với hệ thống tổng đài, gửi email tự động thông tin dịch vụ, chính sách tới khách hàng theo data khách hàng được lựa chọn
  • Báo cáo tình trạng các chương trình MKT, chăm sóc khách hàng theo nhiều chiều

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?