ERP tổng thể

Bán lẻ, chuỗi

Quản lý bán lẻ , chuối bán lẻ (POS) ...

Bán lẻ, chuỗi
Thông tin sản phẩm

Quản lý bán lẻ , chuối bán lẻ (POS)

  • Quản lý bán hàng tại các quầy hàng theo phiên (ca)
  • Thiết lập và quản lý chính sách bán lẻ
  • Gộp, lập và tự động hạch toán các hóa đơn bán lẻ…

 

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?