ERP tổng thể

Quản Lý Kho Hàng

Phần mềm ERP Quản lý kho vận giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư, tránh thiệt hại trong lưu trữ. Lập và kiểm soát phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông. ...

Quản Lý Kho Hàng
Thông tin sản phẩm

Phần mềm ERP Quản lý kho vận giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư, tránh thiệt hại trong lưu trữ. Lập và kiểm soát phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông.

SIS Quản lý Kho hỗ trợ các bộ phận:

Kế hoạch – Vật tư – Quản lý kho hàng - Kế toán - Ban Lãnh đạo.

I. Quy trình quản lý        

Bài toán cần đặt ra là

 •  Khó quản lý thông tin chính xác, kịp thời
 • Nhiều khi nhầm lẫn do nhân viên không có nghiệp vụ, ghi chép sai giá, sai mặt hàng, sai số lượng
 • Cách bán hàng ghi tay ra giấy đưa cho khách hàng thể hiện thiếu chuyên nghiệp và mức độ tin tưởng của khách hàng và nhà cung cấp vào Cửa hàng thấp.
 • Giấy tờ bị thất lạc, tính toán tay hoặc excel mất thời gian mang tính thủ công
 • Mất kiểm soát về lượng hàng tồn thực tế trong kho.
 • Luôn trong tình trạng cảm thấy thiếu nhân sự vì số lượng công việc quá lớn.
 • Không có thời gian dành cho gia đình do quá bận kinh doanh.
 • Muốn mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng lại sợ không quản lý được.
 • Các báo cáo kế toán rất khó hiểu vì bản thân không có nghiệp vụ.
 • Cảm thấy không yên tâm về đội ngũ bán hàng của mình.
 • Khi cần những báo cáo kết quả kinh doanh theo yêu cầu thì không có.
 • Khi mở rộng hệ thống của mình tại các địa điểm khác nhau để phát triển thương hiệu thì lại ngần ngại vì lý do khoảng cách quá xa sẽ không thể quản lý được.

1.  Về hàng hoá

 • Hàng hóa trong cửa hàng, kho là những mặt hàng nào? Còn bao nhiêu, tương ứng với bao nhiêu tiền?
 • Không quản lý được thất thoát hàng hoá vì chỉ nắm được số nhập mà không quản lý được số xuất.

2.  Về tiền mặt

 • Khó có thông tin chính xác, thậm chí bị nhầm lẫn tiền thu/chi trong ngày, tháng, …
 • Không tách bạch giữa tiền trong hoạt động kinh doanh buôn bán với tiền trong sinh hoạt hàng ngày

3.  Về công nợ

 • Công nợ với nhà cung cấp không chi tiết, khó đối chiếu với nhà cung cấp có thể gây nhầm lẫn ảnh hưởng đến uy tín của cửa hàng, đại lý…
 • Công nợ bán chịu theo dõi không tốt có thể dẫn tới thất thoát hoặc gây tâm lý không tốt cho người mua hàng

4.  Về lãi/ lỗ

 • Khó xác định một ngày, tuần tháng bán được bao nhiêu hàng, là những mặt hàng nào, doanh thu bán hàng bao nhiêu?
 • Chưa thể tính chính xác lãi/lỗ cho từng ngày, tháng, và cả năm kinh doanh
 • Chưa tính đúng lãi/lỗ do giá vốn (giá nhập mua) hàng hoá vật tư không chính xác, mức giá nhập thường xuyên thay đổi, phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn của hàng hoá gặp khó khăn…

II. Phần mềm SIS ERP Chuyên Ngành Quản trị kho vận 

Màn hình nhập bán lẻ

Màn hình nhập bán buôn

Mẫu hoá đơn bán lẻ

Bảng kê bán hàng / Lãi lỗ theo mặt hàng và ngày/ Nhật ký bán hàng/ Sổ quỹ/ Chi tiết công nợ phải thu / Tổng hợp công nợ phải thu

Báo cáo doanh số

Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng

Sắp xếp bán hàng theo nhóm  và theo mã vật tư

Báo cáo bán hàng

 • Bảng kê hoá đơn bán hàng
 • Bảng kê hoá đơn bán hàng, dịch vụ
 • Bảng kê hoá đơn của một mặt hàng
 • Bảng kê hoá đơn nhóm theo khách hàng
 • Bảng kê hoá đơn nhóm theo dạng xuất bán
 • Bảng kê hoá đơn của một khách hàng theo mặt hàng
 • Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng
 • Báo cáo doanh số bán hàng theo khách hàng, hợp đồng, nhân viên bán hàng

Báo cáo Quản trị

 • Bảng kê công nợ phải thu theo hoá đơn
 • Bảng kê chi tiết thu tiền của các hoá đơn
 • Bảng kê công nợ của các hoá đơn theo hạn thanh toán
 • Nhật ký thu tiền bán hàng
 • Báo cáo công nợ quá hạn
 • Hỏi số dư công nợ của một khách hàng
 • Phân tích bán hàng theo thời gian
 • So sánh bán hàng cùng kỳ giữa các năm
 • Báo cáo bán hàng nhóm theo hai chỉ tiêu
 • Báo cáo tổng hợp tiêu thụ theo giá bán

Sắp xếp những đại lý bán hàng nhiều nhất

Sắp xếp theo thứ tự doanh số của nhân viên bán hàng

 

1.  Mua hàng

Với chức năng này, chỉ cần nhập thông tin loại hàng hoá nhập về, nhà cung cấp, ngày nhập, giá nhập… chương trình sẽ đưa ra báo cáo hàng nhập, báo cáo công nợ phải trả, báo cáo chi thanh toán…

Nhập hàng / Mua dịch vụ/ Trả lại người bán / Chi tiền mặt / Chi chuyển khoản

Báo cáo nhập hàng / Tổng hợp hàng nhập mua/ Nhật ký mua hàng/ Chi tiết công nợ phải trả / Tổng hợp công nợ phải trả/ Tổng hợp Nhập xuất tồn hàng hóa.

2. Kho hàng

Theo dõi tình hình nhập-xuất-tồn hàng hóa, vật tư. Tính giá vốn hàng hoá, vật tư mỗi khi xuất ra khỏi kho: NTXT, TB Tháng, TB di động, Giá đích danh. Có thể áp dụng phương pháp tính giá vốn đến từng hàng hoá, vật tư. Cho phép xuất âm kho nhằm linh động trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

 • Cập nhật phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu xuất điều chuyển kho và xuất khác.
 • Theo dõi tồn kho tức thời và tồn kho cuối kỳ.
 • Tính giá vật tư tồn kho: bình quân tháng, bình quân di động, NTXT hoặc giá đích danh.
 • Theo dõi danh mục vật tư theo cấu trúc hình cây.
 • Theo dõi giá vốn theo VNÐ và ngoại tệ.
 • Quản lý vật tư hàng hoá theo nhiều đơn vị tính
 • Quản lý hàng hoá vật tư bằng mã vạch
 • Phân hệ kế toán hàng tồn kho liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán mua hàng, kế toán chi phí giá thành và kế toán tổng hợp.

3. Tiền mặt

Quản lý, lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng. Truy xuất ngân quỹ tức thời, báo cáo dòng tiền, quản lý thu -  chi, hạch toán và theo dõi ngoại tệ, tự động hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, in toàn bộ chứng từ tiền mặt và chứng từ ngân hàng bằng máy, theo dõi thanh toán theo từng hóa đơn, hợp đồng. Tính toán và theo dõi lãi vay; Hạch toán, ghi nhận toàn bộ các thông tin thuế đầu ra, đầu vào. Kế toán Vốn bằng tiền liên kết với Module Mua hàng, Bán hàng.

4. Báo cáo

Báo cáo hàng nhập
 • Bảng kê phiếu nhập
 • Bảng kê phiếu nhập của một mặt hàng
 • Bằng kẻ phiếu nhập nhóm theo dạng nx
 • Bảng kế phiếu nhập nhóm theo mặt hàng
 • Tổng hợp hàng nhập kho
 • Bao cáo hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo nhà cung cấp
 • Báo cáo giá trị hàng nhập theo khách hàng, hợp đồng
Báo cáo hàng xuất
 • Bảng kê phiếu xuất
 • Bảng kê phiếu xuất của một mặt hàng, vật tư
 • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo khách hàng
 • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo vụ việc, hợp đồng
 • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo dạng nhập xuất
 • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo mặt hàng
 • Báo cáo hàng xuất nhóm theo 2 chỉ tiêu
 • Báo cáo giá trị hàng xuất nhóm theo khách hàng, hợp đồng, mã NX
 • Tổng hợp hàng xuất kho
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản
Báo cáo hàng tồn kho
 • Thẻ kho / Sổ chi tiết vật tư
 • Thẻ kho / Sổ chi tiết vật tư (lên cho một kho)
 • Hỏi số tồn kho của một vật tư
 • Tổng hợp nhập xuất tồn
 • Báo cáo tồn kho
 • Báo cáo tồn theo kho
 • Báo cáo tồn kho hiện thời
 • Báo cáo tồn kho đầu kỳ
 • Bảng giá trung bình tháng

Chức năng này cho phép người dùng khai báo các danh mục cơ bản như thông tin hàng hoá, thông tin khách hàng, thông tin nhà cung cấp, phân quyền cho nhân viên sử dụng, Kiểm tra dữ liệu…

 • Số dư đầu kỳ của hàng hoá và công nợ
 • Danh mục khách hàng & Nhà cung cấp/Danh mục Nhóm khách hàng & Nhóm nhà cung cấp
 • Danh mục kho hàng hoá vật tư/ Danh  mục hàng hóa/ Nhóm hàng hoá/ Danh mục giá bán
 • Tính giá vốn (giá nhập) tự động/ Chuyển giá vốn sang năm sau
 • Sao lưu dữ liệu/ Bảo trì và kiểm tra dữ liệu/ Phân quyền người sử dụng…
 • Tự tạo và in mã vạch để dán vào sản phẩm
 • Dán mã vạch vào sản phẩm

Hệ thống Báo cáo cơ bản

Quản lý doanh thu
 • Quản lý doanh thu theo ngày
 • Quản lý doanh thu theo thời gian
 • Quản lý chi tiết doanh thu
 • Quản lý tổng hợp doanh thu
 • Quản lý hàng bán trả lại
 • Báo cáo doanh số theo nhân viên
Quản lý công nợ
 • Bảng tổng hợp công nợ khách hàng
 • Bảng chi tiết công nợ khách hàng
 • Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp
 • Bảng chi tiết công nợ nhà cung cấp
 • Phiếu báo nợ khách hàng
 • Phiếu báo nợ nhà cung cấp
Quản lý hạn sử dụng
 • Quản lý chi tiết hạn sử dụng của từng lô hàng nhập về
 • Cảnh báo trước ngày hết hạn sử dụng cho quý khách.
 • Quản lý xuất nhập tồn
 • Quản lý chi tiết nhập hàng
 • Quản lý tổng hợp nhập hàng
 • Quản lý chi tiết xuất hàng
 • Quản lý tổng hợp xuất
 • Quản lý xuất nhập tồn
 • Thẻ kho
Quản lý sổ quỹ tiền mặt
 • Quản lý tổng hợp chi
 • Quản lý chi tiết chi
 • Quản lý tổng hợp thu
 • Quản lý chi tiết thu
 • Bảng cân đối thu chi
 • Sổ quỹ tiền mặt
Hệ thống cảnh báo nhắc việc
 • Nhắc đến hạn thanh toán của khách hàng
 • Nhắc đến hạn thanh toán cho nhà cung cấp
 • Nhắc khách hàng nợ quá giới hạn
 • Nhắc đến sinh nhật của khách hàng
Cảnh báo tự động hàng tồn kho

Hàng tồn kho được cảnh báo dựa trên quy định giới hạn tồn tối thiểu và giới hạn tồn tối đa.

Cảnh báo tự động công nợ khách hàng

Căn cứ vào giới hạn nợ của khách hàng

Tự động đồng bộ dữ liệu qua Internet

Có thể kiểm soát được rất nhiều chi nhánh của mình mà không cần phải có mặt trực tiếp tại các chi nhánh thông qua hệ thống đồng bộ dữ liệu từ xa qua mạng Internet.

Tính động
 • Tuỳ biến hệ thống theo nhu cầu và đặc thù
 • Thêm hoặc bớt các thông tin
 • Tuỳ biến các báo cáo đầu ra
 • Thuận tiện cho việc nâng cấp và chỉnh sửa sản phẩm.
 • Hỗ trợ khả năng giao tiếp 2 chiều với Excel và phần mềm kế toán.
Tính chính xác và tốc độ
 • Hệ thống tính toán dữ liệu dựa trên các thông tin đầu vào tuyệt đối chính xác
 • Khả năng xử lý với công nghệ mới làm tăng tốc độ
 • Tiết kiệm tối đa sức lao động của con người.
Tính bảo mật an toàn
 • Dữ liệu được tự động sao lưu dự phòng
 • Khả năng phân quyền người dùng đến từng chức năng.
 • Lưu lại dấu vết của việc xoá sửa dữ liệu
 • Lưu lại thông tin của các đối tượng xem báo cáo
 • Có khả năng cấm toàn bộ hoặc cấm từng phần quyền hạn của người dùng khi xem báo cáo kinh doanh.
Tính dễ dùng tiện lợi
 • Hệ thống thiết kế theo chuẩn WinDows
 • Giao diện tiếng Việt rất dễ sử dụng đồng thời các báo cáo được thiết kế dễ hiểu, rõ ràng và chỉnh sửa linh hoạt.
 • Ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu
Công nghệ mã vạch đa mã
 • Một mặt hàng có thể đặt nhiều mã
 • Hệ thống mã vạch theo nhiều chuẩn khác nhau Barcode128, Barcode39, EAN13…
 • Độ rộng tối đa của mã là 15 ký tự
 • Hỗ trợ chức năng in mã vạch theo công nghệ mới
 • Tiết kiệm tối đa sức lao động của con người, không còn cảm thấy số lượng công việc quá lớn đè lên đôi vai.
 • Tạo sự yên tâm cho khách hàng vì phương pháp thanh toán cho khách chuyên nghiệp và khoa học tuyệt đối chính xác.
 • Giúp đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp hơn bởi phương pháp quản lý khoa học
 • Giảm tối thiểu thời gian quản lý và tuyệt đối chính xác.
 • Báo cáo rõ ràng nhanh chóng mọi lúc.
 • Khả năng mở rộng quy mô một cách dễ dàng.
 • Kiểm soát toàn bộ vấn đề xuất - nhập - tồn hàng hóa.

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?