Phần Mềm Quản Lý Khách Hàng

Bạn có biết: Chi tiêu trên toàn thế giới cho CRM dự kiến ​​sẽ đạt 114,4 tỷ USD vào năm 2027. Thị trường CRM được định giá 52,4 tỷ USD vào năm 2021 và...

Xem chi tiết

Tin tức - sự kiện mới nhất

Giải quyết vấn đề báo cáo tài chính cho doanh nghiệp thương mại và phân phối

Thế giới lý tưởng nhất của doanh nghiệp kinh doanh và phân phối đó chính là báo cáo tài chính không có lỗi. Bởi vì trong báo cáo chứa rất nhiều thông tin...

Xem chi tiết

Nâng cao hiệu quả kiểm soát & quản lý hàng tồn kho trong ngành sản xuất nhôm, kim loại

Kiểm soát và quản lý hàng tồn kho trong ngành sản xuất nhôm, kim loại cần phải thực hiện tốt để nâng cao chất lượng kinh doanh. Bởi số lượng hàng tồn...

Xem chi tiết

Giải quyết khó khăn về kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp sản xuất nhựa

Sản xuất nhựa là một trong những lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế. Sản phẩm của ngành này là nguyên vật liệu của rất nhiều ngành công nghiệp khác...

Xem chi tiết

Quản lý hàng tồn kho nằm ngoài kiểm soát của doanh nghiệp sản xuất dược

Đối với doanh nghiệp sản xuất dược vấn đề quản lý hàng tồn kho vẫn luôn là vấn đề quan trọng. Bởi nó được cho là khoản đầu tư lớn có thể thu...

Xem chi tiết

Gián đoạn chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp ngành thương mại phân phối

Chuỗi cung ứng đối với doanh nghiệp ngành thương mại phân phối vô cùng quan trọng. Nó đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh thuận lợi, diễn ra liên tục....

Xem chi tiết

Giải quyết khó khăn quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp thương mại và phân phối

Xử lý hàng tồn kho vẫn luôn là một bài toán lớn khó giải quyết của các doanh nghiệp ngành kinh doanh và phân phối. Bởi lượng hàng hóa luân chuyển hàng ngày...

Xem chi tiết