ERP Chuyên Ngành

Quản trị Doanh nghiệp Sản xuất Bê tông tươi

Giải pháp Phần mềm SIS ERP được tùy chỉnh cho các doanh nghiệp chuyên về sản xuất bê tông tươi, đáp ứng các yêu cầu đặc thù của ngành. SIS ERP được thiết kế với mục đích hỗ trợ quản lý và thực hiện các quy trình trên phần mềm để đạt được mục tiêu ...

Quản trị Doanh nghiệp Sản xuất Bê tông tươi
Thông tin sản phẩm

Các doanh nghiệp sản xuất Bê tông tươi cũng gắn liền với quá trình “đô thị hóa – công nghiệp hóa” đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Theo đó hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ quá trình này cũng được chính phủ, các doanh nghiệp tập trung phát triển như: Hệ thống giao thông công cộng, các khu công nghiệp và đặc biệt là các khu đô thị mới.

Để đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển đó, các chủ đầu tư xây dựng phụ thuộc rất nhiều vào các nhà thầu phụ có khả năng đáp ứng được các sản phẩm phụ trợ vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo được tiến độ thực hiện theo các yêu cầu về thời gian khắt khe của dự án. Một trong các ngành phụ trợ đóng vai trò quan trọng đối với các dự án là ngành SẢN XUẤT BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM (BÊ TÔNG TƯƠI).

Tại các doanh nghiệp này, có những đặc thù sản xuất riêng (Quy trình sản xuất khác rất nhiều so với các ngành nghề sản xuất khác) và đồng thời doanh nghiệp cũng phải đáp ứng các nhu cầu sản xuất, thi công theo các dự án xây dựng. Vì vậy, việc ứng dụng các quy trình quản lý chặt chẽ và hệ thống PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP hỗ trợ các lãnh đạo và các phòng ban xử lý các chu trình nghiệp vụ phức tạp của ngành sản xuất này.

Phần mềm ERP chuyên ngành - Bê tông tươi khi ứng dụng tại các đơn vị chuyên về BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM (BÊ TÔNG TƯƠI) được tùy chỉnh theo các nghiệp vụ rất đặc thù của các doanh nghiệp trong ngành. Hệ thống được xây dựng với mục đích trợ giúp cho doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về quản trị và vận hành các quy trình đã xây dựng trên phần mềm theo mục tiêu “đảm bảo chất lượng và đảm bảo tiến độ”.

Màn hình nhập bán lẻ

Màn hình nhập bán buôn

Mẫu hoá đơn bán lẻ

Bảng kê bán hàng / Lãi lỗ theo mặt hàng và ngày/ Nhật ký bán hàng/ Sổ quỹ/ Chi tiết công nợ phải thu / Tổng hợp công nợ phải thu

Báo cáo doanh số

Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng

Sắp xếp bán hàng theo nhóm  và theo mã vật tư

Báo cáo bán hàng

 • Bảng kê hoá đơn bán hàng
 • Bảng kê hoá đơn bán hàng, dịch vụ
 • Bảng kê hoá đơn của một mặt hàng
 • Bảng kê hoá đơn nhóm theo khách hàng
 • Bảng kê hoá đơn nhóm theo dạng xuất bán
 • Bảng kê hoá đơn của một khách hàng theo mặt hàng
 • Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng
 • Báo cáo doanh số bán hàng theo khách hàng, hợp đồng, nhân viên bán hàng

Báo cáo Quản trị

 • Bảng kê công nợ phải thu theo hoá đơn
 • Bảng kê chi tiết thu tiền của các hoá đơn
 • Bảng kê công nợ của các hoá đơn theo hạn thanh toán
 • Nhật ký thu tiền bán hàng
 • Báo cáo công nợ quá hạn
 • Hỏi số dư công nợ của một khách hàng
 • Phân tích bán hàng theo thời gian
 • So sánh bán hàng cùng kỳ giữa các năm
 • Báo cáo bán hàng nhóm theo hai chỉ tiêu
 • Báo cáo tổng hợp tiêu thụ theo giá bán

Sắp xếp những đại lý bán hàng nhiều nhất

Sắp xếp theo thứ tự doanh số của nhân viên bán hàng

Hệ thống tổ chức dữ liệu tại Doanh nghiệp Sản xuất Bê tông tươi

Hệ thống tổ chức dữ liệu tại Doanh nghiệp Sản xuất Bê tông tươi

1.  Mua hàng

Với chức năng này, chỉ cần nhập thông tin loại hàng hoá nhập về, nhà cung cấp, ngày nhập, giá nhập… chương trình sẽ đưa ra báo cáo hàng nhập, báo cáo công nợ phải trả, báo cáo chi thanh toán…

Nhập hàng / Mua dịch vụ / Trả lại người bán / Chi tiền mặt / Chi chuyển khoản

Báo cáo nhập hàng / Tổng hợp hàng nhập mua / Nhật ký mua hàng / Chi tiết công nợ phải trả / Tổng hợp công nợ phải trả/ Tổng hợp Nhập xuất tồn hàng hóa.

2. Kho hàng

Theo dõi tình hình nhập-xuất-tồn hàng hóa, vật tư. Tính giá vốn hàng hoá, vật tư mỗi khi xuất ra khỏi kho: NTXT, TB Tháng, TB di động, Giá đích danh. Có thể áp dụng phương pháp tính giá vốn đến từng hàng hoá, vật tư. Cho phép xuất âm kho nhằm linh động trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

 • Cập nhật phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu xuất điều chuyển kho và xuất khác.
 • Theo dõi tồn kho tức thời và tồn kho cuối kỳ.
 • Tính giá vật tư tồn kho: bình quân tháng, bình quân di động, NTXT hoặc giá đích danh.
 • Theo dõi danh mục vật tư theo cấu trúc hình cây.
 • Theo dõi giá vốn theo VNÐ và ngoại tệ.
 • Quản lý vật tư hàng hoá theo nhiều đơn vị tính
 • Quản lý hàng hoá vật tư bằng mã vạch
 • Phân hệ kế toán hàng tồn kho liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán mua hàng, kế toán chi phí giá thành và kế toán tổng hợp.

3. Tiền mặt

Quản lý, lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng. Truy xuất ngân quỹ tức thời, báo cáo dòng tiền, quản lý thu -  chi, hạch toán và theo dõi ngoại tệ, tự động hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, in toàn bộ chứng từ tiền mặt và chứng từ ngân hàng bằng máy, theo dõi thanh toán theo từng hóa đơn, hợp đồng. Tính toán và theo dõi lãi vay; Hạch toán, ghi nhận toàn bộ các thông tin thuế đầu ra, đầu vào. Kế toán Vốn bằng tiền liên kết với Module Mua hàng, Bán hàng.

4. Báo cáo

Báo cáo hàng nhập

 • Bảng kê phiếu nhập
 • Bảng kê phiếu nhập của một mặt hàng
 • Bằng kẻ phiếu nhập nhóm theo dạng nx
 • Bảng kế phiếu nhập nhóm theo mặt hàng
 • Tổng hợp hàng nhập kho
 • Bao cáo hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo nhà cung cấp
 • Báo cáo giá trị hàng nhập theo khách hàng, hợp đồng

Báo cáo hàng xuất

 • Bảng kê phiếu xuất
 • Bảng kê phiếu xuất của một mặt hàng, vật tư
 • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo khách hàng
 • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo vụ việc, hợp đồng
 • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo dạng nhập xuất
 • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo mặt hàng
 • Báo cáo hàng xuất nhóm theo 2 chỉ tiêu
 • Báo cáo giá trị hàng xuất nhóm theo khách hàng, hợp đồng, mã NX
 • Tổng hợp hàng xuất kho
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản

Báo cáo hàng tồn kho

 • Thẻ kho / Sổ chi tiết vật tư
 • Thẻ kho / Sổ chi tiết vật tư (lên cho một kho)
 • Hỏi số tồn kho của một vật tư
 • Tổng hợp nhập xuất tồn
 • Báo cáo tồn kho
 • Báo cáo tồn theo kho
 • Báo cáo tồn kho hiện thời
 • Báo cáo tồn kho đầu kỳ
 • Bảng giá trung bình tháng

Chức năng này cho phép người dùng khai báo các danh mục cơ bản như thông tin hàng hoá, thông tin khách hàng, thông tin nhà cung cấp, phân quyền cho nhân viên sử dụng, Kiểm tra dữ liệu…

 • Số dư đầu kỳ của hàng hoá và công nợ
 • Danh mục khách hàng & Nhà cung cấp/Danh mục Nhóm khách hàng & Nhóm nhà cung cấp
 • Danh mục kho hàng hoá vật tư/ Danh  mục hàng hóa/ Nhóm hàng hoá/ Danh mục giá bán
 • Tính giá vốn (giá nhập) tự động/ Chuyển giá vốn sang năm sau
 • Sao lưu dữ liệu/ Bảo trì và kiểm tra dữ liệu/ Phân quyền người sử dụng…
 • Tự tạo và in mã vạch để dán vào sản phẩm
 • Dán mã vạch vào sản phẩm

Hệ thống Báo cáo cơ bản

Quản lý doanh thu

 • Quản lý doanh thu theo ngày
 • Quản lý doanh thu theo thời gian
 • Quản lý chi tiết doanh thu
 • Quản lý tổng hợp doanh thu
 • Quản lý hàng bán trả lại
 • Báo cáo doanh số theo nhân viên

Quản lý công nợ

 • Bảng tổng hợp công nợ khách hàng
 • Bảng chi tiết công nợ khách hàng
 • Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp
 • Bảng chi tiết công nợ nhà cung cấp
 • Phiếu báo nợ khách hàng
 • Phiếu báo nợ nhà cung cấp

Quản lý hạn sử dụng

 • Quản lý chi tiết hạn sử dụng của từng lô hàng nhập về
 • Cảnh báo trước ngày hết hạn sử dụng cho quý khách.
 • Quản lý xuất nhập tồn
 • Quản lý chi tiết nhập hàng
 • Quản lý tổng hợp nhập hàng
 • Quản lý chi tiết xuất hàng
 • Quản lý tổng hợp xuất
 • Quản lý xuất nhập tồn
 • Thẻ kho

Quản lý sổ quỹ tiền mặt

 • Quản lý tổng hợp chi
 • Quản lý chi tiết chi
 • Quản lý tổng hợp thu
 • Quản lý chi tiết thu
 • Bảng cân đối thu chi
 • Sổ quỹ tiền mặt

Hệ thống cảnh báo nhắc việc

 • Nhắc đến hạn thanh toán của khách hàng
 • Nhắc đến hạn thanh toán cho nhà cung cấp
 • Nhắc khách hàng nợ quá giới hạn
 • Nhắc đến sinh nhật của khách hàng

Cảnh báo tự động hàng tồn kho

Hàng tồn kho được cảnh báo dựa trên quy định giới hạn tồn tối thiểu và giới hạn tồn tối đa.

Cảnh báo tự động công nợ khách hàng

Căn cứ vào giới hạn nợ của khách hàng

1. Tính năng nổi bật

Tự động đồng bộ dữ liệu qua Internet

Có thể kiểm soát được rất nhiều chi nhánh của mình mà không cần phải có mặt trực tiếp tại các chi nhánh thông qua hệ thống đồng bộ dữ liệu từ xa qua mạng Internet.

Tính động

 • Tuỳ biến hệ thống theo nhu cầu và đặc thù
 • Thêm hoặc bớt các thông tin
 • Tuỳ biến các báo cáo đầu ra
 • Thuận tiện cho việc nâng cấp và chỉnh sửa sản phẩm.
 • Hỗ trợ khả năng giao tiếp 2 chiều với Excel và phần mềm kế toán.

Tính chính xác và tốc độ

 • Hệ thống tính toán dữ liệu dựa trên các thông tin đầu vào tuyệt đối chính xác
 • Khả năng xử lý với công nghệ mới làm tăng tốc độ
 • Tiết kiệm tối đa sức lao động của con người.

Tính bảo mật an toàn

 • Dữ liệu được tự động sao lưu dự phòng
 • Khả năng phân quyền người dùng đến từng chức năng.
 • Lưu lại dấu vết của việc xoá sửa dữ liệu
 • Lưu lại thông tin của các đối tượng xem báo cáo
 • Có khả năng cấm toàn bộ hoặc cấm từng phần quyền hạn của người dùng khi xem báo cáo kinh doanh.

Tính dễ dùng tiện lợi

 • Hệ thống thiết kế theo chuẩn WinDows
 • Giao diện tiếng Việt rất dễ sử dụng đồng thời các báo cáo được thiết kế dễ hiểu, rõ ràng và chỉnh sửa linh hoạt.
 • Ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu

Công nghệ mã vạch đa mã

 • Một mặt hàng có thể đặt nhiều mã
 • Hệ thống mã vạch theo nhiều chuẩn khác nhau Barcode128, Barcode39, EAN13…
 • Độ rộng tối đa của mã là 15 ký tự
 • Hỗ trợ chức năng in mã vạch theo công nghệ mới

2. Hiệu quả đem lại

 • Tiết kiệm tối đa sức lao động của con người, không còn cảm thấy số lượng công việc quá lớn đè lên đôi vai.
 • Tạo sự yên tâm cho khách hàng vì phương pháp thanh toán cho khách chuyên nghiệp và khoa học tuyệt đối chính xác.
 • Giúp đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp hơn bởi phương pháp quản lý khoa học
 • Giảm tối thiểu thời gian quản lý và tuyệt đối chính xác.
 • Báo cáo rõ ràng nhanh chóng mọi lúc.
 • Khả năng mở rộng quy mô một cách dễ dàng.
 • Kiểm soát toàn bộ vấn đề xuất - nhập - tồn hàng hóa.
 • Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Bê Tông Phương Anh
 • Công ty TNHH Bê Tông và Xây Lắp Petrolimex
 • Công ty TNHH Liên Doanh Bê Tông Việt Mỹ
 • Công ty CP Bê Tông Thép Ninh Bình
 • Công Ty TNHH Sản Xuất Que Hàn Đại Tây Dương Việt Nam
 • Công Ty CP Đầu Tư Liên Doanh Việt Anh
 • Công Ty TNHH Xây Dựng Sumitomo Mitsui
 • Công Ty TNHH Khu Công Nghiệp Texhong Việt Nam
 • Công Ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam
 • Công Ty CP Xi Măng Thái Bình.
 • Công Ty CP Vật Liệu & Xây Lắp Tam Điệp.
 • Công Ty CP Xây Lắp 1 Petrolimex
 • Công Ty CP Vinaconex Dung Quất
 • Tổ Hợp Khu Công Nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng
 • Tập Đoàn Xây Dựng Hải Lý

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?