Xây dựng chiến lược quản lý dữ liệu trong doanh nghiệp hiệu quả

Dữ liệu doanh nghiệp đang dần trở thành biến số quan trọng thay đổi cách thức kinh doanh hiện nay. Nó giúp các doanh nghiệp tạo ra sự...

Xem chi tiết

chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Một số điều của Luật quản lý thuế tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP

Ngày 30/10/2022, Một số điều của Luật Quản lý Thuế được Chính phủ sửa đổi và bổ sung chi tiết tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP. Vậy...

Xem chi tiết

Quy định về thời hạn áp dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN

Thời hạn áp dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN là một trong những điểm cần lưu ý trong quy định mới về chứng từ khấu trừ...

Xem chi tiết

Xử lý như thế nào với các chứng từ khấu trừ thuế TNCN (giấy) đặt in, tự in còn tồn?

Kể từ ngày 1/7/2022, doanh nghiệp không được sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN đặt in, tự in còn tồn. Bài viết sau đây, SIS sẽ...

Xem chi tiết