Quản trị Nhà hàng

Quản trị Nhà hàng

Phần mềm kế toán quản trị

Giá: Liên hệ

Từ thực tế triển khai tại hơn 300 doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, SIS Việt Nam đã cho ra đời dòng sản phẩm Phần mềm kế toán – bán hàng nhà hàng SIS INNOVA 6.8.1.RES nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của các DN kinh doanh lĩnh vực này. Phần mềm không chỉ quản lý riêng lẻ các phòng ban, nghiệp vụ mà còn tích hợp, kế thừa thông tin giữa bộ phận với nhau, tránh công việc trùng lắp, rút ngắn thời gian quản lý cho DN, gia tăng doanh số bán hàng.

Mua ngay : 024 2200 1100

CÁC MÔ-ĐUN CHÍNH CỦA PMKT NHÀ HÀNG SIS INNOVA 6.8.1.RES:

1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Quản lý, lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng. Truy xuất ngân quỹ tức thời ; quản lý dòng tiền ; quản lý thu -  chi, hạch toán và theo dõi ngoại tệ, tự động hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; in toàn bộ chứng từ tiền mặt và chứng từ ngân hàng bằng máy; theo dõi thanh toán theo từng hoá đơn, hợp đồng; tính toán và theo dõi lãi vay; hạch toán, ghi nhận toàn bộ các thông tin thuế đầu ra, đầu vào.

2. PHÂN HỆ BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU

Theo dõi, phân tích tình hình bán hàng theo nhiều chỉ tiêu như theo mặt hàng, thị trường, thời gian, hợp đồng, nhân viên bán hàng v.v. Đồng thời theo dõi chi tiết tình trạng công nợ của khách hàng như tuổi nợ, hoá đơn, hợp đồng; khai báo thuế đầu ra.

3. PHÂN HỆ MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Phân hệ này sẽ theo dõi toàn bộ tình hình nhập mua hàng, phân tích hàng nhập mua theo số lượng và giá vốn. Đồng thời theo dõi tình hình thanh toán công nợ với nhà cung cấp như theo hoá đơn, hợp đồng, hạn thanh toán; theo dõi hàng hoá nhập khẩu, tính và phân bổ tự động chi phí mua hàng, khai báo thuế đầu vào.

4. QUẢN LÝ KHO, HÀNG HOÁ VẬT TƯ

Theo dõi tình hình xuất – nhập – tồn hàng hóa, vật tư, sản phẩm cả số lượng và vốn. Tự động áp giá vốn hàng xuất kho; các phương pháp tính giá vốn chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa: NTXT, TB tháng, TB di động, Đích danh ; theo dõi hàng hoá theo nhiều đơn vị tính quy đổi như Thùng – Cái, Kg – Mét v.v ; quản lý vỏ vật tư; cho phép xuất âm kho nhằm linh hoạt trong công việc, xuất điều chuyển kho thao tác đơn giản.

5. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Theo dõi, quản lý chi tiết thông tin về TSCĐ như giá trị, khấu hao, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng, theo dõi xuất xứ nguồn gốc tài sản; theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định; hỗ trợ công tác kiểm kê TSCĐ. Tính toán và phân bổ khấu hao TSCĐ theo bộ phận sử dụng, theo nguồn hình thành, đồng thời cho phép điều chỉnh khấu hao theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế; lên các bảng khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản theo quy định của BTC

6. KẾ TOÁN CHI PHÍ & GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Theo dõi, tập hợp chi phí đến từng sản phẩm, công trình, kể cả các sản phẩm vụ việc là dịch vụ. Phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố. Tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp như tập hơn chi phí giản đơn, phân bước, hệ số và định mức. Tập hợp và phân bổ các chi phí sản xuất như nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí máy thi công công trình, chi phí quản lý, chi phí bán hàng – giao dịch. Tiêu thức phân bổ tự động hoặc theo chủ quan của người quản lý rất đa dạng tuỳ thuộc vào đặc thù của đối tượng được sản xuất và tính giá thành sản phẩm như phân bổ theo hệ số, theo một tiêu thức đã khai báo (chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, doanh số, giá trị hợp đồng v.v).

7. PHÂN HỆ BÁO CÁO THUẾ 

Khai báo thuế đầu vào, đầu ra từ các phân hệ kế toán Mua hàng, Bán hàng và Vốn bằng tiền để lên các báo cáo, bảng kê thuế đầu vào, đầu ra (mẫu 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT), tờ khai thuế, các khoản phải nộp ngân sách, các sổ theo dõi thuế được hoàn lại, được miễn giảm, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn v.v. Cập nhật mẫu biểu mới nhất theo Thông tư, QĐ của BTC. Đặc biệt, phân hệ này đã được tích hợp hoàn toàn các mẫu biểu in ra có sẵn mã vạch 2 chiều tương thích hoàn toàn không phải kê khai trên Phần mềm HTKK của TC Thuế.

Đã tích hợp với phần mềm viết hóa đơn điện tử của hầu hết các nhà cung cấp trên thị trường như VNPT, BKAV, Viettel, M-Invoice…

 8. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP & BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cuối kỳ kế toán, kế toán tổng hợp được thực hiện để thực hiện các điều chỉnh, hạch toán trong kỳ, thực hiện kiểm tra đối chiếu sổ tổng hợp và chi tiết, kết chuyển tự động số dư và phân bổ chi phí. Sau khi kiểm tra và thực hiện các bút toán cuối kỳ chương trình sẽ lên được Báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác. Các báo cáo tài chính kế toán được thiết kế theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính. Cung cấp các sổ sách kế toán đầy đủ theo các hình thức sổ: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ và nhật ký chứng từ. Thường xuyên cập nhật các Thông tư, Quyết định mới nhất của BTC

9. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Quản lý, phân quyền sử dụng cho mỗi người dùng tương ứng với mỗi công việc được giao, phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác. Khả năng bảo mật & an toàn dữ liệu cao đặc biệt với hệ thống nhiều người cùng truy cập, sử dụng và khai thác dữ liệu. Cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu đơn giản, dễ thực hiện. Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, đa dạng, linh hoạt.

LỢI THẾ KHI ỨNG DỤNG SIS INNOVA 6.8.1.RES VỚI CÁC TÍNH NĂNG 

1. QUẢN LÝ BÀN, THU NGÂN

 • Giao diện quản lý bàn đơn giản, dễ dàng thao tác
 • Thông tin đầy đủ như: Ngày bán, Nhân viên phụ trách bàn, Số bàn, Tìm bàn, Số khách, Danh sách món ăn – Đồ uống, Thanh toán, In hóa đơn, …
 • In mẫu hoá đơn bán lẻ loại A5, Giấy cuộn chuyên dụng hoặc hoá đơn VAT…

2. KẾT NỐI THÔNG TIN TRỰC TIẾP GIỮA BÁN HÀNG, THU NGÂN - KẾ TOÁN - KHO - ...

 • Khi thực hiện giao dịch bán hàng, phần mềm thực hiện luôn được các nghiệp vụ tự động như: In hóa đơn tài chính hay không, Dữ liệu đẩy thẳng đến bộ phận kế toán và kho để thực hiện vào sổ sách liên quan: Kho, Doanh thu, Thuế, Tiền thanh toán (quỹ), Công nợ …
 • Thông tin khách hàng, mã hàng, mã kho, và các thông tin khác sẽ đồng nhất giữa các bộ phận với nhau: Hạn chế tối đa sai sót, thao tác lặp lại, kiểm tra đối chiếu…

3. TỰ ĐỘNG HÓA KHÂU NHẬP - XUẤT THÀNH PHẨM, XUẤT VẬT TƯ THEO ĐỊNH MỨC MÓN ĂN 

 • Thông thường, do tính chất đặc thù của ngành kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống là nhiều loại món ăn trong khi nhập – xuất vật liệu, thành phẩn diễn ra rất lớn, liên tục nếu làm như các sản phẩm khác thì phần mềm thông thường không thể đáp ứng, rất tốn kém về nhân sự, thời gian thực hiện các thao tác (Xuất vật tư nguyên vật liệu, thực phẩm  Nhập kho các thành phẩm món ăn  Xuất các thành phẩm món ăn cho khách hàng).
 • Do vậy, để giảm thiểu được công đoạn này thì trên phần mềm SIS INNOVA 6.8.1.RES đã tích hợp chức năng tự động tạo phiếu xuất kho nguyên vật liệu theo định mức và tỷ lệ hao hụt quy định trước và đồng thời tự động tạo phiếu nhập kho thành phẩm để cân đối kho và tính được chi phí giá thành món ăn khi viết hóa đơn bán hàng 

4. TÍNH TOÁN CHI PHÍ, GIÁ THÀNH ĐẾN TỪNG MÓN ĂN THEO ĐỊNH MỨC

 • Do tự động hóa được khâu nhập – xuất nên việc tính toán nhập – xuất – tồn và chi phí giá thành được đảm bảo tính toán đầy đủ, chính xác, tiện lợi.
 • Tính toán được mức hao hụt của thực phẩm khi thực hiện chế biến món ăn.

5. QUẢN LÝ HẠN SỬ DỤNG CỦA THỰC PHẨM

 • Chương trình cho phép khai báo quản lý hạn sử dụng của thực phẩm
 • Cảnh báo thực phẩm sắp hết hạn sử dụng
 • Lên báo cáo tồn kho theo hạn sử dụng, báo cáo đến hạn, quá hạn sử dụng của thực phẩm…

6. MÔ - ĐUN KẾ TOÁN

 • Dữ liệu bán hàng, thu ngân sẽ kết nối với các mô-đun liên quan của phần kế toán
 • Các mô-đun cơ bản của kế toán tài chính:
 • Quản lý Tiền mặt tiền gửi
 • Quản lý Mua – Bán & công nợ phải thu - phải trả 
 • Quản lý Kho hàng hoá
 • Quản lý TSCĐ – CCDC
 • Kế toán chi phí và giá thành
 • Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp và BCTC.
 • Lợi điểm giải pháp này mang lại:
 • Thông tin mang tính kế thừa giữa các cán bộ, bộ phận. Giảm thao tác thừa, lặp lại
 • Kiểm tra, kiểm soát tức thời tình hình bán hàng, kho, tiền…
 • Thông tin được kiểm tra chéo giữa các cán bộ giảm sai sót tăng tính trách nhiệm mỗi cán bộ
 • Hệ thống chứng từ in tự động từ phần mềm, giảm công sức, sai sót khi viết tay

Để tải về, quý khách vui lòng điền đấy đủ thông vào các ô nhập bên dưới. Sau khi điền xong, Quý khách ấn nút “Tải Xuống” để tải về máy tính của mình.

Các sản phẩm khác

Bắt đầu ngay hôm nay

Xây dựng và phát triển Doanh nghiệp của bạn cùng hơn 5.000 dự án đã thành công tại S.I.S Việt Nam

Liên hệ ngay

Lên đầu trang
0962828785