ERP Chuyên Ngành

Quản trị DN Xây dựng, xây lắp

Là phần mềm kế toán quản trị ưu việt nhất dành riêng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp. ...

Quản trị DN Xây dựng, xây lắp
Thông tin sản phẩm
 • Quản lý đặc thù chuyên ngành xây dựng, xây lắp
 • Quản lý tiền mặt, tiền gửi
 • Quản lý bán hàng công nợ phải thu
 • Quản lý mua hàng công nợ phải trả
 • Quản lý Kho hàng hóa, vật tư 
 • Quản lý TSCĐ – CCDC 
 • Quản lý Chi phí & Giá thành sản xuất
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo Tài chính
 • Quản lý Hệ thống
 • Convert tự động các chi phí, khối lượng dự toán công trình vào phần mềm, tự động lên báo cáo so sánh giá thành giữa giữa dự toán và thực tế.
 •   Hạch toán và quản lý tổ đội thi công, cập nhật hình ảnh thi công tại công trường vào phần mềm
 • Quản lý vật tư kho Nhập - Xuất thẳng từ nhà cung cấp đến chân công trình, hoặc điều chuyển từ công trình này sang công trình khác
 • Quản trị công nợ tạm ứng cho mỗi công trình
 • Quản lý các hoạt động DN tham gia trực tiếp đầu tư
 • Quản lý máy móc thi công tại mỗi công trình, khấu hao theo sản lượng thi công.
 • Quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lãi / lỗ từng hạng mục, công trình theo thời gian thực
 • Thống kê, xác định chính xác chứng từ nào có hoặc chưa có VAT để kịp thời xử lý
 • Cho phép quản lý nhiều mảng khác nhau như xây dựng, sản xuất, dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kho bãi, máy móc khác,...
 • Cho phép DN hạch toán với mô hình công ty mẹ - con, báo cáo tài chính, hợp nhất dữ liệu
 • Cho phép chạy Offline hoặc Online qua internet đảm bảo kết nối thông tin mọi lúc mọi nơi
 • Các đặc thù của DN xây dựng được tích hợp thống nhất với các phần hành kế toán tài chính, quản trị kho, ...
 • Giải pháp Quản lý xây dựng đã ứng dụng thành công cho hàng trăm công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp như: Công ty CP xây lắp 1 - Petrolimex, Nhà thầu xây dựng chính  Sumitomo - Nhật Bản, Công ty Xây dựng Bạch Đằng, ...

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?