ERP Chuyên Ngành

Quản trị DN Cho thuê xe nâng

Phần mềm quản trị doanh nghiệp cho thuê xe nâng cung cấp chính xác thông tin mà bạn cần để quản lý hiệu quả. Cho dù đó là trong quá trình sản xuất hay kho hàng, hãy kết nối mạng các xe nâng của bạn ...

Quản trị DN Cho thuê xe nâng
Thông tin sản phẩm

Chi phí hiệu quả: Theo dõi tình trạng, khả năng sử dụng và khả năng sẵn sàng của toàn bộ đội xe – để sử dụng công suất tối ưu của tất cả các xe nâng.

An toàn: Ngăn chặn việc sử dụng trái phép, lỗi vận hành và các mối nguy hiểm khác một cách có mục tiêu – để đảm bảo an toàn hơn trong kho và trong quá trình sản xuất.

Công khai: Ghi lại, quản lý dữ liệu tài xế và xe nâng của bạn, chuẩn bị báo cáo và cơ cấu tổ chức – để quản lý đội xe minh bạch.

Bảo trì bảo dưỡng: Giảm thiểu tai nạn, sử dụng quá mức và hư hỏng đối với xe nâng và theo dõi việc bảo trì cần thiết – để có một đội xe hoạt động hiệu quả và được duy trì tốt.

Hỏi: Quản lý kết nối đội xe nâng là gì?

Đáp: Quản lý kết nối cho phép đội xe nâng của một công ty được kiểm soát tập trung. Điều này chủ yếu liên quan đến việc tối ưu hóa tính khả dụng của các xe nâng riêng lẻ và điều phối quãng đường đã đi. Xe nâng liên tục thu thập dữ liệu cho mục đích này, cung cấp thông tin về tình trạng và việc sử dụng xe nâng hiện tại. Quản lý xe nâng giúp sử dụng tối ưu các nguồn lực và phát hiện các vấn đề như thiếu xe nâng lấy hay dỡ hàng.

Hỏi: Hệ thống quản lý kết nối xe nâng phù hợp với đối tượng nào?

Đáp: Người quản lý đội xe có nhiệm vụ lập kế hoạch triển khai xe nâng trước, tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí vận hành của đội xe nâng. Các yêu cầu về quản lý đội xe khác nhau giữa các công ty, vì chúng phụ thuộc rất nhiều vào quy mô của đội xe. Phần mềm SIS hiện đại đảm bảo rằng bạn có thể tận dụng tối đa mọi quy mô đội hình xe nâng. Nó mang lại lợi ích cho người quản lý kho hàng (hay quản lý đội xe nâng).

Hỏi: Điều gì làm cho hệ thống quản lý SIS trở nên đặc biệt?

Đáp: Với dòng sản phẩm quản trị doanh nghiệp cho thuê xe nâng, SIS cung cấp giải pháp hoàn hảo cho việc quản lý đội xe hiện đại. SIS kết nối mạng cho xe nâng và liên tục cập nhật cho người quản lý đội xe về tình trạng vận hành trong sản xuất hoặc kho hàng của họ. Tính minh bạch này làm cho việc triển khai đội xe an toàn hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?