ERP Chuyên Ngành

Quản trị DN SX-KD sắt thép, Inox

Phần mềm SIS ERP cho ngành sản xuất sắt, thép, inox là một hệ thống quản lý tích hợp nhiều tính năng, phù hợp với đặc thù và quy trình quản lý theo ngành. ...

Quản trị DN SX-KD sắt thép, Inox
Thông tin sản phẩm

Giải pháp phần mềm quản lý sản xuất kinh doanh Sắt, thép, nhôm, thép, inox được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu dành riêng cho bạn đặc thù của lĩnh vực sản xuất Sắt, thép, nhôm, thép, inox. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm

 • Module này cho phép thực hiện việc tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự và đơn hàng của khách hàng  để lập ra nhu cầu hàng hóa cần sản xuất tại những thời điểm nhất định
 • Giúp thực hiện tạo các lệnh sản xuất dựa trên số liệu hàng hóa cần sản xuất. Như vậy, chức năng này cho phép bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lý được thông tin kế hoạch sản xuất của Công ty. Hơn nữa còn được tích hợp với phân hệ hoạch định nhu cầu để tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cung ứng cho việc sản xuất.  
 • Phân hệ hỗ trợ ghi nhận thông tin và quản lý kế hoạch sản xuất:
 • Phân cấp theo kế hoạch tổng hợp và kế hoạch chi tiết.
 • Liên kết các kế hoạch sản xuất.
 • Phân loại kế hoạch theo: loại kế hoạch, tình trạng kế hoạch, đối tác, thời kỳ, loại sản phẩm
 • Thông tin về thời gian thực hiện công đoạn.
 • Tỷ lệ hao hụt, phế phẩm.
 • Thông tin quá trình chuyển giao sản phẩm giữa hai công đoạn với nhau.
 • Thông tin về định mức nguyên vật liệu, định mức lao động, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.
 • Tùy biến thay đổi thiết kế sản phẩm trong quá trình sản xuất
 • Hỗ trợ việc tính toán các yêu cầu về nguyên vật liệu dựa theo kế hoạch sản xuất.
 • Trên cơ sở thông tin về kế hoạch sản xuất, phân tích năng lực và nguồn lực của hệ thống sản xuất,
 • Tự động tính toán nhu cầu nguyên vật liệu để có các hành động như gửi yêu cầu mua nguyên vật liệu để thực hiện công tác mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
 • Chức năng này sẽ thay thế công việc lập kế hoạch điều độ sản xuất của nhà máy đối với việc tính toán khả năng cung ứng của nguyên vật liệu và các nguồn lực khác
 • Cho phép nhà máy xây dựng các định mức nguyên vật liệu cho các loại sản phẩm.
 • Hệ thống cho phép xây dựng định mức nhiều cấp, xác định các công đoạn sản xuất (Routing) và các nguồn lực tương ứng sử dụng trong từng công đoạn đối với từng sản phẩm.
 • Nhờ vậy, việc quản lý thông tin của quá trình sản xuất và tính giá thành sẽ được thực hiện dễ dàng hơn
 • Theo dõi tiến độ sản xuất từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất
 • Theo dõi tiến độ sản xuất từng công đoạn
 • Yêu cầu nguyên vật liệu khi tồn kho phân xưởng đã hết không đủ đáp ứng số nguyên vật liệu cần cho công đoạn theo như thiết kế.
 • Giao nguyên vật liệu cho phân xưởng và phân phối nguyên vật liệu cho nhân viên.
 • Tính toán lượng nguyên vật liệu cần thiết theo định mức cho lô sản phẩm.
 • Theo dõi lượng sản phẩm trên kế hoạch và thực tế theo thời kỳ.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất.
 • Cập nhật nguyên vật liệu sử dụng.
 • Ghi nhận và theo dõi tồn kho phân xưởng.
 • Chuyển trả nguyên vật liệu về kho.
 • Thực hiện phân công máy móc, thiết bị:
 • Quản lý máy móc, thiết bị hiện có tại phân xưởng.
 • Phát sinh nhu cầu sử dụng máy móc để thực hiện công đoạn theo thiết kế.
 • Lên lịch hoạt động máy móc.
 • Phân công máy móc, thiết bị cho từng công đoạn và nhân viên.
 • Đóng gói dán barcode cho sản phẩm
 • Lên lịch làm việc, đi ca cho nhân viên.
 • Theo dõi quá trình vào – ra.
 • Theo dõi, điều chuyển nhân công từ phân xưởng này sang phân xưởng khác
 • Phân công công việc, phân công sản phẩm cho nhân viên theo nhóm hoặc chi tiết đến từng người.
 • Quản lý danh sách sản phẩm
 • Quản lý thông tin sản phẩm
 • Quản lý hình ảnh sản phẩm
 • Quản lý lịch sử thay đổi giá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?