ERP Chuyên Ngành

Nước Sạch

Phần mềm tự động hóa toàn bộ các công việc, quy trình quản lý DN kinh doanh nước sinh hoạt ...

Nước Sạch
Thông tin sản phẩm

Quản lý quy trình sản xuất

 •  Xác định các bước cần thiết trong quá trình sản xuất nước. Từ đó người quản lý có thể sắp xếp, phân phối nhân công làm việc phù hợp, hiệu quả hơn.
 •  Người quản lý có thể quản lý quá trình làm việc của đội ngũ nhân công theo từng giai đoạn, khiến cho công việc quản lý trở nên khoa học và hiệu quả hơn.
 •  Người quản lý có thể định hình được quá trình sản xuất thông qua các báo cáo của nhân viên mỗi bộ phận, trong mỗi công đoạn trong cả quá trình làm việc.

Quản lý quy trình phân phối

 •  Với việc sử dụng phần mềm quản lý ngành sản xuất và phân phối nước, người quản lý có thể xác định được các bước cơ bản trong quá trình phân phối nước đến người tiêu dùng hiệu quả.
 •  Phần mềm giúp cho người quản lý có thể phân loại khách hàng theo từng tiêu chí: mục tiêu sử dụng, lượng nước tiêu thụ, đặc trưng trong quá trình sử dụng,… Qua đó, có kế hoạch phân phối theo từng nhóm một cách khoa học và hiệu quả nhất.
 •  Phần mềm giúp cho người sử dụng có thể lưu trữ những thông tin, hợp đồng, hóa đơn phân phối nước đối với mỗi khách hàng, trong từng giai đoạn.

Quản lý nhân sự hiệu quả

 •  Với việc sử dụng phần mềm quản lý ngành sản xuất và phân phối nước, người quản lý có thể kiểm soát được quá trình hoạt động đội ngũ nhân viên một cách hiệu quả thông qua các thông số được báo cáo hàng ngày: số giờ làm việc, nghỉ ngơi, năng suất làm việc,…
 •  Qua báo cáo, người quản lý có thể theo dõi tiến trình làm việc của mỗi người, mỗi đội, nhóm, phòng ban để công việc có được những đánh giá cụ thể, có chế độ thưởng phạt hợp lý.
 •  Phần mềm giúp người quản lý lưu trữ hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm, năng lực làm việc của mỗi nhân viên, thuận tiện trong việc phân bổ lao động phù hợp vào các phòng ban, nhiệm vụ nhất định.

Quản lý vấn đề tài chính

 •  Với việc sử dụng phần mềm quản lý ngành sản xuất và phân phối nước, người quản lý có thể dễ dàng theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp: những nguồn thu, khoản chi, công – nợ phải thu, phải trả, lương nhân viên,…
 •  Phần mềm giúp người quản lý có thể định hình được quá trình hoạt động của doanh nghiệp dựa trên những thông số báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Qua đó, người quản lý có thể vạch ra những kế hoạch cụ thể cho tương lai của doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Quản lý khách hàng

 •  Phần mềm giúp cho người sử dụng có thể xác định được số lượng khách hàng, phân loại khách hàng thành từng nhóm để có thể quản lý hiệu quả.
 •  Với việc sử dụng phần mềm, mọi thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật nhanh chóng và đồng bộ để cho quá trình phân phối nước, thanh toán được thực hiện dễ dàng hơn.

Khai báo 1 lần, tự động hóa toàn bộ, convert dữ liệu dễ dàng:

 •     Thông tin KH
 •     Thông tin đồng hồ
 •     Thông tin tuyến đường – quản lý mạng nước

Danh mục nhóm khách hàng đảm bảo: 

 •     Nhóm công ty, Nhóm các hộ dân, CQ HCSN,…
 •     Bộ phận quản lý mạng: Sẽ phân theo tuyến đường cung cấp nước sạch
 •     Nhập mã trạm bơm để tổng hợp số nước tiêu thụ thực tế theo từng trạm bơm
 •     Nhóm được chia làm nhiều bậc theo hình cây để dễ dàng quản lý & lấy báo cáo quản trị 

Cập nhật hệ số khách hàng

 •     Nhóm Khách hàng sử dụng chung 1 đồng hồ sẽ cập nhật hệ số cho từng tháng để chương trình tự động tính ra giá cho từng khung ở nhóm KH đó
 •     Mục đích để áp giá tự động cho nhóm hộ dân theo khung giá quy định.
 •     Ví dụ: Đối với 1 hộ dân thì mức 1 là từ 0-30 m3 thì đối với hệ số 10 tương ứng với 10 hộ dân thì mức giá 1 phải là 0-300 khối. 

Cập nhật nước tiêu thụ theo trạm bơm 

 •     So sánh, QL được SL tiêu thụ nước theo trạm trong kỳ
 •     Cập nhật khối lượng tiêu thụ nước tổng theo trạm bơm
 •     Tính toán & lên được báo cáo hao hụt nước sạch trong quá trình phân phối 

Tạo tự động phiếu thu/hóa đơn theo nhóm khách 

 •     Cho phép tạo tự động 01 khách - 01 phiếu
 •     Cho phép tạo tự động nhóm khách - nhiều phiếu
 •     Cho phép tạo phiếu thu gộp khi cán bộ thu tiền nước về đóng cho Công ty… 

Tạo tự phiếu thu/hóa đơn/thông báo tiền theo nhóm khách 

 •     Tạo tự động hóa đơn cho mỗi KH trong nhóm
 •     Thông báo nộp tiền nước
 •     Biên lai thu tiền nước
 •     Hóa đơn tiền nước – In kim
 •     In danh sách khách hàng theo tuyến – mạng – đường trên Phần mềm để mang đi ghi chỉ số đồng hồ nước
 •     Ghi chép sản lượng tiêu thụ nước sạch vào danh sách khách hàng trên phần mềm 

Dữ liệu liên kết tự động với bộ phận Kinh doanh/bán hàng. Ngay khi tổ Quản lý mạng cập nhật chỉ số đồng hồ là trên bộ phận KD đã có số liệu, doanh thu, …

  •     Bảng theo dõi tiêu thụ nước sạch
  •     Bảng tổng hợp khối lượng tiêu thụ nước sạch
  •     Bảng tổng hợp khối lượng hao hụt

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?