ERP Chuyên Ngành

Quản trị DN KD Dược phẩm

Các công ty dược phẩm đều có nhu cầu theo dõi doanh số bán hàng, theo dõi công nợ khách hàng theo từng trình dược viên… Phần mềm SIS đã và đang đáp ứng tốt các nghiệp vụ này tại nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm. ...

Quản trị DN KD Dược phẩm
Thông tin sản phẩm

✔ Giúp bạn Quản lý dễ dàng

✔ Xem Báo cáo kinh doanh Nhanh, Chính xác

✔ Tránh thất thoát, mất hàng

✔ Quản lý nhiều kho hàng

✔ Kết nối bán hàng đa kênh

✔ Quản lý chuỗi nhiều của hàng

✔ Ghi đơn Thị trường

✔ Tích hợp VAT điện tử

✔ Thao tác Đơn giản, dễ sử dụng

✔ Giúp bạn Dự đoán tình hình kinh doanh

✔ Tư vấn/Hỗ trợ 24/7

 • Quản lý Chung
  •   Danh mục Thuốc/ Nhóm thuốc
  •   Quản lý Đơn thuốc
  •   Danh mục Khách hàng/Khu vực
  •   Nội dung Thu Chi
  •   Quản lý Nhân viên
  •   Phân quyền sử dụng
  •   Quản lý Nội dung thu chi
  •   Quản lý Ngoại tệ/tỷ giá
  •   Sao lưu và Phục hồi dữ liệu
  •   Quản lý Lịch sử làm việc
  •   Quản lý kho hàng
  •   Quản lý nhân viên - kho hàng
  •   In Mã vạch
 • Quản lý Chứng từ
  •   Xuất bán lẻ
  •   Xuất bán theo Lô/Hạn sử dụng /Date
  •   Xuất bán theo Đơn thuốc
  •   Nhập thuốc
  •   Thu tiền
  •   Chi tiền
  •   Nhập thuốc Khách trả
  •   Xuất trả Nhà cung cấp
  •   Đơn đặt hàng
  •   Luân chuyển kho nội bộ
  •   Tìm kiếm phiếu Nhập/Xuất
  •   Tìm kiếm phiếu Thu/Chi
 • Báo cáo
  •   Doanh thu
  •   Thu chi
  •   Nhập - Xuất - Tồn theo Hạn sử dụng /Date
  •   Công nợ Nhà cung cấp
  •   Công nợ Khách hàng
  •   Tồn quỹ
  •   Thẻ kho
  •   Chi tiết bán hàng
  •   Tổng hợp Kết quả Kinh doanh
  •   Lợi nhuận theo Hàng hóa
  •   Lợi nhuận theo Nhóm hàng/Ngành hàng
  •   Lợi nhuận theo Khách hàng/Khu vực
  •   Lợi nhuận theo Đơn hàng
 •   Đơn giản, dễ sử dụng
 •   Quản lý sản phẩm theo Lô / Hạn sử dụng
 •   Đầy đủ tính năng: Nhập, Xuất, Thu, Chi, Công nợ, Hàng tồn, Doanh thu, Lãi Lỗ, ...
 •   Quản lý Đơn thuốc / Xuất bán theo đơn thuốc
 •   Báo cáo đầy đủ; Báo cáo hạn sử dụng; tồn theo lô; ...
 •   Hoạt động trong mạng nội bộ(LAN) hoặc Internet

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?