Phần Mềm Kế Toán

PMKT cho Hộ Kinh Doanh (SIS HKD)

...

PMKT cho Hộ Kinh Doanh (SIS HKD)
Thông tin sản phẩm

Phần mềm giành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gồm 8 phân hệ:

1- Phân hệ Hệ thống

2- phân hệ Hộ kinh doanh

3- phân hệ Lương, thuế hộ kinh doanh

4- phân hệ Tổng hợp

5- phân hệ Vốn bằng tiền

6- Phân hệ bán hàng

7- Phân hệ mua hàng

8- Phân hệ tồn kho

Trong đó, theo thông tư mới TT40/2021-BTC và TT88/2021-BTC thì Hộ/cá nhân kinh doanh chủ yếu thao tác trên 2 phân hệ là Hộ kinh doanh và Lương, thuế HKD.

 1. Phân hệ Báo cáo thuế
 • Thuế môn bài
 • Tờ khai thuế GTGT, TNCN
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
 • Nộp tiền thuế điện tử
 1. Phân hệ mua hàng

Quản lý mua hàng tự động hóa nghiệp vụ mua hàng, báo cáo và kết nối với các phân hệ khác.

Quản lý Đơn hàng: Quản lý, chuyển trạng thái, cập nhật, phân bổ tự động, thanh toán.

 • Cập nhật, quản lý số dư công nợ ban đầu 
 • Cập nhật, quản lý tiền trả trước người bán
 • Cập nhật, quản lý công nợ phải trả theo hóa đơn
 • Cho phép cập nhật danh sách nhà cung cấp từ excel vào phần mềm tự động
 • Cho phép lấy dữ liệu tự động từ excel vào phần mềm
 • Quản lý không giới hạn số lượng các nhà cung cấp, nhóm nhà cung cấp theo nhiều tiêu thức
 • Quản lý các điều khoản thanh toán mua hàng
 1. Phân hệ bán hàng

Quản lý quy trình bán hàng và báo cáo:

 • Cập nhật số dư ban đầu của khách hàng
 • Cập nhật số dư ban đầu của các hóa đơn
 • Quản lý khoản nhận trước tiền hàng từ khách hàng
 • Quản lý điều khoản thanh toán
 • Quản lý danh điểm khách hàng, nhóm khách hàng theo hình cây nhiều tiêu thức
 • Quản lý bán hàng theo nhân viên
 • Quản lý giá bán sản phẩm tự động
 • Cho phép lấy số liệu từ excel tự động
 • Cho phép kết nối xuất hóa đơn với phần mềm hóa đơn điện tử tự động
 1. Phân hệ vốn bằng tiền
 • Quản lý các tài khoản tiền mặt, tiền gửi, ngoại tệ, các khế ước vay
 • Quản lý thu
 • Quản lý chi
 • Báo cáo
 • Kết nối với các phân hệ khác
 1. Phân hệ tổng hợp và báo cáo quản trị
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo quản trị
 1. Quản lý tiền lương
 • Theo dõi chi tiết lương theo từng lao động
 • Chi tiết các khoản trích theo lương
 • Tình hình thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 1. Các chức năng nâng cấp
 • Quản lý hàng hóa theo mã vạch hoặc QR code
 • Kết nối thanh toán trực tuyến cho các cửa hàng bán lẻ, siêu thị,…
 • Quản trị Các khoản chiết khấu, thưởng, hỗ trợ đại lý, hoa hồng đại lý
 • Kết xuất tờ khai thuế XML để nộp trực tiếp trên Web

SIS HKD – NHỮNG GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT

 • Mua hàng, bán hàng, xuất nhập hàng hóa bằng mã vạch GIÚP HỘ CÁ THỂ CHỦ ĐỘNG, ĐƠN GIẢN VÀ NHANH CHÓNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNG HÓA, VẬT TƯ
 • Có thể áp dụng thanh toán trực tuyến VNpay, QR pay...(dành cho các cửa hàng, siêu thị, spa, nhà hàng…)
 • Module mua hàng: Nâng cấp quản trị hóa đơn đầu vào từ các nhà cung cấp và khai báo được chính sách chiết khấu, hoa hồng được hưởng, chương trình khuyến mãi của công ty cung cấp (dành cho các hộ cá thể là đại lý phân phối của các công ty), công nợ phải trả với nhà cung cấp.
 • Tích hợp hóa đơn điện tử giúp tiết kiệm 90% thời gian phát hành hóa đơn điện tử

Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_kVu2K3RND16fP0pVHvq2aDYJNDa8Ihb

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?