Phần Mềm Kế Toán

PMKT cho Sinh Viên (SIS EDU)

...

PMKT cho Sinh Viên (SIS EDU)
Thông tin sản phẩm
 • Trường đại học có chuyên ngành đào tạo kế toán
 • Trung tâm dạy nghề có đào tạo kế toán 
 • Công ty đào tạo kế toán chuyên nghiệp 
 • Cá nhân mở lớp dạy thêm kế toán tại nhà 
 • Các lớp học nghề kế toán miễn phí vì cộng đồng   

Danh mục:

 • Các danh mục cho phép sao chép/copy danh mục tương tự 
 • Giá bán sản phẩm được gắn theo vật tư, thời gian áp dụng và nhóm khách hàng áp dụng
 • cho phép import danh mục từ excel vào phần mềm
 • Đa đơn vị tính, cho phép quy đổi đơn vị tính

Chứng từ:

 • Cho phép sao chép phếu tương tự
 • Tao phiếu thu/chi khi mua bán hàng hóa thanh toán ngay
 • cho phép đánh tự động lại số chứng từ
 • Hiển thị gợi ý dnah mục có ký hợp đồng ngay dưới ô cập nhật để lựa chọn
 • Trường mã trong phiếu cho phép nhập có dấu theo tên (khách hàng, vật tư hàng hóa,..) để tìm nhanh đến khách hàng đó
 • Cho phép lựa chọn mẫu phiếu để sử dụng khi hoạch toán
 • Có thể xem lại phiếu đã xóa
 • Có thể mở nhiều chứng từ đồng thời dễ dàng chuyển sang công việc khác/hạch toán khác hoặc dễ dàng kiểm tra.

Báo cáo:

 • Có thể mở đồng thời nhiều giao diện báo cáo cho việc đối soát dữ liệu
 • Có thể định dạng lề, khổ giấy, trang giấy báo cáo trước khi in
 • Với báo cáo nhiều trang, có thể chọn số trang cùng hiển thị trên màn hình
 • Có thể lưu lại báo cáo vào thư mục trên ổ đĩa, sau đó mở lại báo cáo đã lưu để xem trong khi đang mở 1 báo cáo khác.

- Giảm 40% thời gian cập nhật dữ liệu bởi những tiện ích nhập liệu trên phần mềm

- Với chứng từ tương tự, chức năng copy sẽ làm giảm 90% thời gian làm chứng từ mới

- Phần mềm đươc tự động hóa tối đa khâu xử lý dữ liệu nên sự cố sai sót dữ liệu gần như =0

- Phần mềm được cập nhật TT-QĐ mới nhất của BTC: Đảm bảo 100% việc tuân thủ hạch toán, biểu mẫu theo quy định

 

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?