ERP Chuyên Ngành

Thức ăn chăn nuôi/gia súc

Ứng dụng phần mềm quản lý thức ăn chăn nuôi giúp doanh nghiệp quản lý và giám sát được tình hình kinh doanh và tồn kho hàng hóa. ...

Thức ăn chăn nuôi/gia súc
Thông tin sản phẩm
 1. Lượng vật tư cần xuất/cấp phát cho mỗi trại tại một thời điểm bất kỳ là bao nhiêu? Và loại thức ăn nào?
 2. GF có thể thu mua về bao nhiêu Kg thành phẩm tại một thời điểm bất kỳ? Tại những đâu?
 3. Quá trình tăng, giảm, tồn tại mỗi trại như thế nào?
 4. Thời điểm nào công ty phải thực hiện xét nghiệm để thu mua sản phẩm về? Tại những đâu?
 5. Vật tư, thành phẩm, con giống thực tế phát sinh trong quá trình SX-KD

 1. Danh mục:
 • Danh mục thông tin trại: Mã, tên, Địa chỉ, Điện thoại, Cán bộ quản lý…
 • Danh mục thông tin về loại gia súc gia cầm: Mã, Tên, Nhóm, …
 • Khai báo định mức tiêu hao NVL theo tuổi, từng loại gia súc gia cầm

- Lứa tuổi 01: Tuổi 01-30 ngày, Tiêu thụ 0.5 Kg cám loại A/ngày

- Lứa tuổi 02: Tuổi 31-60 ngày, Tiêu thụ 1.5 Kg cám loại B/ngày

- Lứa tuổi 03: Tuổi 61-90 ngày, Tiêu thụ 1.2 Kg cám loại C/ngày

 • Khao báo tốc độ tăng trưởng gia súc theo tuổi, từng loại gia súc gia cầm

- Lứa tuổi 01: Tuổi 01-30 ngày, tăng trưởng bình quân 15 Kg thể trọng, tương ứng 0.5 Kg/ngày

- Lứa tuổi 02: Tuổi 31-60 ngày, tăng trưởng bình quân 30 Kg thể trọng, tương ứng 01 Kg/ngày

- Lứa tuổi 03: Tuổi 61-90 ngày, tăng trưởng bình quân 20 Kg thể trọng, tương ứng 0.7 Kg/ngày

2. Xử lý tính toán, cập nhật

 • Cập nhật thông tin, phiếu – chứng từ

- Cập nhật xuất kho vật tư, con giống, thuốc … cho trại

- Cập nhật phiếu nhập thành phẩm từ trại về GF

- Cập nhật phiếu kiểm kê gia súc

- Cập nhât phiếu xét nghiệm – kiểm dịch

 • Xử lý tính toán:

Ví dụ:

Tính đến hôm nay 09/06/2014 Trang trại Huy Hoàng đang nuôi 30 con lợn. Trong đó:

 • Độ tuổi 01-30 ngày có 20 con
 • Độ tuổi 31-60 ngày có 10 con

Biết định mức tiêu thụ thức ăn theo lứa tuổi là:

 • Lứa tuổi 01: Tuổi 01-30 ngày, Tiêu thụ 0.5 Kg cám loại A/ngày
 • Lứa tuổi 02: Tuổi 31-60 ngày, Tiêu thụ 1.5 Kg cám loại B/ngày
 • Lứa tuổi 03: Tuổi 61-90 ngày, Tiêu thụ 1.2 Kg cám loại C/ngày

GF muốn tính toán từ hôm nay đến ngày 19/07/2014 sẽ phải xuất dự kiến bao nhiêu Kg cám mỗi loại?

Như vậy phần mềm sẽ tính toán ra:

 1. Số ngày lấy thông tin tính toán: từ hôm nay 09/06/2014 đến 19/07/2014 là 40 ngày
 2. Số cám mỗi loại cho Trại Huy Hoàng

Số cám mỗi loại cần xuất cho trại từ hôm nay 09/06/2014 đến 19/07/2014 cho 30 con:

= Số cám mỗi loại cho 20 con độ tuổi 01-30 ngày + Số cám mỗi loại cho 10 con độ tuổi 31-60 ngày

= {20 con * 1.5 Kg/Con/Ngày * 30 ngày (Cám loại B) + 20 con * (40 ngày – 30 ngày) * 1.2 Kg/Con/Ngày (Cám loại C)} + {10 con * 1.2 Kg/Con/Ngày * 40 ngày (Cám loại C)}

 • Cám loại B = 900 Kg
 • Cám loại C = 120 Kg

Ví dụ:

Tính đến hôm nay 09/06/2014 Trang trại Huy Hoàng đang nuôi 30 con lợn. Trong đó:

 • Lứa tuổi 1-30 ngày có 20 con
 • Lứa tuổi 31-60 ngày có 10 con

Biết tốc độ tăng trưởng theo độ tuổi của heo là:

 • Lứa tuổi 01: Tuổi 01-30 ngày, tăng trưởng bình quân 15 Kg thể trọng, tương ứng 0.5 Kg/ngày
 • Lứa tuổi 02: Tuổi 31-60 ngày, tăng trưởng bình quân 30 Kg thể trọng, tương ứng 01 Kg/ngày
 • Lứa tuổi 03: Tuổi 61-90 ngày, tăng trưởng bình quân 20 Kg thể trọng, tương ứng 0.7 Kg/ngày

GF muốn tính toán đến ngày 19/07/2014 sẽ có thể thu mua bao nhiêu Kg lợn?

Ghi chú:

Khi xuất giống cho trại đã nhập ngày có thể thu mua là lợn ở độ tuổi >= 70 ngày

Như vậy phần mềm sẽ tính toán ra:

 • Phần mềm xác định ra ngày có thể thu mua lợn:

Với lứa tuổi lợn 1-30 ngày có 20 con, nếu tính đến ngày 19/07/2014 thì nuôi được 40 ngày, như vậy chưa xuất chuồng được. (Khi xuất giống cho trại đã nhập ngày có thể thu mua là lợn ở độ tuổi >= 70 ngày)

 • Như vậy lượng có thể thu mua là lứa tuổi 31-60 ngày, 10 con (31 + 40 = 71 ngày, đạt yêu cầu)
 • Trọng lượng có thể nhập về theo dự tính là = 10 con * 15Kg/Con + 10 con * 30 ngày * 01 Kg/Con/Ngày + 10 con * (40 ngày - 30 ngày) * 0.7 Kg/Con/Ngày = 150 Kg + 300 Kg + 70 Kg = 520 Kg

Xác định ngày xét nghiệm: Ngày xét nghiệm được tính trước ngày dự kiến thu mua kế hoạch là X ngày

Ví dụ:

 • Ngày thu mua kế hoạch là: 01/07/2014
 • Ngày xét nghiệm thực tế là: 25/06/2014
 • Thông báo xét nghiệm trước ngày thu mua kế hoạch là 10 ngày
 • Vậy ngày thông báo xét nghiệm là: 21/06/2014

Phần mềm sẽ thông báo số lượng cần xét nghiệm và tại các trang trại nào.

Đồng thời báo cáo kết quả xét nghiệm máu qua quá trình xét nghiệm thực tế tại trại.

Nhóm báo cáo liên quan đến yêu cầu quản lý gồm:

 1. Thông tin chi tiết về trại
 2. Dự tính vật tư cấp phát cho trại trong khoảng thời gian bất kỳ
 3. Dự tính thành phẩm có thể thu về GF từ các trại
 4. Cảnh báo ngày xét nghiệm, báo cáo kết quả xét nghiệm thực tế
 5. Kiểm kê tình hình gia súc, gia cẩm thực tế tại mỗi trại
 6. Báo cáo con số thực tế nhập – xuất thành phẩm, vật tư cho trại của GF
 7. Báo cáo khác: Chi phí giá thành sản phẩm,…

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?