ERP Chuyên Ngành

ERP – DN SX-KD Thức ăn chăn nuôi/gia súc

Ứng dụng phần mềm quản lý thức ăn chăn nuôi giúp doanh nghiệp quản lý và giám sát được tình hình kinh doanh và tồn kho hàng hóa. ...

ERP – DN SX-KD Thức ăn chăn nuôi/gia súc
Thông tin sản phẩm
 • Không quản lý được tồn kho hàng hóa theo số lô, hạn dùng và hàng hóa theo nhiều đơn vị tính khác nhau
 • Không quản lý tuổi nợ và hạn nợ để đốc thúc thu hồi công nợ dẫn đến bị chiếm dụng vốn, phát sinh chi phí trích lập dự phòng
 • Khó khăn trong việc quản lý chính sách giá, chính sách chiết khấu khác nhau cho các nhóm khách hàng (Đại lý cấp 1, cấp 2, cửa hàng)
 • Khó khăn trong việc tổng hợp đơn đặt hàng từ khách hàng, các cửa hàng, đại lý để tính toán số lượng hàng nhập
 • Không đối chiếu được chênh lệch nguyên vật liệu thực tế xuất dùng so với định mức ban đầu

1. Module chức năng lập nhu cầu sản xuất

Module này cho phép thực hiện việc tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự và đơn hàng của khách hàng  để lập ra nhu cầu hàng hóa cần sản xuất tại những thời điểm nhất định.

2. Module chức năng lập kế hoạch sản xuất

 • Giúp thực hiện tạo các lệnh sản xuất dựa trên số liệu hàng hóa cần sản xuất. Như vậy, chức năng này cho phép bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lý được thông tin kế hoạch sản xuất của Công ty. Hơn nữa còn được tích hợp với phân hệ hoạch định nhu cầu để tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cung ứng cho việc sản xuất.  
 • Phân hệ hỗ trợ ghi nhận thông tin và quản lý kế hoạch sản xuất:
 • Phân cấp theo kế hoạch tổng hợp và kế hoạch chi tiết.
 • Liên kết các kế hoạch sản xuất.
 • Phân loại kế hoạch theo: loại kế hoạch, tình trạng kế hoạch, đối tác, thời kỳ, loại sản phẩm
 • Thông tin về thời gian thực hiện công đoạn.
 • Tỷ lệ hao hụt, phế phẩm.
 • Thông tin quá trình chuyển giao sản phẩm giữa hai công đoạn với nhau.
 • Thông tin về định mức nguyên vật liệu, định mức lao động, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.
 • Tùy biến thay đổi thiết kế sản phẩm trong quá trình sản xuất

3. Chức năng hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

 • Hỗ trợ việc tính toán các yêu cầu về nguyên vật liệu dựa theo kế hoạch sản xuất.
 • Trên cơ sở thông tin về kế hoạch sản xuất, phân tích năng lực và nguồn lực của hệ thống sản xuất,
 • Tự động tính toán nhu cầu nguyên vật liệu để có các hành động như gửi yêu cầu mua nguyên vật liệu để thực hiện công tác mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
 • Chức năng này sẽ thay thế công việc lập kế hoạch điều độ sản xuất của nhà máy đối với việc tính toán khả năng cung ứng của nguyên vật liệu và các nguồn lực khác

4. Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất

 • Cho phép nhà máy xây dựng các định mức nguyên vật liệu cho các loại sản phẩm.
 • Hệ thống cho phép xây dựng định mức nhiều cấp, xác định các công đoạn sản xuất (Routing) và các nguồn lực tương ứng sử dụng trong từng công đoạn đối với từng sản phẩm.
 • Nhờ vậy, việc quản lý thông tin của quá trình sản xuất và tính giá thành sẽ được thực hiện dễ dàng hơn

5. Quản lý tiến độ sản xuất

 • Theo dõi tiến độ sản xuất từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất
 • Theo dõi tiến độ sản xuất từng công đoạn

6. Cảnh báo khi yêu cầu nguyên vật liệu phát sinh

 • Yêu cầu nguyên vật liệu khi tồn kho phân xưởng đã hết không đủ đáp ứng số nguyên vật liệu cần cho công đoạn theo như thiết kế.
 • Giao nguyên vật liệu cho phân xưởng và phân phối nguyên vật liệu cho nhân viên.
 • Tính toán lượng nguyên vật liệu cần thiết theo định mức cho lô sản phẩm.
 • Theo dõi lượng sản phẩm trên kế hoạch và thực tế theo thời kỳ.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất.
 • Cập nhật nguyên vật liệu sử dụng.
 • Ghi nhận và theo dõi tồn kho phân xưởng.
 • Chuyển trả nguyên vật liệu về kho.
 • Thực hiện phân công máy móc, thiết bị:
 • Quản lý máy móc, thiết bị hiện có tại phân xưởng.
 • Phát sinh nhu cầu sử dụng máy móc để thực hiện công đoạn theo thiết kế.
 • Lên lịch hoạt động máy móc.
 • Phân công máy móc, thiết bị cho từng công đoạn và nhân viên.
 • Đóng gói dán barcode cho sản phẩm

7. Quản lý nhân công

 • Lên lịch làm việc, đi ca cho nhân viên.
 • Theo dõi quá trình vào – ra.
 • Theo dõi, điều chuyển nhân công từ phân xưởng này sang phân xưởng khác
 • Phân công công việc, phân công sản phẩm cho nhân viên theo nhóm hoặc chi tiết đến từng người.

8. Module quản lý chi tiết sản phẩm

 • Quản lý danh sách sản phẩm
 • Quản lý thông tin sản phẩm
 • Quản lý hình ảnh sản phẩm
 • Quản lý lịch sử thay đổi giá sản phẩm

9. In mã vạch(barcode)

 • Quản lý danh sách in mã vạch sản phẩm
 • Chủ động thiết kế mẫu in mã vạch
 • Quản lý hợp đồng, đơn đặt hàng theo sản phẩm

10. Module quản lý Kho

 • Quản lý xuất, nhập
 • Quản lý kho hàng tại nhiều địa điểm, chi nhánh khác nhau
 • Hỗ trợ quản lý kho bằng mã hàng hay bằng mã vạch (barcode)
 • Hỗ trợ quản lý các mặt hàng cần theo dõi đích danh: serial number, IMEX, ...
 • Hỗ trợ cảnh báo hàng tồn kho theo định mức
 • Hỗ trợ kiểm kho tự động bằng máy kiểm kho
 • Quản lý các phiếu nhập, xuất, điều chỉnh, kiểm kê kho
 • Theo dõi chính xác việc nhập xuất của từng sản phẩm hay nhóm sản phẩm
 • Xem tồn kho hiện tại của sản phẩm một cách nhanh chóng
 • Dự đoán số lượng hàng sẽ xuất theo dữ liệu xuất trong lịch sử
 •  Module quản lý Mua hàng
 • Quản lý đề xuất mua nguyên vật liệu: từ báo giá đến chọn nhà cung cấp
 • Quản lý tình trạng mua nguyên vật liệu: duyệt, không duyệt, đề xuất khác..
 • Quản lý danh sách đơn đặt hàng
 • Lập phiếu mua hàng, phiếu nhập kho
 • Quản lý danh sách mua hàng
 • Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp

11. Module quản lý kế toán công nợ

 • ​Quản lý hóa đơn bán hàng
 • Quản lý hóa đơn mua hàng
 • Quản lý phiếu thu / Ủy nhiệm thu bán hàng
 • Quản lý phiếu chi / Ủy nhiệm chi mua hàng
 • Phiếu thu chi trả trước

12. Chức năng báo cáo, phân tích, thống kê động

 • Phân tích chi phí nhân công, nguyên vật liệu, máy móc sử dụng cho từng lô sản phẩm, từng đơn hàng
 • So sánh Chi phí sản xuất tại mỗi công đoạn trong quy trình và chi phí toàn quy trình bao gồm: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy móc thiết bị, chi phí chuyển công đoạn chi phí sử dụng giữa các lô sản xuất... 

 

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?