Một số vấn đề người dùng thường mắc phải

Kết thúc năm tài chính tôi cần chuyển số dư sang năm sau làm thế nào

- Thực hiện chức năng này sau khi đã cập nhật xong số liệu của năm trước thì ta thực hiện kết chuyển số dư tài khoản và công nợ sang năm tiếp theo.

- Nếu sau khi kết chuyển số dư mà ta sửa lại số liệu ảnh hưởng đến số dư thì phải thực hiện kết chuyển lại.

Đường dẫn: Tổng hợp\ Tác vụ chính\ Chuyển số dư

 

 

Thông tin chi tiết:

  • Chuyển từ năm: Nhập năm cần chuyển số dư đi
  • Sang năm: Nhập năm cần chuyển số dư đến
  • TK lãi năm trước: Tài khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
  • TK lãi năm nay: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

Lưu ý: Trong chức năng này chỉ thực hiện kết chuyển số dư tài khoản và số dư công nợ, số dư các đối tượng quản lý khác như số tồn kho, số dư dự án…. phải thực hiện kết chuyển ở các phân hệ tương ứng.

1. LOI0022 – TK chi phí sản xuất kinh doanh còn dư cuối kỳ khi không có dở dang cuối kỳ của sản phẩm nhập kho (Giá thành giản đơn)

- Do không kết chuyển, phân bổ theo vụ việc: Việc kết chuyển theo vụ việc mục đích để tập hợp chi phí từ tài khoản vào vụ việc, và từ vụ việc vào các sản phẩm. Nên nếu như k kết chuyển theo vụ việc thì k tập hợp đc chi phí, k tính được giá thành => Dư 154

 

 

- Có tập hợp chi phí, phân bổ kết chuyển theo vụ việc nhưng lại không nhập kho thành phẩm

 

 

2. Giá thành định mức dư 154

- Không tính chi phí NVL tiền luơng và phân bổ chi phí chung cho sản phẩm

- Do khi hạch toán 622,627 đã gắn mã vụ việc rồi, đã kết chuyển hoặc phân bổ theo vụ việc mà k phân bổ chi phí chung cho sản phẩm thì sẽ k tập hợp đc chi phí cho thành phẩm

- Hoặc: Nhập thiếu thành phẩm trong phân bổ chi phí chung

 - Mã giao dịch trên phiếu nhập, phiếu xuất để sai, khác với mã ‘’Nhập xuất nội bộ’’ (Chỉ sai trên bản SQL)

 - Có nhập kho thành phẩm mà k có định mức

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?