Hotline: 024.35 117 785

Tuyển dụng

Thông tin đăng tuyển: NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI

  Thời gian đăng: 01.10.2020 Hạn nộp hồ sơ: 16.10.2020 Địa điểm làm việc: Hà Nội Số lượng : 02 Thông tin công ty Công ty S.I.S Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, chuyển giao phần mềm kế toán ...

Nguyễn Xuân Điệp - 5 Tháng Mười, 2020

Thông tin đăng tuyển: NHÂN VIÊN KINH DOANH

Thời gian đăng: 01.10.2020 Hạn nộp hồ sơ: 31.10.2020 Địa điểm làm việc: Hà Nội Số lượng : 02 Thông tin công ty Công ty S.I.S Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, chuyển giao phần mềm kế toán & ...

Nguyễn Xuân Điệp - 5 Tháng Mười, 2020

Thông tin đăng tuyển: LẬP TRÌNH VIÊN

Thời gian đăng: 01.10.2020 Hạn nộp hồ sơ: 31.10.2020 Địa điểm làm việc: Hà Nội Số lượng : 02 Thông tin công ty Công ty S.I.S Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, chuyển giao phần mềm kế toán & ...

Nguyễn Xuân Điệp - 5 Tháng Mười, 2020

Tuyển dụng Lập trình viên

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm tại Việt nam với các dòng sản phẩm phần mềm theo yêu cầu: Phần mềm kế toán, Phần mềm quản trị tổng thể DN – ERP, Phần mềm ...

Nguyễn Xuân Điệp - 9 Tháng Chín, 2020

Tuyển dụng Cán bộ Marketing

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm tại Việt nam với các dòng sản phẩm phần mềm theo yêu cầu: Phần mềm kế toán, Phần mềm quản trị tổng thể DN – ERP, Phần mềm ...

Nguyễn Xuân Điệp - 9 Tháng Chín, 2020

Gọi ngay