Hotline: 024.35 117 785

Tư vấn lựa chọn phần mềm

rui-ro-khi-trien-khai-he-thong-erp

Rủi ro khi triển khai hệ thống ERP?

Việc triển khai thành công hệ thống ERP cho doanh nghiệp đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm làm việc của nhà cung cấp giải pháp cũng như mức độ sẵn sàng từ phía doanh nghiệp. Việc triển khai hệ thống ERP thường yêu cầu ...

JSC SISVN - 6 Tháng Năm, 2018
erp và iso

Ứng dụng ERP khác với áp dụng ISO như thế nào?

ERP: Enterprise Resource Planning là phần mềm (PM) dùng để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) hoặc tổ chức vận hành công việc theo các qui trình tiên tiến.Thế mạnh của ERP là tính tích hợp các phân hệ (modules) (cả qui trình ...

JSC SISVN - 6 Tháng Năm, 2018

Gọi ngay