THÔNG BÁO – Về việc thay đổi mẫu chữ ký điện tử

  • Ngày đăng: 08/03/2021
  • Lượt xem: 99

Về việc thay đổi mẫu chữ ký điện tử trên hợp đồng và các tài liệu liên quan. Đề nghị Quý khách hàng sử dụng các giấy tờ văn bản, tài liệu, hợp đồng có chữ ký như thông báo trên để căn cứ thực hiện giao dịch giữa Công ty CP S.I.S Việt Nam và Quý khách hàng.
Trân trọng cảm ơn!

Các tin tức khác:

Bắt đầu ngay hôm nay

Xây dựng và phát triển Doanh nghiệp của bạn cùng hơn 5.000 dự án đã thành công tại S.I.S Việt Nam

Liên hệ ngay

Lên đầu trang
024.2200.1100