Hotline: 024.35 117 785

Bộ cài Demo sản phẩm

SAS INNOVA 6.8.1 R5 SX – PMKT DN VVN lĩnh vực Sản Xuất
SAS INNOVA 6.8.1 R5 TM – PMKT DN VVN lĩnh vực Thương Mại
SAS INNOVA 6.8.1 R5 XL – PMKT DN VVN lĩnh vực Xây Dựng, Xây Lắp
SAS INNOVA 6.8.1 R5 DV – PMKT DN VVN lĩnh vực Dịch Vụ
SAS INNOVA 8.0 Online – PMKT Quản trị Online => Để cài đặt Xin vui lòng LH SAS – 0243.5147907
SAS ERP 9.0 – PM quản trị nguồn lực DN-ERP => Để cài đặt Xin vui lòng LH SAS – 0243.5147907

 

 

 

 

 

Gọi ngay