Cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Phần mềm được cài đặt trên 1 máy tính (gọi là máy chủ) để sử dụng. Nếu chỉ có 1 người sử dụng thì sẽ sử dụng trực tiếp trên máy chủ, khi có nhiều hơn 1 người sử dụng, phần mềm sẽ được cài lên cho các máy tính khác (gọi là máy trạm) và các máy tính này phải được kết nối với máy chủ qua hệ thống mạng LAN (mạng nội bộ) để tất cả các máy để được chia sẻ dữ liệu từ máy chủ.

Khi tất cả máy tính hoạt động, các tác vụ xử lý dữ liệu của phầm mềm sẽ được xử lý trên máy chủ. Vì vậy máy chủ cần một cấu hình tương đối để tối ưu việc thực hiện các tác vụ này.

Yêu cầu cơ bản cho máy chủ:

- Máy tính dùng làm máy chủ nên chọn máy tính để bàn, máy workstation, máy server. Hạn chế sử dụng máy tính laptop làm máy chủ vì hiệu năng, độ ổn định và độ bền máy tính để bàn thường cao hơn laptop.

- Cấu hình cơ bản yêu cầu: bộ xử lý CPU core i5 thế hệ thứ 5 trở lên, RAM 8GB, có thể sử dụng ổ đĩa SSD để tăng tốc độ đọc, ghi cho máy.

Phần mềm được cài đặt trên 1 máy tính (gọi là máy chủ) để sử dụng. Nếu chỉ có 1 người sử dụng thì sẽ sử dụng trực tiếp trên máy chủ, khi có nhiều hơn 1 người sử dụng, phần mềm sẽ được cài lên cho các máy tính khác (gọi là máy trạm) và các máy tính này phải được kết nối với máy chủ qua hệ thống mạng LAN (mạng nội bộ) để tất cả các máy để được chia sẻ dữ liệu từ máy chủ.

Khi tất cả máy tính hoạt động, các tác vụ xử lý dữ liệu của phầm mềm sẽ được xử lý trên máy chủ. Vì vậy máy chủ cần một cấu hình tương đối để tối ưu việc thực hiện các tác vụ này.

Yêu cầu cơ bản cho máy chủ:

- Máy tính dùng làm máy chủ nên chọn máy tính để bàn, máy workstation, máy server. Hạn chế sử dụng máy tính laptop làm máy chủ vì hiệu năng, độ ổn định và độ bền máy tính để bàn thường cao hơn laptop.

- Cấu hình cơ bản yêu cầu: bộ xử lý CPU core i5 thế hệ thứ 5 trở lên, RAM 8GB, có thể sử dụng ổ đĩa SSD để tăng tốc độ đọc, ghi cho máy.

 

 

- Cao hơn có thể sử dụng máy tính dùng CPU chip xeon chuyên dùng cho doanh nghiệp mặc dù giá thành cao hơn nhưng hiệu năng, độ ổn định, công suất hoạt động vượt trội hoàn toàn so với CPU core i5.

 

 

- Với máy trạm thì có thể là laptop hoặc máy tính để bàn, sử dụng CPU core i3 thế hệ thứ 5 trở lên và RAM 4BG là có thể sử dụng ổn định.

Khai báo bút toán kết chuyển tự động

Đường dẫn:  Tổng hợp\Chức năng\Khai báo các bút toán kết chuyển cuối kỳ

 

 

 

Thông tin chi tiết:

-          Stt:

Trình tự thực hiện các bút toán kết chuyển

-          Tên bút toán:

Tên bút toán được lưu trong phần diễn giải nội dung phát sinh

-          Loại k/c:

1. Kết chuyển từ TK có sang TK nợ: Chương trình sẽ tính tổng phát sinh nợ trừ đi tổng phát sinh có và K/c sang TK ghi nợ.

2. Kết chuyển từ TK nợ sang TK có: Chương trình sẽ tính tổng phát sinh có trừ đi tổng phát sinh nợ của TK ghi nợ và K/c sang TK ghi có.

3. Kết chuyển lãi lỗ: Chương trình sẽ tỉnh tổng phát sinh nợ trừ đi tổng phát sinh có của TK ghi nợ và nếu hiệu số là dương thì tạo bút toán kết chuyển ghi có của “TK ghi nợ” và ghi nợ của “TK ghi có” và ngược lại.

-          Tk k/c đi (tk nợ):

Tài khoản hạch toán ghi nợ trong bút toán kết chuyển

-          Tk nhận k/c (tk có):

Tài khoản hạch toán ghi có trong bút toán kết chuyển

-          K/c chi tiết theo mã:

Sử dụng trong trường hợp cần kết chuyển chi tiết theo từng dự án, bộ phận hạch toán, sản phẩm,…

  1. Thực hiện bút toán kết chuyển cuối kỳ

Đường dẫn: Hệ thống\ Chức năng\ Bút toán kết chuyển cuối kỳ

 

 

Các bước thực hiện:

1. Chọn kỳ kết chuyển

 

 

2. Tích chọn các bút toán cần thực hiện kết chuyển

3. Nhấn nút <<Tạo bút toán>>

 

4. Sau đó chương trình sẽ báo “Đã thực hiện xong”, nhấn <> để kết thúc

 

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?