Phần Mềm Kế Toán

SIS MAC HRM

Phần mềm kế toán Nhân sự tiền lương SIS MAC*HRM giúp cho các kế toán thuế giải quyết được những khó khăn trong công tác thuế ở mỗi doanh nghiệp, cung cấp công cụ hỗ trợ đắc lực cho người làm công tác quản trị Nhân sự - Tiền lương ...

SIS MAC HRM
Thông tin sản phẩm

Điều đặc biệt mà không có bất kỳ phần mềm kế toán trên thị trường nào có được, đó là SIS MAC*HRM:

 • Là phần mềm duy nhất giải quyết mọi loại thuế cho kế toán.
 • Phần mềm đáp ứng quy định 123 về chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử.
 • Đơn giản - Thông minh - Thân thiện.
 • Không giới hạn "Lựa chọn cơ sở dữ liệu".
 • Có đầy đủ các phân hệ phục vụ công việc hằng ngày của người kế toán.
 • Đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu quản lý nhân sự tiền lương của Doanh nghiệp
 • Nhập, xuất các báo cáo trực tiếp, dễ dàng
 • Tích hợp 2 chiều Hóa đơn điện tử của hầu hết các nhà cung cấp khác nhau 
 • Có thể kết nối trực tiếp tới các thiết bị kiểm kê trên thị trường
 • Giải quyết được hầu hết các bài toán giá thành của bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào.
 • Phân quyền chi tiết, cụ thể đến từng cá nhân. Hoàn toàn theo dõi được hành vi người dùng.

Giải pháp phần mềm kế toán nhân sự tiền lương hiện đại và linh hoạt:

 1. Bản thông tin quản trị dành cho BGĐ
 2. Vốn bằng tiền
 3. Quản trị bán hàng
 4. Quản trị mua hàng
 5. Quản trị tồn kho
 6. Tài sản cố định
 7. Quản lý CCDC
 8. Quản lý chi phí và giá thành
 9. Quản lý dự án, công trình
 10. Báo cáo thuế
 11. Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính
 12. Nhân sự
 13. Tiền lương
 14. Quản trị hệ thống
 15. Quản lý khoản mục phí

Quy trình phát hành chứng từ khấu trừ thuế TNCN online:

 • Bước 1: Khai báo thông tin nhân sự
 • Bước 2: Chấm công
 • Bước 3: Tính lương
 • Bước 4: Cập nhật các khoản giảm trừ
 • Bước 5: Tính thu nhập tính thuế TNCN
 • Bước 6: Quyết toán thuế TNCN
 • Bước 7: Lập chứng từ khấu trừ thuế online
 • Bước 8: Phát hành, ký điện tử, cấp gửi người lao động

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?