Hotline: 024.35 117 785

SAS ERP 9.0

SAS ERP 9.0 – Phần mềm Quản trị nguồn lực DN – ERP. Là giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp hiện đại, hiệu quả, tự động hóa các khâu trong quản lý. Các mô-đun được kết nối hữu cơ với nhau ở các bộ phận, phòng ban thành một thể thống nhất …

 

Liên hệ mua phần mềm:

(84-24) 35147907

 

CÁC MÔ-ĐUN CHÍNH CỦA PHẦN MỀM SAS ERP 9.0
1. QUẢN TRỊ MUA HÀNG (SAS PO)
 • Phân hệ quản lý mua hàng tự động hoá mọi nghiệp vụ mua hàng: từ lập và duyệt đề xuất mua hàng, giấy đề nghị báo giá, cập nhật giá, lựa chọn nhà cung cấp, chuẩn bị đơn hàng đến theo dõi việc giao hàng của người bán. Phân hệ này theo dõi và thống kê việc mua hàng phục vụ cho việc phân tích việc thực hiện đơn hàng của nhà cung cấp và xu hướng thay đổi giá. Phân hệ này cũng theo dõi việc nhập khẩu hàng hoá và tính toán các chi phí liên quan.
 • Phân hệ quản lý mua hàng có các menu chính sau: Phiếu đề nghị mua hàng, Chỉ định người mua hàng, Phiếu yêu cầu báo giá, Đơn đặt mua hàng, Đóng đơn đặt mua hàng và các báo cáo liên quan đến hàng nhập mua.
2. QUẢN TRỊ BÁN HÀNG – PHÂN PHỐI (SAS SO)
 • Phân hệ quản lý bán hàng tự động hóa các hoạt động bán hàng từ khi đặt hàng cho đến khi giao hàng và xuất hoá đơn. Việc thực hiện đơn hàng nhanh chóng và đúng thời hạn sẽ làm khách hàng hài lòng đồng thời giảm bớt việc phải sửa chữa số lượng hoặc mặt hàng đặt hàng. 
 • Việc giảm bớt thủ tục giao hàng và đòi tiền cũng làm tăng hiệu quả hoạt động. Có nhiều chức năng phục vụ việc xử lý hàng bán bị trả lại, hàng thay thế và điều chỉnh công nợ. Việc tính giá, chiết khấu và các phương án khuyến mãi cũng được thực hiện theo nhiều cách nhằm đáp ứng các yêu cầu khuyến mãi khác nhau.
 • Phân hệ quản lý bán hàng có các menu chính sau: Cập nhật đơn hàng, In phiếu xuất kho, In phiếu giao hàng, In hóa đơn, Phiếu nhập hàng bán bị trả lại, Đóng đơn hàng, Báo cáo về đơn hàng, Báo cáo về tiêu thụ.
3. QUẢN TRỊ KHO HÀNG, VẬT TƯ,HÀNG HÓA (SAS IN)
 • Phân hệ quản lý kho hàng cung cấp thông tin kịp thời về mọi mặt của hàng tồn kho. Phân hệ hỗ trợ các giao dịch trực tiếp để ghi chép mọi nhập xuất kho; cho phép quản lý hiệu quả nhờ khả năng quản lý nơi cất giữ/vị trí của vật tư; cung cấp nhiều tiện ích trong việc kiểm kê để đảm bảo số hàng tồn kho luôn đúng. 
 • Hệ thống hỗ trợ tất cả các phương pháp chính tính giá hàng tồn kho và cung cấp và các báo cáo chủ yếu để phục vụ tốt công việc ra quyết định trong dây chuyền cung cứng vật tư.
 • Phân hệ quản lý kho hàng có các menu chính sau: Phiếu nhập kho, Kiểm tra chất lượng, Xuất trả lại nhà cung cấp, Giấy đề nghị xuất vật tư, Phiếu xuất kho, Phiếu nhập phế liệu, Phiếu nhập kho thành phẩm, Xuất hàng cho đại lý, Xuất điều chuyển kho, Lệnh sản xuất, Kiểm kê kho, Báo cáo nhập kho, Báo cáo xuất kho, Báo cáo tồn kho.
4. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (SAS CO)
 • Phân hệ quản trị chi phí, giá thành, sản xuất thực hiện tập hợp và phân tích chi phí bán hàng, chi phí quản lý và tính giá thành sản phẩm. Tùy theo yêu cầu, SAS sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với chương trình để đáp ứng các yêu cầu đặc thù về tính giá sản phẩm của doanh nghiệp. Hiện tại SAS ERP 9.0 cho phép tính toán giá thành sản xuất theo các phương pháp: Giản đơn, định mức, phân bước, hệ số, giá thành theo từng công trình xây dựng, dự án…hoặc có thể kết hợp giữa các phương pháp trên cho cùng một bài toán giá thành sản xuất.
 • Phân hệ quản trị sản xuất, chi phí có các menu chính sau: Cập nhật các thông tin về sản phẩm (định mức nguyên vật liệu, đơn giá tiền lương…); tập hợp và phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ (nguyên vật liệu, lương, chi phí chung), phân bổ chi phí cho sản phẩm dở dang trên dây chuyền và sản phẩm nhập kho, tính giá thành sản phẩm; Báo cáo về giá thành sản phẩm, báo cáo quá trình sản xuất.

5. QUẢN TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ (SAS FA)

 • Phân hệ tài sản cố định của SAS ERP 9.0 được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu quản lý của DN cũng như tuân thủ theo các quy định mới nhất của BTC. Phân hệ này cho phép lưu giữ các thông tin cần thiết về một tài sản từ khi mua đến khi thanh lý.
 • Phân hệ này được kết nối với phân hệ kế toán tổng hợp, quản lý mua hàng, kế toán vốn bằng tiền. Phân hệ quản lý TSCĐ có các menu chính sau: Khai báo TSCĐ, Tính khấu hao, Điều chuyển TSCĐ, Điều chỉnh khấu hao, nguyên giá TSCĐ, Thanh lý TSCĐ, Cập nhật sổ cái.
 • Ngoài ra, phân hệ này cũng cho phép DN quản lý các Công cụ dụng cụ cho quản lý, sản xuất như: Khai báo, tính phân bổ CCDC, báo cáo về CCDC & các bảng phân bổ liên quan
6. QUẢN TRỊ CÔNG NỢ PHẢI THU (SAS AR)
 • Phân hệ kế toán công nợ phải thu của SAS ERP 9.0 góp phần quản lý dòng tiền tệ hiệu quả hơn và thúc đẩy việc thu tiền nhanh chóng hơn. Giao diện thân thiện với người dùng và hàng loạt các tính năng khác cho phép xử lý các hoá đơn, thu tiền và các giao dịch khác một cách dễ dàng hơn. 
 • Tra cứu trực tuyến và các tiện ích báo cáo sẽ trợ giúp xác định những khoản công nợ đến hạn, quá hạn và những khách hàng đã quá hạn mức tín dụng. 
 • Phân hệ này kết nối đầy đủ với các phân hệ SAS ERP 9.0 khác và phù hợp với các tiêu chuẩn và nguyên tắc kế toán chung. Các tiện ích và tính năng của phân hệ này sẽ được khai thác tối đa khi nó được kết nối với phân hệ Quản lý bán hàng của SAS ERP 9.0.
 • Phân hệ kế toán công nợ phải thu có các menu chính sau: Cập nhật hóa đơn, chứng từ công nợ phải thu; Phân bổ tiền thu về cho các hóa đơn; Tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho các hóa đơn; Báo cáo công nợ chi tiết theo hóa đơn, báo cáo công nợ chi tiết theo khách hàng.
7. QUẢN TRỊ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ (SAS AP)
 • Phân hệ kế toán công nợ phải trả quản lý một cách có hiệu quả các khoản phải trả nhà cung cấp và các khoản chi trả. Giao diện thân thiện với người dùng và các tính năng tự động giúp xử lý các giao dịch một cách dễ dàng. 
 • Các tính năng tra cứu và lập báo cáo giúp truy nhập nhanh chóng đến các thông tin liên quan đến khoản phải trả cũng như các tham khảo về các phương án thanh toán để tiết kiệm chi phí. 
 • Phân hệ này kết nối với tất cả các phân hệ khác của SAS ERP 9.0 và phù hợp với các tiêu chuẩn và nguyên tắc kế toán chung. Các tiện ích và tính năng của phân hệ này sẽ được khai thác tối đa khi nó được kết nối với phân hệ Quản lý mua hàng của SAS ERP 9.0
 • Phân hệ kế toán công nợ phải trả có các menu chính sau: Cập nhật hóa đơn mua hàng, chứng từ công nợ phải trả; Phân bổ tiền thanh toán cho các hóa đơn; Tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho các hóa đơn; Báo cáo công nợ chi tiết theo hóa đơn, báo cáo công nợ chi tiết theo nhà cung cấp.
8. QUẢN TRỊ VỐN BẰNG TIỀN (SAS CA)
 • Phân hệ kế toán vốn bằng tiền của SAS ERP 9.0 góp phần quản lý thu chi chặt chẽ, chính xác, rõ ràng. Các tính năng khác cho phép xử lý hiệu quả việc thu tiền của khách hàng, thanh toán với nhà cung cấp, theo dõi các khế ước vay và các thu chi khác. 
 • Phân hệ này kết nối đầy đủ với các phân hệ SAS ERP 9.0 khác và phù hợp với các tiêu chuẩn và nguyên tắc kế toán chung. Các tiện ích và tính năng của phân hệ này sẽ được khai thác tối đa khi nó được kết nối với phân hệ Kế toán công nợ phải thu, Kế toán công nợ phải trả của SAS ERP 9.0
 • Phân hệ kế toán vốn bằng tiền có các menu chính sau: Cập nhật phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ngân hàng (ngoại tệ hoặc nội tệ); Tính tỷ giá ghi sổ đối với các tài khoản và phát sinh ngoại tệ; Báo cáo về số dư tiền mặt, tiền gửi, sổ quỹ, sổ chi tiết ngân hàng; Báo cáo về các khế ước vay và tình hình thanh toán.
9. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG (SAS HR)
 • SAS ERP 9.0 được thiết kế không chỉ để đáp ứng yêu cầu về quản lý nhân sự trên phương diện ghi nhận và phản ánh mà còn cung cấp các báo cáo quản trị phục vụ việc phân tích điều hành của các cấp lãnh đạo trong công ty
 • Quản lý nhân sự tiền lương được phân tích, thiết kế và lập trình trên cơ sở SAS đã làm, gặp và tích lũy được nhiều tri thức về Quản lý tuyển dụng, Quản lý nhân sự, Quản lý cấp phát trang thiết bị cho công nhân viên, … từ các doanh nghiệp đã và đang hoạt động trong các ngành nghề khác nhau. Các mẫu biểu, sổ sách của SAS ERP 9.0 đưa ra phù hợp với quy định của Luật lao động Việt Nam. Dựa vào khả năng dễ dàng thay đổi và hiệu chỉnh mẫu biểu, trong tình huống Luật lao động Việt Nam hoặc yêu cầu về báo cáo quản trị của Doanh nghiệp thay đổi, các mẫu biểu và báo cáo của SAS ERP 9.0 có thể được người dùng hoặc nhân viên của SAS hỗ trợ thay đổi và hiệu chỉnh nhanh chóng. 
 • Với mô-đun này, người sử dụng chỉ cần cập nhật các số liệu đầu vào phát sinh, máy tính sẽ tự động tính toán và đưa ra các sổ sách, báo cáo phản ánh, thông tin quản trị, thông tin về phân tích sự thay đổi, báo cáo kế hoạch dự phòng, …
10. QUẢN LÝ THUẾ
 • Khai báo thuế đầu vào, đầu ra từ các phân hệ kế toán Mua hàng, Bán hàng và Vốn bằng tiền để lên các báo cáo, bảng kê thuế đầu vào, đầu ra (mẫu 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT), tờ khai thuế, các khoản phải nộp ngân sách, các sổ theo dõi thuế được hoàn lại, được miễn giảm, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn v.v. 
 • Cập nhật mẫu biểu mới nhất theo Thông tư 60/2007/TT-BTC, Thông tư 32/2007/TT-BTC, Thông tư 127/2004/TT-BTC. Đặc biệt, phân hệ này đã được tích hợp hoàn toàn các mẫu biểu in ra có sẵn mã vạch 2 chiều tương thích hoàn toàn không phải kê khai trên Phần mềm HTKK của TC Thuế.
 • Cho phép kết xuất ra mẫu biểu dưới dạng file Pdf…để doanh nghiệp có thể ứng dụng hoá đơn điện tử, tích hợp chữ ký số (CA) để thực hiện kê khai thuế qua mạng theo quy định của BTC
11. TỔNG HỢP (SAS GL)
 • Cuối kỳ kế toán, kế toán tổng hợp được thực hiện để thực hiện các điều chỉnh, hạch toán trong kỳ, thực hiện kiểm tra đối chiếu sổ tổng hợp và chi tiết, kết chuyển tự động số dư và phân bổ chi phí. Sau khi kiểm tra và thực hiện các bút toán cuối kỳ chương trình sẽ lên được Báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác.
 • Cho phép cập nhật các khai báo hệ thống cảnh báo & tin nhắn nội bộ như: Khai báo cảnh báo hoá đơn huỷ, doanh nghiệp bỏ trốn; cảnh báo hạn mức chi phí; cảnh báo xuất hàng; cảnh báo các hạn mức chi phí; cảnh báo số liệu theo luật…
 • Cho phép khai báo các thông tin đầu kỳ như: số dư công nợ, kho hàng, tài khoản, vụ việc sản xuất, đơn hàng… 
 • Mô đun này được liên hệ với tất cả các mô-đun khác trong hệ thống SAS ERP 9.0
12. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (SAS FI)
 • Các báo cáo tài chính kế toán được thiết kế theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính. Cung cấp các báo cáo tài chính đầy đủ & báo cáo tài chính quản trị như: Báo cáo tài chính cho nhiều kỳ, dòng tiền theo nhiều kỳ nhiều phương pháp (trực tiếp, gián tiếp);…
  Cho phép tự động tạo mẫu theo yêu cầu với các chỉ tiêu đặc thù của doanh nghiệp như khai báo công thức tính toán, chỉ tiêu, tài khoản để lên số liệu…
 • Liên tục cập nhật các Thông tư, Quyết định mới nhất của BTC như: Quyết định 48/QĐ-BTC, Quyết định 15/QĐ-BTC, Thông tư 60/TT-BTC, Thông tư 32/TT-BTC, Thông tư 105/2003/TT-BTC v.v.
13. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (SAS SY)
 • Quản lý, phân quyền sử dụng cho mỗi người dùng tương ứng với mỗi công việc được giao, phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác. 
 • Khả năng bảo mật & an toàn dữ liệu cao (Bảo mật dữ liệu ở 04 mức: Mạng, Hệ điều hành, Cơ sở dữ liệu, Ứng dụng). Đặc biệt với hệ thống nhiều người cùng truy cập, sử dụng và khai thác dữ liệu mô hình Khách/Chủ (Client/Server). 
 • Cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu đơn giản, dễ thực hiện theo cơ chế của MS SQL*Server. 
 • Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, đa dạng, linh hoạt. Khả năng chạy Online qua hạ tầng Internet.

 

Đặc điểm nội trội của SAS ERP 9.0

 •  Như Google => Với khả năng tìm kiếm số liệu trong phần mềm, tìm kiếm chức năng, báo cáo của phần mềm trên thanh công cụ tạo sự tiện lợi lớn cho người sử dụng
 • Đột phá giao diện => Tạo màn hình, giao diện làm việc trên phần mềm (màn hình yêu thích) theo ý của chính người sử dụng một cách đơn giản mà không cần đến sự can thiệp của nhà cung cấp. Với chức năng này giao diện ở mỗi User sử dụng sẽ được tinh giản nhất, tiện lợi nhất.
 • Thay đổi => Dễ dàng lựa chọn copy chuyển chứng từ sang bộ dữ liệu khác độc lập ngay khi lập phiếu phục vụ kế toán thuế, kế toán nội bộ, kế toán ngân hàng…
 • Với 01 kích chuột các bút toán cuối kỳ trên phần mềm sẽ tự động chạy lần lượt mà không phải qua nhiều thao tác như trước đây, tránh mất thời gian và thiếu sót.
 • Người dùng có thể khóa dữ liệu theo ngày thay vì chỉ khóa dữ liệu khi hết năm tài chính như trước đây
 • Lấy tự động hoàn toàn tất cả các chứng từ từ excel vào phần mềm một cách dễ dàng, vô cùng thuận lợi cho các DN muốn chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm đang dùng sang SAS ERP 9.0 – điều mà trước đây là nỗi ám ảnh với DN cũng như nhà cung cấp phần mềm
 • Phân quyền chặt chẽ từng nhân viên, Bộ phận, từng báo cáo, chứng từ, từng giai đoạn công việc, trạng thái của mỗi phiếu, chứng từ, thậm chí phân quyền từng trường trong phiếu…
 • Tuyệt vời => Khi có sẵn mô-đun riêng dành cho BGĐ, quản lý của DN, báo cáo quản trị tức thời…
 • Ngay khi lập chứng từ, gõ tên hoặc mã cũng gọi ra được danh mục vật tư, hàng hóa…cần lấy
 • Theo dõi chi tiết lãi – gốc tiền gửi, lãi – gốc tiền vay của Doanh nghiệp
 • Sáng tạo => Vô cùng thuận lợi đối với DN có tính giá thành sản xuất định mức, công đoạn khi người dùng có thể khai báo các công đoạn sản xuất để đưa thẳng chi phí vào từng công đoạn ngay trên phiếu xuất NVL, nhập kho thành phẩm mà không cần phải chia tiểu khoản hay phải tạo ra quá nhiều mã bán thành phẩm qua mỗi công đoạn như trước đây. Đây là một sự cách mạng trong việc tính giá thành cho DN sản xuất trên phần mềm.
 • Thiết kế mở, tùy chỉnh, tự khai báo
 • Khả năng lập trình theo yêu cầu quản trị riêng của DN
 • Giao diện hình cây, trực quan, dễ tinh chỉnh, dễ thiết kế thêm theo yêu cầu riêng của DN
 • Chạy Online / Offline, xem báo cáo trên giao diện WEB
 • Dễ dàng kết nối với các thiết bị khác: Barcode, Cân điện tử, Máy chấm công, … 

 

 

Gọi ngay