Hotline: 0934382524 - 024.35 117 785

Quy trình nhận SASOPEN

tao-ban-quyen2

Cách tạo bản quyền Sas Innova Open

Điều quan trọng trong việc sử dụng sản phẩm phần mềm kế toán đó là vấn đề bản quyền chương trình. Sử dụng sản phẩm một cách chính thống, hợp pháp phù hợp với luật bản quyền và sở hữu trí tuệ cũng như những quy định ...

sisvn - 10 Tháng Năm, 2018

Gọi ngay