Quản trị ngành Kinh doanh Hoa quả, Thực phẩm

Quản trị ngành Kinh doanh Hoa quả, Thực phẩm

Phần mềm kế toán quản trị

Giá: Liên hệ

SIS ERP 8.0.FF - Phần mềm quản lý kinh doanh ngành hoa quả, TP sạch giúp các DN nhập khẩu, bán lẻ hoa quả thực phẩm quản lý chuyên nghiệp các hoạt động của mình trong quản lý SX-KD từ khâu thu mua đến bảo quản và phân phối. SIS ERP 8.0.FF đáp ứng yêu cầu quản lý đầy đủ, hiệu quả, kịp thời của chuỗi cửa hàng, mỗi bộ phận, mỗi cán bộ cũng như lãnh đạo doanh nghiệp.

Mua ngay : 024 2200 1100

CÁC MÔ-ĐUN CHÍNH CỦA SIS ERP 8.0.FF

1. QUẢN TRỊ MUA HÀNG (SIS PO)

 • Phân hệ quản lý mua hàng tự động hoá mọi nghiệp vụ mua hàng: từ lập và duyệt đề xuất mua hàng, giấy đề nghị báo giá, cập nhật giá, lựa chọn nhà cung cấp, chuẩn bị đơn hàng đến theo dõi việc giao hàng của người bán. Phân hệ này theo dõi và thống kê việc mua hàng phục vụ cho việc phân tích việc thực hiện đơn hàng của nhà cung cấp và xu hướng thay đổi giá. Phân hệ này cũng theo dõi việc nhập khẩu hàng hoá và tính toán các chi phí liên quan.
 • Phân hệ quản lý mua hàng có các menu chính sau: Phiếu đề nghị mua hàng, Chỉ định người mua hàng, Phiếu yêu cầu báo giá, Đơn đặt mua hàng, Đóng đơn đặt mua hàng và các báo cáo liên quan đến hàng nhập mua.

2. QUẢN TRỊ BÁN HÀNG – PHÂN PHỐI (SIS SO)

 • Phân hệ quản lý bán hàng tự động hóa các hoạt động bán hàng từ khi đặt hàng cho đến khi giao hàng và xuất hoá đơn. Việc thực hiện đơn hàng nhanh chóng và đúng thời hạn sẽ làm khách hàng hài lòng đồng thời giảm bớt việc phải sửa chữa số lượng hoặc mặt hàng đặt hàng. 
 • Việc giảm bớt thủ tục giao hàng và đòi tiền cũng làm tăng hiệu quả hoạt động. Có nhiều chức năng phục vụ việc xử lý hàng bán bị trả lại, hàng thay thế và điều chỉnh công nợ. Việc tính giá, chiết khấu và các phương án khuyến mãi cũng được thực hiện theo nhiều cách nhằm đáp ứng các yêu cầu khuyến mãi khác nhau.
 • Phân hệ quản lý bán hàng có các menu chính sau: Cập nhật đơn hàng, In phiếu xuất kho, In phiếu giao hàng, In hóa đơn, Phiếu nhập hàng bán bị trả lại, Đóng đơn hàng, Báo cáo về đơn hàng, Báo cáo về tiêu thụ.

3. QUẢN TRỊ KHO HÀNG, VẬT TƯ,HÀNG HÓA (SIS IN)

 • Phân hệ quản lý kho hàng cung cấp thông tin kịp thời về mọi mặt của hàng tồn kho. Phân hệ hỗ trợ các giao dịch trực tiếp để ghi chép mọi nhập xuất kho; cho phép quản lý hiệu quả nhờ khả năng quản lý nơi cất giữ/vị trí của vật tư; cung cấp nhiều tiện ích trong việc kiểm kê để đảm bảo số hàng tồn kho luôn đúng. 
 • Hệ thống hỗ trợ tất cả các phương pháp chính tính giá hàng tồn kho và cung cấp và các báo cáo chủ yếu để phục vụ tốt công việc ra quyết định trong dây chuyền cung cứng vật tư.
 • Phân hệ quản lý kho hàng có các menu chính sau: Phiếu nhập kho, Kiểm tra chất lượng, Xuất trả lại nhà cung cấp, Giấy đề nghị xuất vật tư, Phiếu xuất kho, Phiếu nhập phế liệu, Phiếu nhập kho thành phẩm, Xuất hàng cho đại lý, Xuất điều chuyển kho, Lệnh sản xuất, Kiểm kê kho, Báo cáo nhập kho, Báo cáo xuất kho, Báo cáo tồn kho.

4. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (SIS CO)

 • Phân hệ quản trị chi phí, giá thành, sản xuất thực hiện tập hợp và phân tích chi phí bán hàng, chi phí quản lý và tính giá thành sản phẩm. Tùy theo yêu cầu, SIS sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với chương trình để đáp ứng các yêu cầu đặc thù về tính giá sản phẩm của doanh nghiệp. Hiện tại SIS ERP 9.0 cho phép tính toán giá thành sản xuất theo các phương pháp: Giản đơn, định mức, phân bước, hệ số, giá thành theo từng công trình xây dựng, dự án…hoặc có thể kết hợp giữa các phương pháp trên cho cùng một bài toán giá thành sản xuất.
 • Phân hệ quản trị sản xuất, chi phí có các menu chính sau: Cập nhật các thông tin về sản phẩm (định mức nguyên vật liệu, đơn giá tiền lương…); tập hợp và phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ (nguyên vật liệu, lương, chi phí chung), phân bổ chi phí cho sản phẩm dở dang trên dây chuyền và sản phẩm nhập kho, tính giá thành sản phẩm; Báo cáo về giá thành sản phẩm, báo cáo quá trình sản xuất.

5. QUẢN TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ (SIS FA)

 • Phân hệ tài sản cố định của SIS ERP 9.0 được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu quản lý của DN cũng như tuân thủ theo các quy định mới nhất của BTC. Phân hệ này cho phép lưu giữ các thông tin cần thiết về một tài sản từ khi mua đến khi thanh lý.
 • Phân hệ này được kết nối với phân hệ kế toán tổng hợp, quản lý mua hàng, kế toán vốn bằng tiền. Phân hệ quản lý TSCĐ có các menu chính sau: Khai báo TSCĐ, Tính khấu hao, Điều chuyển TSCĐ, Điều chỉnh khấu hao, nguyên giá TSCĐ, Thanh lý TSCĐ, Cập nhật sổ cái.
 • Ngoài ra, phân hệ này cũng cho phép DN quản lý các Công cụ dụng cụ cho quản lý, sản xuất như: Khai báo, tính phân bổ CCDC, báo cáo về CCDC & các bảng phân bổ liên quan

6. QUẢN TRỊ CÔNG NỢ PHẢI THU (SIS AR)

 • Phân hệ kế toán công nợ phải thu của SIS ERP 9.0 góp phần quản lý dòng tiền tệ hiệu quả hơn và thúc đẩy việc thu tiền nhanh chóng hơn. Giao diện thân thiện với người dùng và hàng loạt các tính năng khác cho phép xử lý các hoá đơn, thu tiền và các giao dịch khác một cách dễ dàng hơn. 
 • Tra cứu trực tuyến và các tiện ích báo cáo sẽ trợ giúp xác định những khoản công nợ đến hạn, quá hạn và những khách hàng đã quá hạn mức tín dụng. 
 • Phân hệ này kết nối đầy đủ với các phân hệ SIS ERP 9.0 khác và phù hợp với các tiêu chuẩn và nguyên tắc kế toán chung. Các tiện ích và tính năng của phân hệ này sẽ được khai thác tối đa khi nó được kết nối với phân hệ Quản lý bán hàng của SIS ERP 9.0.
 • Phân hệ kế toán công nợ phải thu có các menu chính sau: Cập nhật hóa đơn, chứng từ công nợ phải thu; Phân bổ tiền thu về cho các hóa đơn; Tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho các hóa đơn; Báo cáo công nợ chi tiết theo hóa đơn, báo cáo công nợ chi tiết theo khách hàng.

7. QUẢN TRỊ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ (SIS AP)

 • Phân hệ kế toán công nợ phải trả quản lý một cách có hiệu quả các khoản phải trả nhà cung cấp và các khoản chi trả. Giao diện thân thiện với người dùng và các tính năng tự động giúp xử lý các giao dịch một cách dễ dàng. 
 • Các tính năng tra cứu và lập báo cáo giúp truy nhập nhanh chóng đến các thông tin liên quan đến khoản phải trả cũng như các tham khảo về các phương án thanh toán để tiết kiệm chi phí. 
 • Phân hệ này kết nối với tất cả các phân hệ khác của SIS ERP 9.0 và phù hợp với các tiêu chuẩn và nguyên tắc kế toán chung. Các tiện ích và tính năng của phân hệ này sẽ được khai thác tối đa khi nó được kết nối với phân hệ Quản lý mua hàng của SIS ERP 9.0
 • Phân hệ kế toán công nợ phải trả có các menu chính sau: Cập nhật hóa đơn mua hàng, chứng từ công nợ phải trả; Phân bổ tiền thanh toán cho các hóa đơn; Tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho các hóa đơn; Báo cáo công nợ chi tiết theo hóa đơn, báo cáo công nợ chi tiết theo nhà cung cấp.

8. QUẢN TRỊ VỐN BẰNG TIỀN (SIS CA)

 • Phân hệ kế toán vốn bằng tiền của SIS ERP 9.0 góp phần quản lý thu chi chặt chẽ, chính xác, rõ ràng. Các tính năng khác cho phép xử lý hiệu quả việc thu tiền của khách hàng, thanh toán với nhà cung cấp, theo dõi các khế ước vay và các thu chi khác. 
 • Phân hệ này kết nối đầy đủ với các phân hệ SIS ERP 9.0 khác và phù hợp với các tiêu chuẩn và nguyên tắc kế toán chung. Các tiện ích và tính năng của phân hệ này sẽ được khai thác tối đa khi nó được kết nối với phân hệ Kế toán công nợ phải thu, Kế toán công nợ phải trả của SIS ERP 9.0
 • Phân hệ kế toán vốn bằng tiền có các menu chính sau: Cập nhật phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ngân hàng (ngoại tệ hoặc nội tệ); Tính tỷ giá ghi sổ đối với các tài khoản và phát sinh ngoại tệ; Báo cáo về số dư tiền mặt, tiền gửi, sổ quỹ, sổ chi tiết ngân hàng; Báo cáo về các khế ước vay và tình hình thanh toán.

9. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG (SIS HR)

 • SIS ERP 9.0 được thiết kế không chỉ để đáp ứng yêu cầu về quản lý nhân sự trên phương diện ghi nhận và phản ánh mà còn cung cấp các báo cáo quản trị phục vụ việc phân tích điều hành của các cấp lãnh đạo trong công ty
 • Quản lý nhân sự tiền lương được phân tích, thiết kế và lập trình trên cơ sở SIS đã làm, gặp và tích lũy được nhiều tri thức về Quản lý tuyển dụng, Quản lý nhân sự, Quản lý cấp phát trang thiết bị cho công nhân viên, … từ các doanh nghiệp đã và đang hoạt động trong các ngành nghề khác nhau. Các mẫu biểu, sổ sách của SIS ERP 9.0 đưa ra phù hợp với quy định của Luật lao động Việt Nam. Dựa vào khả năng dễ dàng thay đổi và hiệu chỉnh mẫu biểu, trong tình huống Luật lao động Việt Nam hoặc yêu cầu về báo cáo quản trị của Doanh nghiệp thay đổi, các mẫu biểu và báo cáo của SIS ERP 9.0 có thể được người dùng hoặc nhân viên của SIS hỗ trợ thay đổi và hiệu chỉnh nhanh chóng. 
 • Với mô-đun này, người sử dụng chỉ cần cập nhật các số liệu đầu vào phát sinh, máy tính sẽ tự động tính toán và đưa ra các sổ sách, báo cáo phản ánh, thông tin quản trị, thông tin về phân tích sự thay đổi, báo cáo kế hoạch dự phòng, …

10. QUẢN LÝ THUẾ

 • Khai báo thuế đầu vào, đầu ra từ các phân hệ kế toán Mua hàng, Bán hàng và Vốn bằng tiền để lên các báo cáo, bảng kê thuế đầu vào, đầu ra (mẫu 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT), tờ khai thuế, các khoản phải nộp ngân sách, các sổ theo dõi thuế được hoàn lại, được miễn giảm, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn v.v. 
 • Cập nhật mẫu biểu mới nhất theo Thông tư 60/2007/TT-BTC, Thông tư 32/2007/TT-BTC, Thông tư 127/2004/TT-BTC. Đặc biệt, phân hệ này đã được tích hợp hoàn toàn các mẫu biểu in ra có sẵn mã vạch 2 chiều tương thích hoàn toàn không phải kê khai trên Phần mềm HTKK của TC Thuế
 • Cho phép kết xuất ra mẫu biểu dưới dạng file Pdf…để doanh nghiệp có thể ứng dụng hoá đơn điện tử, tích hợp chữ ký số (CA) để thực hiện kê khai thuế qua mạng theo quy định của BTC

11. TỔNG HỢP (SIS GL)

 • Cuối kỳ kế toán, kế toán tổng hợp được thực hiện để thực hiện các điều chỉnh, hạch toán trong kỳ, thực hiện kiểm tra đối chiếu sổ tổng hợp và chi tiết, kết chuyển tự động số dư và phân bổ chi phí. Sau khi kiểm tra và thực hiện các bút toán cuối kỳ chương trình sẽ lên được Báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác.
 • Cho phép cập nhật các khai báo hệ thống cảnh báo & tin nhắn nội bộ như: Khai báo cảnh báo hoá đơn huỷ, doanh nghiệp bỏ trốn; cảnh báo hạn mức chi phí; cảnh báo xuất hàng; cảnh báo các hạn mức chi phí; cảnh báo số liệu theo luật…
 • Cho phép khai báo các thông tin đầu kỳ như: số dư công nợ, kho hàng, tài khoản, vụ việc sản xuất, đơn hàng… 
 • Mô đun này được liên hệ với tất cả các mô-đun khác trong hệ thống SIS ERP 9.0

12. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (SIS FI)

 • Các báo cáo tài chính kế toán được thiết kế theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính. Cung cấp các báo cáo tài chính đầy đủ & báo cáo tài chính quản trị như: Báo cáo tài chính cho nhiều kỳ, dòng tiền theo nhiều kỳ nhiều phương pháp (trực tiếp, gián tiếp);… 
 • Cho phép tự động tạo mẫu theo yêu cầu với các chỉ tiêu đặc thù của doanh nghiệp như khai báo công thức tính toán, chỉ tiêu, tài khoản để lên số liệu…
 • Liên tục cập nhật các Thông tư, Quyết định mới nhất của BTC như: Quyết định 48/QĐ-BTC, Quyết định 15/QĐ-BTC, Thông tư 60/TT-BTC, Thông tư 32/TT-BTC, Thông tư 105/2003/TT-BTC v.v.

13. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (SIS SY)

 • Quản lý, phân quyền sử dụng cho mỗi người dùng tương ứng với mỗi công việc được giao, phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác. 
 • Khả năng bảo mật & an toàn dữ liệu cao (Bảo mật dữ liệu ở 04 mức: Mạng, Hệ điều hành, Cơ sở dữ liệu, Ứng dụng). Đặc biệt với hệ thống nhiều người cùng truy cập, sử dụng và khai thác dữ liệu mô hình Khách/Chủ (Client/Server). 
 • Cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu đơn giản, dễ thực hiện theo cơ chế của MS SQL*Server. 
 • Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, đa dạng, linh hoạt. Khả năng chạy Online qua hạ tầng Internet

LỢI THẾ KHI ỨNG DỤNG SIS ERP 8.0.FF VỚI CÁC TÍNH NĂNG

1. QUẢN LÝ BÁN LẺ/ KHÁCH HÀNG

 • Quản lý và tích hợp mã vạch: Tạo, in, bắn mã vạch với thông tin về mã hàng, size, màu, giá…
 • Hoá đơn bán lẻ, Quản lý (chuỗi) cửa hàng/Showroom: Ngày bán, Ca bán, Chiết khấu, Thanh toán, Size/màu, Chương trình bán hàng, Tích điểm và xử lý điểm tích luỹ tự động, Mã thẻ khách hàng …
 • Quản lý hàng hoá theo nhiều đơn vị tính như: Thùng – Kg, Quả - Kg, Thùng - Quả, Gói – Kg, Gói - Quả... Đóng gói theo quả, giỏ và tích mã vạch cho mỗi mã hàng này. Lên báo cáo N-X-T theo mỗi ĐVT.
 • Quản lý Lô/Hạn sử dụng:  Cho phép khai báo quản lý hạn sử dụng của sản phẩm, cảnh báo hàng hoá sắp hết hạn sử dụng, lên báo cáo tồn kho theo Lô, hạn sử dụng, báo cáo đến hạn, quá hạn sử dụng của sản phẩm…
 • Quản lý điều chuyển kho hàng: Chương trình cho phép thực hiện quản lý việc điều chuyển hàng hoá từ kho tổng về kho lẻ (cửa hàng) hoặc giữa các cửa hàng với nhau.
 • Tạo, quản lý các chương trình bán hàng: Cho phép khai báo chương trình bán hàng cho mỗi mặt hàng trong khoảng thời gian nhất định, áp dụng cho mỗi cửa hàng, khách hàng với mức chiết khấu công ty đưa ra cho mỗi mặt hàng bán ra…
 • Quản lý tích điểm khách hàng: Khai báo quy đổi doanh số-điểm và điểm-tiền chiết khấu, tích lũy và trả thưởng điểm thanh toán cho khách hàng…
 • Chăm sóc khách hàng (CRM): Chương trình cho phép theo dõi các khách hàng VIP của công ty và tự động gửi tin nhắn, gửi mail cho khách hàng để chăm sóc, chúc mừng sinh nhật, thông báo chương trình khuyến mại…
 • Quản lý /hạch toán hiệu quả mỗi đơn đặt hàng: Chương trình cho phép bộ phận thu mua tạo đơn hàng nhập khẩu gồm các thông tin như: Nhà cung cấp, điều kiện TT, ngày gửi hàng, ngày đến, loại giá (FOB, CIF), cảng đến, số đơn hàng, mã hàng, tỷ giá, đơn giá, tiền thanh toán, container …
 • Phần mềm cung cấp các báo cáo phục vụ quản lý đơn hàng mua như: Báo cáo tổng hợp đơn đặt hàng, báo cáo tiến độ đơn đặt hàng, báo cáo lãi/lỗ đơn hàng mua (báo cáo kết quả kinh doanh đơn hàng mua)

2. KẾT NỐI DỮ LIỆU ONLINE

Cho phép kết nối dữ liệu online giữa các cửa hàng & Văn phòng, giữa các bộ phận phòng ban trong công ty với nhau; giảm sai sót, thông tin đảm bảo tức thời, kế thừa giữa các bộ phận, …

3. TÍCH HỢP CÁC MÔ - ĐUN QUẢN TRỊ

 • Quản lý Tiền mặt tiền gửi
 • Quản lý Mua/Bán & Công nợ phải Thu/Phải trả (Bán buôn, lẻ)
 • Quản lý Quy trình mua-bán hàng
 • Quản lý Kho hàng hoá
 • Quản lý TSCĐ – CCDC
 • Kế toán Thuế, Kế toán tổng hợp và BCTC.
 • Quản trị Nhân sự tiền lương​

4. HÀNG LOẠT TIỆN ÍCH KHÁC

 • Copy sao chép chứng từ, Quản lý trạng thái chừng từ, Tự động tạo phiếu thu-chi khi bán hàng thu tiền ngay hoặc mua hàng trả tiền ngay, Phân quyền theo trạng thái chứng từ…
 • Công nghệ quản lý dữ liệu hiện đại, an toàn, bảo mật, chạy online.

Để tải về, quý khách vui lòng điền đấy đủ thông vào các ô nhập bên dưới. Sau khi điền xong, Quý khách ấn nút “Tải Xuống” để tải về máy tính của mình.

Các sản phẩm khác

Bắt đầu ngay hôm nay

Xây dựng và phát triển Doanh nghiệp của bạn cùng hơn 5.000 dự án đã thành công tại S.I.S Việt Nam

Liên hệ ngay

Lên đầu trang
0962828785