ERP Chuyên Môn

Quản trị Dự án

Phần mềm quản lý dự án SIS – là giải pháp hàng đầu giúp bạn quản lý thông tin dự án một cách hiệu quả. Phần mềm là công cụ đắc lực giúp người dùng lưu trữ, thống kê toàn bộ thông tin liên quan đến kế hoạch và báo cáo thực tế tiến độ làm việc như: gói thầu, chi phí đầu tư, hợp đồng theo thời gian. ...

Quản trị Dự án
Thông tin sản phẩm
 • Sử dụng phần mềm quản lý dự án SIS giúp người dùng có thể quản lý tổng thể dự án từ khi lập chủ trương quyết toán tới khi nghiệm thu, thậm chí là cả thông tin sau khi kết thúc dự án. Các bước thực hiện đều được cập nhật nhanh chóng và lưu lại trên hệ thống, rất thuận tiện cho nhà quản lý theo dõi các quá trình của dự án, từ đó đưa ra chỉ đạo kịp thời, hoặc tìm kiếm lại thông tin của dự án dễ dàng khi cần tới.
 • Đây là hệ thống làm việc tập trung nên tất cả chủ doanh nghiệp và nhân viên đầu tư đều làm việc trên một hệ thống duy nhất, điều này giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng quản lý và cập nhật tình hình làm việc, đồng thời cũng có thể theo dõi được tiến độ dự án tới đâu, nhân viên nào quản ý để đốc thúc, hay ra quyết định nhanh chóng ngay trên phần mềm.
 • Phần mềm giúp quản lý các đầu mục công việc trong dự án, hỗ trợ người dùng trong quá trình thực hiện công việc như giao việc, để xuất công việc, duyệt công việc, xác nhận công việc.
 •  Giúp người dùng tích hợp các thiết bị phần cứng như máy chấm công. Bên cạnh đó, tính năng chấm công online ngoài thực địa giúp người dùng quản lý nhân viên ở thực địa tốt hơn
 • Phần mềm giúp doanh nghiệp cắt giảm được những công tác thừa trong quy trình làm việc, thời gian và chi phí cho việc quản lý, từ đó có thể quản lý hiệu quả, tránh thất thoát và tăng năng suất làm việc cho toàn doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ cho những người có chuyên môn, trách nhiệm dễ dàng cập nhật một cách có hệ thống, tra cứu, trao đổi những thông tin và báo cáo với lãnh đạo xử lý những vướng mắc để thực hiện đúng quy định về thủ tục trong đầu tư xây dựng (nội dung, thời gian, thẩm quyền…).
 • Hệ thống báo cáo giúp người quản lý có thể dễ dàng theo dõi tiến độ cũng như các thông tin liên quan đến dự án
 • Hệ thống phân quyền xem và sửa dữ liệu của phần mềm giúp lãnh đạo làm việc ăn khớp với nhân viên nhưng vẫn đảm bảo bảo mật các thông tin nội bộ quan trọng.

Quản lý thông tin dự án

 •  Quản lý chi tiết thông tin dự án: thời gian dự toán, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện, lĩnh vực đầu tư , địa điểm, quy mô của dự án,…
 •  Quản lý thông tin về tiến độ hoàn thành của dự án
 •  Phần mềm tính toán thông minh, dựa trên thời gian định mức và tiến độ yêu cầu của dự án để tự động tính toán ra số nhân lực dự tính cần thiết 
 •  Quản lý thời gian thực hiện dự án theo tổng số giờ dự kiến và số giờ thực tế
 •  Quản lý thông tin về đối tác và các liên hệ liên quan
 •  Cho phép thêm người liên quan thực hiện dự án
 •  Có tích hợp gửi SMS, Email,… tới các thành viên dự án để thông tin khi cần
 •  Tìm kiếm và tra cứu các thông tin: tỷ lệ giải ngân, % hoàn thành dự án,… một cách dễ dàng

Quản lý dự toán đầu tư

 •  Quản lý các nguồn vốn của dự án
 •  Kế hoạch sử dụng vốn
 •  Các quyết định đầu tư của dự án
 •  Phê duyệt về thiết kế của dự án
 •  Quản lý dự toán về chi phí

Lập kế hoạch công việc và quản lý quá trình thực hiện công việc

 •  Phần mềm có thể phân cấp giúp người dùng lập kế hoạch công việc một cách chi tiết.
 •  Quản lý công việc theo mức độ ưu tiên, cấu trúc công việc (công việc mẫu, công việc cha, công việc con), phân môn,… Phần mềm với các tính năng thông minh, đưa ra các cảnh báo về thời gian định mức còn lại của dự án.
 •  Cấp trên có thể tiến hành giao việc trực tiếp trên phần mềm theo hai hướng: Giao trực tiếp cho cấp dưới và giao việc lên siêu thị công việc để cấp dưới có thể nhận các công việc phù hợp với mình.
 • Tất cả các thao tác của cấp dưới đối với công việc được giao đều ngay lập tức được cập nhật đến người giao việc.
 •  Nhân viên cũng có thể tiến hành đề xuất công việc với lãnh đạo cấp trên nếu cần thiết
 • Quản lý và cập nhật tiến độ thực hiện công việc của nhân viên. Đánh giá và cho điểm nhân viên để dễ dàng tính toán KPI cho nhân viên. 
 •  Người được giao có thể ghi chú về công việc trên phần mềm vào báo cáo tình hình hãy nhận chỉ thị cấp trên ngay trên hạng mục công việc đó qua hệ thống tin nhắn ở phía dưới.
 •  Có thể tùy chỉnh nhắc nhở công việc hay thông báo cảnh báo trên trang chủ phần mềm hoặc qua Sms, Email,….

Quản lý về tài chính cũng như nguồn lực của dự án

 •  Thiết lập và quản lý chi tiết các nguồn tài chính liên quan đến dự án, các nguồn thu chi đầy đủ đều được ghi lại giúp người dùng dễ dàng quản lý.
 •  Bố trí quản lý và phân bổ nhân viên.
 •  Quản lý và theo dõi doanh thu, chi phí của dự án.

Theo dõi tiến trình và quản lý rủi ro của dự án

 •  Kiểm soát tiến độ hoàn thành công việc công việc chi tiết nhất, thậm chí là tiến độ hoàn thành theo ngày
 •  Theo dõi những ghi chú quan trọng trong công việc.
 •  Bằng việc thường xuyên theo dõi giúp nhà quản lý có thể cập nhật và đánh giá sự rủi ro cũng như cơ hội khi triển khai dự án.

Hệ thống nhắc nhở cảnh báo

 •  Hệ thống nhắc nhở công việc mới được giao trên trang chủ
 •  Thống kê số lượng công việc đang thực hiện trên trang chủ
 •  Hệ thống nhắc nhở ngay trên trang chủ các công việc, dự án cần làm khi đến ngày thực hiện trong kế hoạch
 •  Hệ thống gửi E-mail/SMS nhắc nhở khi sắp đến hạn hoàn thành công việc
 •  Hệ thống cảnh báo các công việc đã hết hạn

Quản lý về tư liệu của dự án

 •  Các tài liệu liên quan đến dự án hay hạng mục có thể upload và đính kèm trong mỗi hạng mục.
 •  Số lượng và dung lượng, các dạng tài liệu không giới hạn.
 •  Các tài liệu có liên quan đến dự án có thể lưu trữ một cách hệ thống dễ dàng tìm kiếm.
 •  Nhà quản lý có thể phân quyền cho người có thể xem hoặc không xem tài liệu để đảm bảo tính bảo mật.

Thống kê và báo cáo

Phần mềm cung cấp đa dạng các loại bảng biểu, biểu đồ, phân tích,… giúp nhà quản lý dễ dàng lập các báo cáo để phân tích và thống kê dự án chi tiết.

 • Hệ thống các báo cáo như báo cáo tiến độ dự án, báo cáo năng suất nhân viên, báo cáo công việc trễ hạn, báo cáo công việc sắp phải hoàn thành, báo cáo điểm công việc,…
 •  Người dùng chỉ cần nhập dữ liệu vào hệ thống sẽ tự động xuất ra các văn bản, hợp đồng, hay biểu mẫu,…
 •  Hệ thống cũng tích hợp khả năng xuất dữ liệu ra file excel.
 •  Hệ thống tích hợp chấm công ngoài thực địa, thông báo lại thời gian và địa điểm nhân viên chấm công; tích hợp SMS và email thông báo và cảnh báo công việc

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?