ERP Chuyên Môn

Quản lý nội dung

Với phần mềm quản lý nội dung sẽ tạo nên được những nội dung tốt, ít nhất nếu những nhà quản trị doanh nghiệp biết cách áp dụng đồng thời các phần mềm quản lý dự án, quản lý công việc và quản lý dữ liệu doanh nghiệp thì các sản phẩm đầu ra là nội dung web, seo,…sẽ là những sản phẩm ấn tượng nhất. ...

Quản lý nội dung
Thông tin sản phẩm

 - Hệ thống quản lý không giới hạn số lượng thành viên, nhóm thành viên.
 - Thiết lập hệ thống liên kết thông tin Internet một cách khoa học.
 - Hỗ trợ cập nhật dữ liệu từ xa.
 - Tổng hợp, phân tích và thống kê các truy nhập một cách chi tiết.
 - Không giới hạn số lượng đầu mục phân loại (bài viết, sản phẩm) cũng như số luợng các thành phần bên trong.
 - Giao diện tùy biến, dễ dàng đáp ứng được ý đồ xây dựng Website của khách hàng.
 - Hỗ trợ đa ngôn ngữ cả ở phần nội dung thông tin và phần giao diện sử dụng.
 - Hệ thống quản lý an ninh và an toàn dữ liệu.
 - Hệ thống quản lý banner quảng cáo.
 - Công cụ tìm kiếm mạnh mẽ, nhiều chọn lựa.
  • Nhập và tạo tài liệu bao gồm cả tài liệu đa phương tiện
  • Nhận dạng những người sử dụng chính và chức năng quản lý nội dung của họ
  • Bổ nhiệm vai trò và trách nhiệm đối với những mục nội dung khác nhau
  • Định nghĩa các nhiệm vụ cho dòng công việc về nội dung, thường đi kèm với việc gửi tin nhắn đến cho người quản lý nội dung để được thông báo kịp thời về bất kì sự thay đổi nào trong nội dung
  • Khả năng theo dõi và quản lý nhiều phiên bản của một nội dung
  • Khả năng xuất bản nội dung tới kho chứa thông tin để từ có thông tin có thể được truy cập
  • Một số hệ thống quản lý nội dung cho phép một vài tính chất nguyên bản của nội dung được tách ra ở một mức độ nào đó so với thiết kế sẵn. Ví dụ, CMS có thể tự động mặc định màu sắc, fonts chữ, hoặc bố trí.

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?