ERP Chuyên Môn

Quản lý Hồ sơ – Tài liệu - Hợp đồng

Phần mềm quản lý hồ sơ - tài liệu - hợp đồng sẽ giúp các bạn quản lý, tối ưu công việc của mình, giảm bớt chi phí nhân lực, thời gian cho việc sắp xếp, phân chia và bảo quản hồ sơ, dữ liệu so với phương pháp truyền thống. ...

Quản lý Hồ sơ – Tài liệu - Hợp đồng
Thông tin sản phẩm

1. CHỨC NĂNG TÌM KIẾM HỒ SƠ

Phần mềm cung cấp hai chức năng tìm kiếm: tìm kiếm nhanh và tìm kiếm nâng cao. Có thể xuất kết quả tìm kiếm ra tập tin excel nhằm tái sử dụng cho các hoạt động xử lý công việc

2. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHO LƯU TRỮ

Hồ sơ, tài liệu lưu trữ được quản lý theo kho. Mỗi kho lưu trữ có thể thuộc một kho cha khác và được phân loại thành các loại kho khác nhau như: Kho chuyên dụng, kho tạm​… Mỗi loại kho sẽ có quy định về diện tích khác nhau.

3. CHỨC NĂNG TẠO MỚI HỒ SƠ LƯU TRỮ

Việc lập hồ sơ công việc đòi hỏi phải đảm bảo các quy định của Cơ quan, đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản. Một hồ sơ công việc được lập khoa học một mặt góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tại cơ quan, đơn vị và của bản thân người lập hồ sơ.

  • Giảm chi phí lưu trữ hồ sơ
  • Sao lưu và khôi phục dữ liệu dễ dàng
  • Cải thiện việc tuân thủ quy định
  • Nhận phản hồi dễ dàng, nhanh chóng
  • Tăng tính kết nối giữa các cấp làm việc
  • Nâng cao tính bảo mật

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?